ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI KME

Společnost Kawasaki Motors Europe N.V. (dále jen „KME“) vám chce umožnit co největší kontrolu nad vašimi osobními údaji. Když navštívíte některou z našich webových stránek, můžeme shromažďovat vaše údaje jako například jméno, e-mailovou adresu, adresu IP nebo údaje o poloze.

O shromažďování vašich osobních údajů na našich webových stránkách vás ale budeme předem informovat. Pokud se rozhodnete nám prostřednictvím našich webových stránek poskytnout své osobní údaje – například pro komunikaci s vámi, poskytování služeb, zasílání objednaných produktů nebo informací – sdělíme vám, proč tyto informace shromažďujeme a jak je použijeme.

Webové stránky KME mohou obsahovat odkazy na jiné weby. KME neodpovídá za jejich způsob ochrany osobních údajů ani obsah.

KME respektuje soukromí každého návštěvníka našich webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů si pozorně přečtěte, abyste věděli, jak poskytnuté osobní údaje shromažďujeme a používáme.

1. Čeho se zásady ochrany osobních údajů týkají

Tyto zásady se týkají používání vašich osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek KME nebo v souvislosti s nimi. Shromažďovanými osobními údaji může být jméno, adresa, telefonní číslo a e-mail.

KME neodpovídá za ochranu osobních údajů a fungování jiných webových stránek, a to ani v případě, že:

a) jste navštívili web třetí strany prostřednictvím odkazu na našich webových stránkách nebo
b) jste použili odkaz na náš web z webu třetí strany.

KME vám doporučuje prostudovat si zásady každého navštíveného webu a v případě jakýchkoli problémů nebo dotazů se obrátit na jeho vlastníka nebo provozovatele.

2. Kdo je zodpovědný za osobní údaje shromažďované na webu KME

Osobní údaje shromažďované na webu KME spravuje společnost KME. Proto je podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) společnost KME správcem poskytnutých údajů.

3. Jak budou vaše osobní údaje používány

Osobní údaje, které KME shromažďuje na svém webu, mohou být použity k plnění našich závazků vyplývajících z jakýchkoli smluv uzavřených mezi vámi a KME, včetně:

  • odpovědí na dotazy nebo žádosti, které nám pošlete,

  • zpracování objednávek nebo žádostí, které nám pošlete,

  • správy a plnění našich závazků vyplývajících ze smluv, které s námi máte uzavřené,

  • předvídání a řešení problémů se zbožím nebo službami, které vám byly dodány.

Pokud nám k tomu udělíte svůj souhlas, KME občas poskytnuté údaje používá k těmto účelům:

a) průzkum trhu a sledování údajů o prodeji,
b) informování o našich produktech a službách, např. telefonicky nebo poskytnutím vašich osobních údajů pobočkám a partnerům KME se sídlem mimo EHP (s výhradou níže uvedených omezení týkajících se předávání osobních údajů mimo EHP), aby vám tito mohli zasílat informace, které by vás mohly zajímat,
c) vývoj produktů nebo služeb, o které byste mohli mít zájem, a společnost KME vás proto může občas požádat o účast v některém z našich průzkumů.

Pokud se kdykoli rozhodnete, že už KME nemá používat vaše údaje pro některé nebo všechny výše uvedené účely, pošlete nám prosím e-mail na adresu [email protected]. KME přestane pro takovéto účely vaše údaje používat, jakmile to bude rozumně možné.

4. Budou vaše údaje poskytovány třetím stranám?

V rámci produktů a služeb nabízených na našem webu mohou být osobní údaje, které nám poskytnete, přeneseny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Například když máme servery umístěné v zemích mimo EHP nebo když některý z našich poskytovatelů služeb sídlí v zemi mimo EHP.

Protože je KME dceřinou společností globální organizace Kawasaki Heavy Industries, někdy je třeba vaše údaje přenášet do naší centrály nebo do jiných dceřiných společností mimo EHP. Pokud KME zamýšlí takto přenést vaše údaje mimo EHP, zajistí přiměřenými opatřeními, aby vaše soukromí bylo stále chráněno. KME bude předávat vaše osobní údaje mimo EHP pouze v případě, že pro to má platný právní důvod, například pokud získala váš výslovný souhlas nebo pokud je přenos nezbytný pro plnění smlouvy.

Kromě způsobů stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebude KME bez vašeho svolení zpřístupňovat žádné identifikovatelné informace, pokud k tomu neobdrží váš souhlas nebo pokud k tomu nebude mít oprávnění nebo povinnost ze zákona (například k dodržení zákonné povinnosti nebo k zamezení podvodu nebo jiného trestného činu), nebo pokud se nebude domnívat, že je to nezbytné k ochraně životních zájmů vás nebo jiných osob.

