Náš svět

Jako součást koncernu Kawasaki Heavy Industries se snažíme plnit poslání Kawasaki Group.

Společnost Kawasaki jednomyslně usiluje o dobro planety

(Obohacení životního stylu a pomoc při ochraně životního prostředí: Global Kawasaki).

Uvědomujeme si, že naší společnou odpovědností je přispívat k ochraně životního prostředí a souvisejícím právním předpisům a jednat podle nich.

Jako součást této odpovědnosti jsme přijali následující opatření:

  • Při návrhu a vývoji našich motorů je více než 90 % použitých materiálů opakovaně využitelných.

  • Naše motory plně vyhovují emisním limitům EU podle směrnice 97/68/ES (v platném znění 2012/46/EU).

  • Pro dosažení nízkých emisí u naší řady motorů TJ-E jsme použili technologii stratifikovaného vyplachování.

  • V roce 2007 jsme zcela přestali používat olovo, rtuť a kadmium a v roce 2008 šestimocný chrom.

  • Naše motory vyhovují předpisu REACH.

Trvalá udržitelnost koncernu Kawasaki Heavy Industries

Zobrazit více