ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ KME

Στην Kawasaki Motors Europe N.V. («KME») επιδιώκουμε να σας δώσουμε τον μεγαλύτερο δυνατό έλεγχο επί των προσωπικών στοιχείων σας. Κατά την επίσκεψή σας σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες μας μπορεί να χρειαστεί να συλλέξουμε στοιχεία που σας αφορούν, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνση IP σας ή δεδομένα τοποθεσίας σας.

Η ΚΜΕ θα σας ενημερώνει πριν να συλλέξει προσωπικά στοιχεία σας στις ιστοσελίδες μας. Εάν επιλέξετε να μας δώσετε προσωπικά στοιχεία που μπορεί να χρειαστούμε μέσω των ιστοσελίδων μας - για να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες ή προϊόντα που έχετε παραγγείλει ή να σας παρέχουμε συνδρομή, για παράδειγμα - θα σας ενημερώνουμε για ποιο λόγο συλλέγουμε αυτά τα στοιχεία και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε.

Οι ιστοσελίδες της ΚΜΕ μπορεί να περιέχουν συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες. Η ΚΜΕ δεν φέρει ευθύνη για τις δηλώσεις απορρήτου ή για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων.

Η ΚΜΕ σέβεται την ιδιωτικότητα όλων των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική ώστε να κατανοήσετε με ποιον τρόπο η ΚΜΕ συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε.

1. Τι καλύπτει η παρούσα πολιτική απορρήτου;

Η παρούσα πολιτική απορρήτου καλύπτει τη χρήση των προσωπικών στοιχείων σας που συλλέγονται μέσω των ιστοσελίδων της ΚΜΕ ή σε σχέση με αυτές. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να είναι: όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και email.

Η ΚΜΕ δεν θα φέρει ευθύνη για τις δηλώσεις απορρήτου και τις πρακτικές άλλων ιστοσελίδων ακόμα και αν:

a) προσπελάσατε την ιστοσελίδα τρίτου χρησιμοποιώντας συνδέσμους από την ιστοσελίδα μας ή
b) ακολουθήσατε σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα μας από την ιστοσελίδα τρίτου.

Η ΚΜΕ σας συνιστά να ελέγχετε τις δηλώσεις κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεσθε και να επικοινωνείτε με τον κάτοχο ή διαχειριστή της εν λόγω ιστοσελίδας εάν έχετε ανησυχίες ή απορίες.

2. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται στις ιστοσελίδες της ΚΜΕ;

Η ΚΜΕ ελέγχει τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται στις ιστοσελίδες της ΚΜΕ. Επομένως, σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, η ΚΜΕ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που έχετε παράσχει.

3. Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά στοιχεία σας;

Τα προσωπικά στοιχεία που ενδέχεται να συλλέξει η ΚΜΕ στις ιστοσελίδες της ΚΜΕ μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από συμβάσεις που έχετε συνάψει με την ΚΜΕ, που περιλαμβάνουν:

  • την απάντηση σε ερωτήσεις ή αιτήματα που υποβάλετε

  • τη διεκπεραίωση παραγγελιών ή αιτήσεων που υποβάλετε

  • τη διαχείριση ή άλλως εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας σε σχέση με συμφωνίες που έχετε συνάψει μαζί μας

  • την πρόβλεψη και επίλυση προβλημάτων με αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχουμε σε εσάς

Κατά καιρούς, εάν έχει προηγουμένως λάβει την έγκρισή σας, η ΚΜΕ θα επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που μας παρέχετε για:

a) έρευνα αγοράς και εντοπισμό δεδομένων πωλήσεων
b) την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την επικοινωνία μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή τη γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων σας στα συνδεδεμένα γραφεία ή εταιρείες της ΚΜΕ, που μπορεί να βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ (υπό την επιφύλαξη των παρακάτω περιορισμών που σχετίζονται με τις διαβιβάσεις προσωπικών στοιχείων εκτός του ΕΟΧ), ώστε να μπορούν να σας στέλνουν πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
c) τη δημιουργία προϊόντων ή υπηρεσιών που μπορεί να ικανοποιούν τις ανάγκες σας. Επομένως, η ΚΜΕ μπορεί κατά καιρούς να σας ρωτά αν θέλετε να συμμετέχετε σε κάποια από τις έρευνές μας.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να σταματήσει η ΚΜΕ να χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας για ορισμένους ή για όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς, παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε σχετικά αποστέλλοντας email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Η KME θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας για τους συγκεκριμένους σκοπούς αμέσως μόλις είναι ευλόγως εφικτό.

4. Θα διαβιβάζονται τα δεδομένα σας σε τρίτους;

Στο πλαίσιο των προϊόντων και των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε μέσω των ιστοσελίδων μας, τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε μπορεί να χρειαστεί να διαβιβαστούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί εάν κάποιοι από τους διακομιστές μας βρίσκονται κατά καιρούς σε χώρα εκτός του ΕΟΧ ή κάποιος από τους παρόχους υπηρεσιών μας είναι εγκατεστημένος σε χώρα εκτός του ΕΟΧ.

