Kawasaki arbejder som én enhed for planetens velbefindende.

Kawasaki anerkender, at man som en virksomhed har et ansvar for og vil bidrage til og efterleve miljømæssige krav og lovgivninger, både i dag såvel som i fremtiden. 

Dette er grunden til at Kawasaki-motorer:

  • Under udviklings/designprocessen bruger mere end 90 % genanvendte materialer.
  • Er helt i overensstemmelse med bestemmelser fra EU om emission, som beskrevet i direktiv 97/68/EF (med senere tilføjelse 2012/46/EU).
  • Ophørte helt med brugen af bly, kviksølv og kadmium i 2007, og af hexavalent chrom i 2008.
  • Er helt i overensstemmelse med REACH bestemmelserne.