Juridisk oplysning

Indledning

Velkommen på websted af Kawasaki Motors Europe N.V. Dette websted ejes og drives af Kawasaki Motors Europe N.V.  Besøgende på webstedet er bundet af følgende betingelser, så vi beder dig læse dem meget grundigt inden du fortsætter. I forbindelse med disse forretningsbetingelser betyder "dette websted" webstedet med internetportalen Kawasaki Motors Europe N.V., der indeholder andre links til andre websites, der ejes af Kawasaki Motors Europe N.V. og evt. samarbejdspartnere. Websites fra Kawasaki Motors Europe N.V. og samarbejdspartnere kan indeholde betingelser, der afviger fra nærværende forretningsbetingelser. Under dit besøg på Kawasaki Motors Europe N.V.s websites bør du kontrollere forretningsbetingelserne på hvert website du besøger og ikke antage at disse forretningsbetingelser gælder for alle websites, der ejes af Kawasaki Motors Europe N.V.
(tilbage til toppen)

Ansvarsfraskrivelse og anbefalinger

Dette website kan indeholder links til eksterne websteder (websteder, der ikke ejes/administreres af Kawasaki Motors Europe N.V). Hvis du følger disse links, kan det eksterne websted, kan det være at det eksterne websted vises som fuld skærm (i så fald skal du nærværende websted) eller i nogle tilfælde kan webstedet komme frem inden for dette websteds ramme (i så fald skal du kunne vende tilbage til nærværende websted ved at bruge navigationsknapperne på skærmen). Når der vises et eksternt websted inden for nærværende websteds ramme, sker dette kun for at lette navigationen tilbage til nærværende websted og indebærer ikke at vi er ansvarlige for det pågældende eksterne websted, selvom et websted ejes og administreres af et andet selskab i Kawasaki-gruppen. Disse links stilles til rådighed for at hjælpe dig at finde relevante websteder, tjenester og/eller produkter, der kunne interessere dig, på en hurtig og nem måde. Det er sit ansvar at afgøre om tjenesteydelser og/eller produkter, der kan erhverves gennem disse websteder, passer til dine behov. Kawasaki Motors Europe N.V. er ikke ansvarlig for disse webstedets ejere og administratorer og for de varer og tjenesteydelser til tilbyder, eller for deres websteders indhold, og giver ikke adgang til konditioner, garantiydelser eller andre betingelser eller tilbud i den forbindelse, og kan ikke holdes ansvarligt i den forbindelse (inklusive alt ansvar ved krav i forbindelse med at indholdet af enhver eksternt websted, som dette websted indeholder et link til, er underlagt tredjepersoners ophavsret).

Alle oplysninger eller råd, der gives som del af dette websted, er af generel natur og bør ikke være eneste beslutningsgrundlag. Kawasaki Motors Europe N.V. arbejder på at sikre at alle oplysninger, der leveves som del af dette websted, er korrekte, når de publiceres, men kan ikke garantere for det. Kawasaki Motors Europe N.V. er ikke ansvarlig for handlinger, du foretager som resultat af disse oplysninger eller råd og for ethvert tab eller enhver skade, der forvoldes som resultat af denne handling. Alle oplysninger i Kawasaki Motors Europe N.V.'s websites skal kun tjene som information og bør på ingen måde tages som prognose af fremtidige resultater. Nærværende informationsmateriale indebærer ingen juridisk og anden rådgivning vedrørende en konkret sag. Kawasaki Motors Europe N.V. fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar over for enhver person ved alle handlinger og deres følger, der udføres eller undlades helt eller delvist ved at stole helt eller delvist på indholdet i Kawasaki Motors Europe N.Vs websites. 

Vores produkters specifikationer kan ændres uden varsel. 

(tilbage til toppen)

Handelsbetingelser

Copyright- og varemærkebeskyttelse

Dette websted indeholder materiale, inklusive tekst, billeder, videosekvenser, pdf-filer og andre billed- og lydfiler, der er ophavsretsligt beskyttet. Ophavsretten og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til dette materiale ejes enten af Kawasaki Motors Europe N.V. eller er licenseret til dette selskab af ejerne til disse rettigheder, så det kan anvendes som del af nærværende websted. Webstedet indeholder også varemærker. Alle varemærker, der er angivet på dette websted, ejes af Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries, Ltd eller er licenseret til brug på webstedet af disse varemærkets ejere. 

Du må:
besøge alle dele af webstedet;
udskrive alle sider til personligt brug.
Du må ikke: 
kopiere (hverken på papir, et lagermedie eller en diskette, downloade eller på anden måde), videregive (inkl. videregive kopier), sprede, ændre eller mangfoldiggøre ethvert materiale i dette websted på enhver anden måde, der ikke udtrykkeligt er angivet under punktet "Du må". Disse begrænsninger gælder for alle dele af materialet på dette websted; 
fjerne ethvert ophavsret, varemærke eller andet intellektuelt ejendomsret, der findes i det originale materiale fra kopier eller udskrifter fra webstedet;
linke til dette websted uden vores udtrykkelige forudgående samtykke.

Hvis du vil levere hypertekst eller et andet link til dette websted, send venligste en e-mail til følgende e-mailadresse: [email protected] og med detaljerne vedrørende:

  • URL på websted(er) hvorfra du vil linke til dette websted
  • URL på websted(er) på dette websted, hvor du vil foreslå et link

og vi vil tage dit forslag i betragtning. Det er vores beslutning alene, om vi imødekommer din anmodning, men vi er ikke forpligtet til det.

Download af oplysninger

Oplysningerne er stillet til rådighed for at kunne finde "Brugsvejledninger" og servicedata for Kawasaki-produkter, fremstillet af Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Indholdet kan opdateres fra tid til anden uden forudgående varsel.

Se altid den manual, der oprindeligt fulgte med, da du købte produktet.

Kawasaki Motors Europe N.V. afviser ethvert ansvar og alle erstatningskrav for direkte og indirekte skader, der opstår pga. brugen af de indeholdte oplysninger.

Oplysninger, der er fundet på og/eller downloadet fra dette websted må under ingen omstændigheder gengives i salgsøjemed.

Ændringer i handelsbetingelserne

Kawasaki Motors Europe N.V. kan fra tid til anden ændre forretningsbetingelsernes samt ovenstående juridisk information. Ved at browse på dette websted accepterer du at de aktuelle forretningsbetingelser binder dig og du bør kontrollere dem hver gang du besøger stedet igen.

Ændringer i / drift af webstedet

Kawasaki Motors Europe N.V. kan til enhver tid ændre format og indhold af dette websted.

Kawasaki Motors Europe N.V. kan til enhver tid afbryde driften af dette websted for at udøve support- og vedligeholdelsesarbejder, opdatere indholdet eller til alle andre formål.

Kawasaki Motors Europe N.V. forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at indstille adgangen til dette website uden varsel.

Gældende lov og værneting

Nærværende forretningsbetingelser er underlagt og skal ses i forbindelse med lovgivning i Nederlandene. ved tvister i forbindelse med disse forretningsbetingelser eller i forbindelsen med website, både aftaleretslig eller ved svig eller i alle andre tilfælde er rettene i Holland værneting. 

(tilbage til toppen)