Indledning

Velkommen på websted af Kawasaki Motors Europe N.V. Dette websted ejes og drives af Kawasaki Motors Europe N.V.  Besøgende på webstedet er bundet af følgende betingelser, så vi beder dig læse dem meget grundigt inden du fortsætter. I forbindelse med disse forretningsbetingelser betyder "dette websted" webstedet med internetportalen Kawasaki Motors Europe N.V., der indeholder andre links til andre websites, der ejes af Kawasaki Motors Europe N.V. og evt. samarbejdspartnere. Websites fra Kawasaki Motors Europe N.V. og samarbejdspartnere kan indeholde betingelser, der afviger fra nærværende forretningsbetingelser. Under dit besøg på Kawasaki Motors Europe N.V.s websites bør du kontrollere forretningsbetingelserne på hvert website du besøger og ikke antage at disse forretningsbetingelser gælder for alle websites, der ejes af Kawasaki Motors Europe N.V.
(tilbage til toppen)

Ansvarsfraskrivelse og anbefalinger

Dette website kan indeholder links til eksterne websteder (websteder, der ikke ejes/administreres af Kawasaki Motors Europe N.V). Hvis du følger disse links, kan det eksterne websted, kan det være at det eksterne websted vises som fuld skærm (i så fald skal du nærværende websted) eller i nogle tilfælde kan webstedet komme frem inden for dette websteds ramme (i så fald skal du kunne vende tilbage til nærværende websted ved at bruge navigationsknapperne på skærmen). Når der vises et eksternt websted inden for nærværende websteds ramme, sker dette kun for at lette navigationen tilbage til nærværende websted og indebærer ikke at vi er ansvarlige for det pågældende eksterne websted, selvom et websted ejes og administreres af et andet selskab i Kawasaki-gruppen. Disse links stilles til rådighed for at hjælpe dig at finde relevante websteder, tjenester og/eller produkter, der kunne interessere dig, på en hurtig og nem måde. Det er sit ansvar at afgøre om tjenesteydelser og/eller produkter, der kan erhverves gennem disse websteder, passer til dine behov. Kawasaki Motors Europe N.V. er ikke ansvarlig for disse webstedets ejere og administratorer og for de varer og tjenesteydelser til tilbyder, eller for deres websteders indhold, og giver ikke adgang til konditioner, garantiydelser eller andre betingelser eller tilbud i den forbindelse, og kan ikke holdes ansvarligt i den forbindelse (inklusive alt ansvar ved krav i forbindelse med at indholdet af enhver eksternt websted, som dette websted indeholder et link til, er underlagt tredjepersoners ophavsret).

Alle oplysninger eller råd, der gives som del af dette websted, er af generel natur og bør ikke være eneste beslutningsgrundlag. Kawasaki Motors Europe N.V. arbejder på at sikre at alle oplysninger, der leveves som del af dette websted, er korrekte, når de publiceres, men kan ikke garantere for det. Kawasaki Motors Europe N.V. er ikke ansvarlig for handlinger, du foretager som resultat af disse oplysninger eller råd og for ethvert tab eller enhver skade, der forvoldes som resultat af denne handling. Alle oplysninger i Kawasaki Motors Europe N.V.'s websites skal kun tjene som information og bør på ingen måde tages som prognose af fremtidige resultater. Nærværende informationsmateriale indebærer ingen juridisk og anden rådgivning vedrørende en konkret sag. Kawasaki Motors Europe N.V. fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar over for enhver person ved alle handlinger og deres følger, der udføres eller undlades helt eller delvist ved at stole helt eller delvist på indholdet i Kawasaki Motors Europe N.Vs websites. 

Vores produkters specifikationer kan ændres uden varsel. 

(tilbage til toppen)

Handelsbetingelser

Copyright- og varemærkebeskyttelse

Dette websted indeholder materiale, inklusive tekst, billeder, videosekvenser, pdf-filer og andre billed- og lydfiler, der er ophavsretsligt beskyttet. Ophavsretten og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til dette materiale ejes enten af Kawasaki Motors Europe N.V. eller er licenseret til dette selskab af ejerne til disse rettigheder, så det kan anvendes som del af nærværende websted. Webstedet indeholder også varemærker. Alle varemærker, der er angivet på dette websted, ejes af Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries, Ltd eller er licenseret til brug på webstedet af disse varemærkets ejere. 

