2χρονος κάθετου άξονα

Μικρού μεγέθους, ελαφρύς και ιδανικός για εφαρμογές χειρός που απαιτούν φορητότητα και ευελιξία στους ελιγμούς.