Нашият свят

Като част от Kawasaki Heavy Industries Group ние се стремим д а реализираме мисията на Kawasaki Group.

Kawasaki, работеща целокупно за доброто на планетата

(Обогатяване на начина на живот и спомагане за опазване на околната среда: Global Kawasaki).

Наясно сме, че носим корпоративна отговорност да допринасяме и действаме за нуждите на околната среда и законодателството сега и за в бъдеще.

Устойчивост на Kawasaki Heavy Industries Group