Du må:
besøge alle dele af webstedet;
udskrive alle sider til personligt brug.
Du må ikke: 
kopiere (hverken på papir, et lagermedie eller en diskette, downloade eller på anden måde), videregive (inkl. videregive kopier), sprede, ændre eller mangfoldiggøre ethvert materiale i dette websted på enhver anden måde, der ikke udtrykkeligt er angivet under punktet "Du må". Disse begrænsninger gælder for alle dele af materialet på dette websted; 
fjerne ethvert ophavsret, varemærke eller andet intellektuelt ejendomsret, der findes i det originale materiale fra kopier eller udskrifter fra webstedet;
linke til dette websted uden vores udtrykkelige forudgående samtykke.

Hvis du vil levere hypertekst eller et andet link til dette websted, send venligste en e-mail til følgende e-mailadresse: marketing@kawasaki.eu og med detaljerne vedrørende:

  • URL på websted(er) hvorfra du vil linke til dette websted
  • URL på websted(er) på dette websted, hvor du vil foreslå et link

og vi vil tage dit forslag i betragtning. Det er vores beslutning alene, om vi imødekommer din anmodning, men vi er ikke forpligtet til det.

Download af oplysninger

Oplysningerne er stillet til rådighed for at kunne finde "Brugsvejledninger" og servicedata for Kawasaki-produkter, fremstillet af Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Indholdet kan opdateres fra tid til anden uden forudgående varsel.

Se altid den manual, der oprindeligt fulgte med, da du købte produktet.

Kawasaki Motors Europe N.V. afviser ethvert ansvar og alle erstatningskrav for direkte og indirekte skader, der opstår pga. brugen af de indeholdte oplysninger.

Oplysninger, der er fundet på og/eller downloadet fra dette websted må under ingen omstændigheder gengives i salgsøjemed.

Ændringer i handelsbetingelserne

Kawasaki Motors Europe N.V. kan fra tid til anden ændre forretningsbetingelsernes samt ovenstående juridisk information. Ved at browse på dette websted accepterer du at de aktuelle forretningsbetingelser binder dig og du bør kontrollere dem hver gang du besøger stedet igen.

Ændringer i / drift af webstedet

Kawasaki Motors Europe N.V. kan til enhver tid ændre format og indhold af dette websted.

Kawasaki Motors Europe N.V. kan til enhver tid afbryde driften af dette websted for at udøve support- og vedligeholdelsesarbejder, opdatere indholdet eller til alle andre formål.

Kawasaki Motors Europe N.V. forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at indstille adgangen til dette website uden varsel.

Gældende lov og værneting

Nærværende forretningsbetingelser er underlagt og skal ses i forbindelse med lovgivning i Nederlandene. ved tvister i forbindelse med disse forretningsbetingelser eller i forbindelsen med website, både aftaleretslig eller ved svig eller i alle andre tilfælde er rettene i Holland værneting. 


(tilbage til toppen)

Fortrolighedspolitik

Hos Kawasaki Motors Europe N.V. prøver vi at give dig så meget kontrol med dine persondata som muligt. generelt kan du besøge vores websted uden at fortælle os, hvem du er eller afsløre nogle informationer om dig. Alligevel har vi i nogle sammenhæng brug for oplysninger fra dig, som f. eks. navn og e-mailadresse. Vi bestræber os at gøre dig opmærksom på hvornår vi indsamler dine persondata på internettet. Hvis du vælger at give os nødvendige oplysninger om din person via internettet - f. eks. for at korrespondere med dig eller forsyne dig med en subskription - bestræber vi også at fortælle dig, at vi bruger disse oplysninger. Hvis du meddeler os at du ikke ønsker at vi bruger denne information som basis for fremtidig kontakt til dig, tager vi selvfølgelig hensyn til dit ønske. Vi registrerer de domæner, der anvendes for at besøge os. 

