2χρονος οριζόντιου άξονα

Συνδυάζει εξαιρετική αντοχή, άνεση του χρήστη και αξιόπιστη απόδοση ισχύος, για επαγγελματικό εξοπλισμό χειρός.