Pokud se přihlásit k odběru našeho zpravodaje, mohou se poskytnuté osobní údaje předávat třetím stranám, abychom vám požadovanou službu nebo produkt mohli poskytnout. V takovém případě KME zajistí přiměřenými opatřeními, aby vaše soukromí bylo stále chráněno.

5. Používá KME soubory cookie?

Během návštěvy našich webových stránek může KME do vašeho počítače ukládat určité informace (běžně označované jako soubory cookie). Tyto soubory cookie může KME při vaší další návštěvě webu načíst pro informační účely. Údaje shromažďované společností KME ze souborů cookie, jež jste akceptovali, jsou specifické pro váš počítač a zahrnují IP adresu, datum a čas, kdy počítač navštívil web, které části našeho webu jste si prohlíželi a zda byly požadované webové stránky úspěšně zobrazeny.

Údaje ze souborů cookie využívá KME ke zlepšení znalostí o používání svého webu a k jeho optimalizaci. Díky tomu může KME zlepšovat své webové nabídky a poskytnout vám příjemné a moderní prostředí.

Jaké soubory cookie používáme

_ga, _gid, _gat_UA-41303640-1:
Jedná se o soubory cookie, pomocí kterých Google zaznamenává, co děláte na webových stránkách.  Jsou naprosto anonymní a neukládají ani neposílají žádné informace, které by mohly sloužit k identifikaci osob. Více informací…

__cfduid:
Používá se k potlačení veškerých bezpečnostních omezení založených na IP adrese, ze které přichází návštěvník.

ARRAffinity:
Umožňuje službě zvolit si správnou instanci, kterou uživatel použil, k vykonávání následných požadavků ze strany uživatele.

__RequestVerificationToken:
Zabraňuje tomu, aby někdo vytvořil odkaz a nechal si jej aktivovat uživatelem s oprávněním.

yourAuthCookie:
Tento soubor cookie vás přihlásí do přihlašovacích sekcí našeho webu, takže při své návštěvě webu nebudete muset zadávat přihlašovací údaje víckrát. Platnost vyprší, když se váš prohlížeč zavře.

ASP.NET_SessionId:
Soubor cookie sloužící k identifikaci relace uživatelů na serveru. Relace je oblast na serveru, která může být použita k ukládání dat mezi požadavky http.

cookieconsent_status:
Sleduje volbu uživatele po žádosti o souhlas s používáním souborů cookie.

agreedTerms:
Sleduje volbu uživatele po žádosti o souhlas se smluvními podmínkami.

Mohu soubory cookie vypnout?
Samozřejmě. Obvykle je možné, aby váš prohlížeč přestal přijímat soubory cookie nebo aby přestal přijímat soubory cookie z určitého webu. To ovšem pravděpodobně bude mít vliv na chování webových stránek – bez použití souborů cookie například nebudeme moci zjistit, zda jste přihlášeni.

Všechny moderní prohlížeče umožňují změnit nastavení souborů cookie. Tato nastavení je obvykle v nabídce prohlížeče „Možnosti“ nebo „Předvolby“. Tato nastavení jsou vysvětlena v článcích pod těmito odkazy nebo v nápovědě prohlížeče.

Nastavení souborů cookie v prohlížeči Internet Explorer
Nastavení souborů cookie v prohlížeči Firefox
Nastavení souborů cookie v prohlížeči Chrome
Nastavení souborů cookie v prohlížeči Safari

6. Jaká jsou vaše práva týkající se osobních údajů, které jste poskytli KME

Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte různá práva týkající se používání vašich osobních údajů, jež KME respektuje a snaží se je zaručit.  Další informace o svých právech najdete zde: https://www.eugdpr.org

7. Budou se zásady ochrany osobních údajů měnit?

KME může občas tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. Pokud KME učiní jakékoli podstatné změny způsobu, jakým vaše osobní údaje používá, zveřejní tyto změny na této stránce a poskytne vám možnost vaše preference v případě potřeby upravit. Proto naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně sledujte.

8. Koho máte kontaktovat v případě dotazů nebo stížností

V případě dotazů, připomínek, žádostí či stížností týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo použití vašich osobních údajů kontaktujte společnost Kawasaki Motors Europe N.V. na adrese Engine Department, 1 Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Bucks, SL8 5XF nebo e-mailem na adrese [email protected]