Vi analyserer disse data for trends og statistikker og tilintetgør dem derefter.

Kawasaki Motors Europe N.V. websteder indeholder links til andre websteder. Kawasaki Motors Europe N.V. er ikke ansvarlig for databeskyttelse og indhold af disse websteder.

Vi respekterer privatlivet af alle, der besøger dette sted. Læs databeskyttelseserklæringen omhyggeligt igennem, så du forstår, hvordan vi indsamler og anvender de persondata, du stiller til rådighed for os. Ved at sende dine persondata til os, har du givet os lov til at afsløre disse data som angivet i erklæringen.

Hvad er dækket af persondatabeskyttelseserklæringen?

Persondatabeskyttelseserklæringen dækker vores brug af dine persondate, som er indsamlet gennem eller i forbindelse med dette websted. 

Hvem er ansvarlig for persondate, der er indsamlet på dette sted?

Kawasaki Motors Europe N.V. styrer persondataene, der er indsamlet på dette sted.

Vi indsamler og bruger persondata (inklusive navn, adresse, telefonnummer og e-mail) for at:

  • besvare forespørgsler og ønsker, du sender til os
  • behandle ordrer og anmodninger du sender til os
  • administrere og på anden måde udføre vores pligter i forbindelse med enhver aftale, du har med os
  • forudse og løse problemer med alle varer og tjenesteydelser, vi har leveret til dig
  • skabe produkter og serviceydelser, der passer til dine behov.

Som del af de tjenesteydelser vi tilbyder dig på vores websted, kan de oplysninger, du stiller til rådighed for os, overføres til lande uden for det Europæiske Økonomiske Område ("EEA"). Dette kan f. eks ske, hvis en af vores serverer fra tid til anden er lokaliseret i et land uden for EEA eller en av vores tjenesteydere befinder sig i et land uden for EEA. Disse lande har muligvis en persondatalovgivning, der ligner den i EEA. 

Hvis vi på denne måde overfører dine persondata ud af EEA, vil vi tage forholdsregler, der sikrer at din privatretslige indhold beskyttes. Desuden vil dine oplysninger, når du selv befinder dig uden for EEA, overføres ud af EEA for at kunne forsyne dig med disse serviceydelser.

Bortset fra disse persondata vil vi ikke afsløre data, der kan knyttes til den individuelle person uden din samtykke, medmindre vi ikke af lovgivningen er berettiget eller forpligtet til det (f. eks. hvis det kræves af en retssag eller for at forhindre svig eller anden forbrydelse) eller hvis vi tror at en sådan handling er nødvendig for at beskytte og/eller forsvare vores og vores brugeres/kunders rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed. 

Levering af supplerende oplysninger og deling af oplysninger

Fra tid til anden vil vi bruge dine personlige oplysninger til andre formål den de ovenstående angivne. Vi tror at disse supplerende oplysninger er til nytte for dig. Alligevel har vi forståelse for, hvis du ikke ønsker at vi bruger oplysningerne på denne måde. Vi vil ikke bruge dine oplysninger til de nedenstående oplistede formål, såfremt du har meddelt at du ikke ønsker at vi bruger dine oplysninger på denne måde, når du stille dem til rådighed for os. Hvis du senere ønsker at vi ikke længere bruger dine oplysninger til en af alle nedenstående oplistede formål, bedes du meddele dette. Vi vil indstille brugen af dine oplysninger til disse formål, så snart det er muligt. I så fald vil vi dog - så længe det er rimeligt - fortsætte at bruge dine persondata til de formål, der er angivet i ovenstående afsnit. 

Fra tid til anden vil vi bruge de oplysninger, du stiller os til rådighed, til:

markedsforskning og sporing af salgsdata 

oplysning til dig om vores varer og tjenesteydelser, hvilket også kan omfatte telefonkontakt 

oplyse dig om Kawasaki Motors Europe N.V. gruppens afdelinger og selskaber, der kan være placeret uden for EEA for at sætte dem i stand til at forsyne dig med materiale, der kan være interessant for dig.

