• 4χρονοι 4χρονοι
 • Κάθετος άξονας Κάθετος άξονας
 • V-Twin V-Twin
 • Βαλβίδα επικεφαλής Βαλβίδα επικεφαλής
 • Αερόψυκτοι Αερόψυκτοι
 • Σύστημα λίπανσης υψηλής απόδοσης
 • Ψυγείο λαδιού υψηλής απόδοσης
 • Επενδύσεις κυλίνδρου από χυτοσίδηρο
 • Αυτόματη εκτόνωση συμπίεσης
 • Φίλτρο αέρα κάνιστρου δύο βαθμίδων
 • V-twin 90 μοιρών
 • Ηλεκτρονική ανάφλεξη σπινθήρων
 • Διπλό, εσωτερικά αεριζόμενο καρμπιρατέρ με σωληνοειδές διακοπής καυσίμου
 • Σφαιρικός θάλαμος καύσης
 • Θύρες καθαρισμού
 • Μίζα τύπου εναλλαγής υψηλής αντοχής
 • Βαλβίδες V επικεφαλής
 • Περιστρεφόμενο πλέγμα γρασιδιού
Εμφάνιση περισσότερων
Υποστήριξη
 • Επισκόπηση
 • Επιλογές
 • Προδιαγραφές διαστάσεων
 • Σχετικά μοντέλα
 • Related Applications
Εύρεση εμπόρου
Επισκόπηση

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος κινητήρα Air-cooled, 4-stroke, V-twin, Vertical shaft, OHV
Αριθμός κυλίνδρων 2
Διάμετρος x διαδρομή 84.5 x 76 mm
Κυβισμός 852 cm³
Μέγ. ισχύς 18.9 kW (25.3 hp) / 3600 rpm
Μέγ. ροπή 63.0 Nm (46.4 ft.lbs) / 2200 rpm
Χωρητικότητα λαδιού (λίτρα) 2.4 litres
Βάρος εν ξηρώ 56.4 kg
Διαστάσεις (Μ x Υ x Π) (mm) 488 x 472 x 626

Καμπύλες απόδοσης

Η ονομαστική ισχύς αυτού του κινητήρα είναι η πραγματική τιμή ισχύος που ελέγχθηκε σε έναν κινητήρα παραγωγής και υπολογίστηκε σύμφωνα με το SAE J1349.

Η πραγματική απόδοση ισχύος θα διαφέρει βάσει πολλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά της ταχύτητας λειτουργίας του κινητήρα κατά τη χρήση, των περιβαλλοντικών συνθηκών, της συντήρησης και άλλων μεταβλητών.

Καμπύλες απόδοσης
Επιλογές
 • Σύστημα ελέγχου διαβαθμισμένης ταχύτητας
 • Πηνίο φόρτισης 13 ή 20 Amp
 • Αποστράγγιση λαδιών
 • Διακόπτες πίεσης λαδιού
Προδιαγραφές διαστάσεων Σχετικά μοντέλα Related Applications Εύρεση εμπόρου