• 4χρονοι 4χρονοι
 • Κάθετος άξονας Κάθετος άξονας
 • V-Twin V-Twin
 • Βαλβίδα επικεφαλής Βαλβίδα επικεφαλής
 • Αερόψυκτοι Αερόψυκτοι
 • Διαδοχικός ψεκασμός καυσίμου πολλαπλών θυρών
 • Τεχνολογία έγχυσης καυσίμου υψηλής πίεσης με ηλεκτρονική αντλία καυσίμου
 • Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός έλεγχος γκαζιού
 • Ανεπίστροφο σύστημα καυσίμου υψηλής πίεσης
 • Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος χρονισμός ανάφλεξης
 • Σύστημα λίπανσης υψηλής απόδοσης
 • Ηλεκτρονική αντιστάθμιση ύψους
 • Επενδύσεις κυλίνδρου από χυτοσίδηρο
 • Λειτουργία χωρίς τσόκ
 • Αυτόματη εκτόνωση συμπίεσης
 • Συμπαγής ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
 • V-twin 90 μοιρών
 • Σφαιρικός θάλαμος καύσης
 • Θύρες καθαρισμού
 • Βαλβίδες V επικεφαλής
 • Ενσωματωμένο σώμα πεταλούδας και μονάδα ECU
Εμφάνιση περισσότερων
Υποστήριξη
 • Επισκόπηση
 • Επιλογές
 • Προδιαγραφές διαστάσεων
 • Σχετικά μοντέλα
 • Related Applications
Εύρεση εμπόρου
Επισκόπηση

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος κινητήρα Air-cooled, 4-stroke, V-twin, Vertical shaft, OHV
Αριθμός κυλίνδρων 2
Διάμετρος x διαδρομή 78 x 76 mm
Κυβισμός 726 cm³
Μέγ. ισχύς 17.7 kW (23.7 hp) / 3600 rpm
Μέγ. ροπή 53.4 Nm (39.4ft.lbs) / 2400 rpm
Χωρητικότητα λαδιού (λίτρα) 2.0 litres
Βάρος εν ξηρώ 46.5 kg
Διαστάσεις (Μ x Υ x Π) (mm) 507 x 466 x 409

Καμπύλες απόδοσης

Η ονομαστική ισχύς αυτού του κινητήρα είναι η πραγματική τιμή ισχύος που ελέγχθηκε σε έναν κινητήρα παραγωγής και υπολογίστηκε σύμφωνα με το SAE J1349.

Η πραγματική απόδοση ισχύος θα διαφέρει βάσει πολλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά της ταχύτητας λειτουργίας του κινητήρα κατά τη χρήση, των περιβαλλοντικών συνθηκών, της συντήρησης και άλλων μεταβλητών.

Καμπύλες απόδοσης
Επιλογές
 • Παραλλαγές άξονα
 • Σφραγισμένο σύστημα φόρτισης 30 amp
 • Σύστημα ελέγχου διαβαθμισμένης ταχύτητας
 • Αποστράγγιση λαδιών
 • Διακόπτες πίεσης λαδιού
Προδιαγραφές διαστάσεων Σχετικά μοντέλα Related Applications Εύρεση εμπόρου