Σειρά TJ

Συνδυάζουν την εξαιρετική αντοχή και την ευκολία χρήσης, χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ισχύ, η σειρά TJ θέτει τα πρότυπα στον κλάδο.

  • 2χρονοι 2χρονοι
  • Οριζόντιος άξονας Οριζόντιος άξονας
  • Μονού κυλίνδρου Μονού κυλίνδρου
  • Αερόψυκτοι Αερόψυκτοι