Ο κόσμος μας

Ως μέρος του ομίλου Kawasaki Heavy Industries Group, προσπαθούμε σκληρά να επιτύχουμε την Αποστολή του ομίλου Kawasaki.

Kawasaki, σαν μια γροθιά προς όφελος του πλανήτη

(Εμπλουτισμός του τρόπου ζωής και συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος: Παγκόσμια Kawasaki).

Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε εταιρική ευθύνη συνεισφοράς και ενεργή δράση απέναντι στις περιβαλλοντικές ανάγκες και τη σχετική νομοθεσία του σήμερα και του μέλλοντος.

Βιωσιμότητα του ομίλου Kawasaki Heavy Industries Group