Náš svět

Jako součást koncernu Kawasaki Heavy Industries se snažíme plnit poslání Kawasaki Group.

Společnost Kawasaki jednomyslně usiluje o dobro planety

(Obohacení životního stylu a pomoc při ochraně životního prostředí: Global Kawasaki).

Uvědomujeme si, že naší společnou odpovědností je přispívat k ochraně životního prostředí a souvisejícím právním předpisům a jednat podle nich.

Trvalá udržitelnost koncernu Kawasaki Heavy Industries