Ο κόσμος μας

Ως μέρος του ομίλου Kawasaki Heavy Industries Group, προσπαθούμε σκληρά να επιτύχουμε την Αποστολή του ομίλου Kawasaki.

Kawasaki, σαν μια γροθιά προς όφελος του πλανήτη

(Εμπλουτισμός του τρόπου ζωής και συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος: Παγκόσμια Kawasaki).

Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε εταιρική ευθύνη συνεισφοράς και ενεργή δράση απέναντι στις περιβαλλοντικές ανάγκες και τη σχετική νομοθεσία του σήμερα και του μέλλοντος.

Ως μέρος αυτής της ευθύνης, έχουμε αναλάβει τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Κατά τη διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης των κινητήρων μας, πάνω από το 90% των υλικών που χρησιμοποιούμε είναι επαναχρησιμοποιήσιμα.

  • Συμμορφωνόμαστε πλήρως με τους κανονισμούς περί εκπομπής ρύπων της ΕΕ, όπως ορίζονται στην Οδηγία 97/68/ΕΚ (όπως ισχύει κατόπιν τροποποίησης δυνάμει της Οδηγίας 2012/46/ΕΕ).

  • Χρησιμοποιούμε τεχνολογία στρωματοποιημένου καθαρισμού για την επίτευξη χαμηλών εκπομπών καυσαερίων για τη σειρά κινητήρων μας TJ-E.

  • Καταργήσαμε πλήρως τη χρήση μολύβδου, υδραργύρου και καδμίου το 2007 και του εξασθενούς χρωμίου το 2008.

  • Συμμορφωνόμαστε με τον κανονισμό REACH.

Βιωσιμότητα του ομίλου Kawasaki Heavy Industries Group

Εμφάνιση περισσότερων