Нашият свят

Като част от Kawasaki Heavy Industries Group ние се стремим д а реализираме мисията на Kawasaki Group.

Kawasaki, работеща целокупно за доброто на планетата

(Обогатяване на начина на живот и спомагане за опазване на околната среда: Global Kawasaki).

Наясно сме, че носим корпоративна отговорност да допринасяме и действаме за нуждите на околната среда и законодателството сега и за в бъдеще.

Предприели сме следните стъпки като част от тази отговорност:

  • По време на процеса на проектиране и разработка на нашите двигатели над 90 % от материалите, които използваме, са годни за многократна употреба.

  • Изпълняваме изцяло регламентите на ЕС за емисиите съгласно директива 97/68//EО (изменена с директива 2012/46/ЕС).
  • Приложихме технология за стратифицирано продухване, за да постигнем ниски емисии за нашата гама двигатели TJ-E.

  • Преустановихме употребата на олово, живак и кадмий през 2007 г. и шествалентен хром през 2008 г.

  • Спазваме регламента REACH.

Устойчивост на Kawasaki Heavy Industries Group

Покажи повече