Desuden vil vi muligvis fra tid til anden videregive dit navn, din adresse og e-mail samt andre persondata, du stiller til rådighed for os, til udvalgte tredjeparter, der kan befinde sig uden for EEA. Disse tredjeparter kan anvende oplysningerne til:

markedsforskning og sporing af salgsdata 

tilsendelse af oplysninger om deres produkter og tjenesteydelser 

give oplysningerne videre til gruppens afdelinger og selskaber for at sætte dem i stand til at forsyne dig med materiale, der kan være interessant for dig.

Indsamling af ikke-personlige data

Vi vil muligvis indsamle ikke-personrelaterede data om dig, som f. eks. type internet-browser, du anvender eller det websted, hvorfra du kom ind på vores websted. Vi kan også sammenkøre detaljer, du har sendt til webstedet (f. eks. din alder og den by, hvor du lever). Du kan ikke identificeres ud fra disse oplysninger og de anvendes kun for at hjælpe med at stille en effektiv service til rådighed på dette websted. Vi vil muligvis fra tid til anden forsyne tredjeparter med disse ikke personrelaterede eller sammenkørte data i forbindelse med dette websted. 

Brug af cookies

 Vi kan gemme nogle oplysninger (almen kendt som "cookies") på din computer, når du ser på webstedet. Vi kan aflæse oplysningerne i disse cookies, når du besøger vores websted næste gang. Den oplysningstype vi indsamler som resultat af en cookie , du har specifikt på din computer og omfatter IP-adressen, dato og tid på den computer, hvorfra du besøgte webstedet, hvilke del af webstedet du har set på og om de sider, du anmodede om, er blevet leveret korrekt. Disse oplysninger aer anonyme; de står mere for en computer end for en person.

Vi bruger cookie-oplysningerne for at forbedre vores kendskab til brugen af vores websted for at sætte os i stand til at sikre at webstedet arbejder optimalt. Dette tillader os at forbedrer vores tilbud til dig og for at formidler en fornøjelig og innovativ online-erfaring.

Ved at bruge dette websted accepterer du brugen af cookies. Hvis du vil vide mere om cookies, inklusive hvordan de styres og slettes, ser venligstwww.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

 

Chatrooms, elektroniske opslagstavler, nyhedsgrupper 

Hvis dette websted på et tidspunkt tilbyder chatrooms, elektroniske opslagstavler, nyhedsgrupper etc., kan vi indsamle de oplysninger, du har stillet til rådighed. Disse oplysninger anvendes i overensstemmelse med denne persondata. Bemærk at vi ikke er ansvarlige for tredjeparts brug af persondata, du stiller til rådighed for disse tredjeparter via chatroom, elektroniske opslagstavler, nyhedsgrupper etc. på dette websted.  Vær forsigtig med, hvem du stiller dine persondata til rådighed på denne måde. 

Brug af persondata, du har stillet til rådighed for andre websteder

Ve er ikke ansvarlige for andre websteders behandling af persondata, selvom:

du er kommet til tredjepartens websted via vores websted eller 

du er kommet til overs websted via et tredjeparts websted.

Vi anbefaler at du kontrollerer datareglerne for hvert websted du besøger og kontakter webstedets ejer eller administrator, hvis du er bekymret eller har spørgsmål. 

Indsamling af andre persondata

Fra tid til anden vil dette websted muligvis spørge dig om at angive andre persondatadetaljer som f. eks. familie og venner for at kunne sende dem detaljer om vores produkter og tjenesteydelser. Inden du sende disse oplysninger til os, bør du forvisse dig om at vedkommende er indforstået med at hans/hendes persondata bruges på denne måde. Vi vil aldrig anvende disse detaljer på en måde, der strider mod disse persondatabestemmelser. 

Vil disse persondatabeskyttelsesregler blive ændret?

Fra tid til anden ændrer vi disse persondatabeskyttelsesregler. Hvis vi foretager vigtige ændringer og den måde vi bruger dine persondata, vil vi angive ændringerne på denne side. Kontroller regelmæssigt dine persondatabeskyttelsesregler.


(tilbage til toppen)