Καθώς η ΚΜΕ είναι θυγατρική ενός Παγκόσμιου Οργανισμού, του Kawasaki Heavy Industries, μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας στα κεντρικά γραφεία μας ή σε άλλες θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες εκτός του ΕΟΧ. Εάν η ΚΜΕ πρόκειται να διαβιβάσει τα στοιχεία σας εκτός του ΕΟΧ κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα απορρήτου σας θα συνεχίσουν να προστατεύονται και θα διασφαλίσει ότι έχουν τεθεί επαρκείς εγγυήσεις. Η ΚΜΕ θα διαβιβάζει τα προσωπικά στοιχεία σας εκτός του ΕΟΧ μόνο στις περιπτώσεις όπου η ΚΜΕ έχει έγκυρη νομική βάση για να το πράξει, για παράδειγμα όταν η ΚΜΕ έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας ή όταν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης.

Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, η ΚΜΕ δεν θα αποκαλύπτει πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου χωρίς την άδειά σας, εκτός εάν η ΚΜΕ έχει εκ του νόμου δικαίωμα ή υποχρέωση να το πράξει (για παράδειγμα, εάν είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση ή για τους σκοπούς της πρόληψης απάτης ή άλλων εγκλημάτων) ή εάν η ΚΜΕ πιστεύει ότι η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των συμφερόντων άλλου προσώπου.

Κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μας, τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε σε εμάς μπορεί να χρειαστεί να διαβιβαστούν σε τρίτους για να σας παρέχουμε την υπηρεσία ή το προϊόν που ζητάτε. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΚΜΕ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα απορρήτου σας θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται και θα διασφαλίσει ότι έχουν τεθεί επαρκείς εγγυήσεις.

5. Χρησιμοποιεί η ΚΜΕ Cookies;

Η ΚΜΕ μπορεί να αποθηκεύει ορισμένα στοιχεία (που είναι κοινώς γνωστά ως «cookies») στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεσθε τις ιστοσελίδες μας. Η ΚΜΕ μπορεί να διαβάσει αυτά τα cookies για σκοπούς ενημέρωσης όταν επισκεφτείτε ξανά τις ιστοσελίδες μας. Τα στοιχεία που συλλέγει η ΚΜΕ ως αποτέλεσμα της αποδοχής cookie από εσάς είναι εξειδικευμένα για τον υπολογιστή σας και περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία και την ώρα που επισκεφτήκατε τις ιστοσελίδες από τον υπολογιστή σας, ποια τμήματα της ιστοσελίδας είδατε και εάν οι ιστοσελίδες που ζητήθηκαν παραδόθηκαν επιτυχώς.

Η ΚΜΕ χρησιμοποιεί τα στοιχεία cookie για να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε εάν η ιστοσελίδα λειτουργεί σε βέλτιστο επίπεδο. Αυτό επιτρέπει στην ΚΜΕ να βελτιώνει τις διαδικτυακές προσφορές σε εσάς και να σας παρέχουμε μια ευχάριστη και πρωτότυπη διαδικτυακή εμπειρία.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

_ga, _gid, _gat_UA-41303640-1:
Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τη Google για να σημειώνει τις ενέργειές σας στην ιστοσελίδα.  Είναι εντελώς ανώνυμα και δεν αποθηκεύουν ούτε αποστέλλουν πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου. Διαβάστε περισσότερα…

__cfduid:
Χρησιμοποιούνται για να παρακάμψουν περιορισμούς ασφαλείας με βάση της διεύθυνση IP του επισκέπτη.

ARRAffinity:
Επιτρέπει στην υπηρεσία να επιλέξει τη συγκεκριμένη στιγμή που ο χρήστης χρησιμοποιούσε την υπηρεσία για να ικανοποιήσει μεταγενέστερα αιτήματα που υποβάλει ο εν λόγω χρήστης.

__RequestVerificationToken:
Εμποδίζει την πλαστογράφηση συνδέσμου και την ενεργοποίησή του από χρήστη.

yourAuthCookie:
Αυτό το cookie σας κρατά συνδεδεμένους στις ενότητες σύνδεσης της ιστοσελίδες μας ούτως ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε εκ νέου τα στοιχεία σύνδεσής σας περισσότερο από μία φορά κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα. Λήγει όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησής σας.

ASP.NET_SessionId:
Ένα cookie που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της συνόδου του χρήστη στον διακομιστή. Η σύνοδος είναι μια περιοχή του διακομιστή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση δεδομένων μεταξύ αιτημάτων http.

cookieconsent_status:
Παρακολουθεί τις επιλογές των χρηστών για το μήνυμα Συναίνεσης σε Cookie.

agreedTerms:
Παρακολουθεί τις επιλογές των χρηστών για τη συμφωνία με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Μπορώ να απενεργοποιήσω τα cookies;

Φυσικά. Είναι συνήθως εφικτό να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να μην αποδέχεται cookies ή να σταματήσετε την αποδοχή cookies από συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Ωστόσο, αυτό είναι πιθανό να επηρεάσει την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούμε να γνωρίζουμε αν είστε συνδεδεμένοι χωρίς τη χρήση cookies.

Όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να αλλάζετε τις ρυθμίσεις cookies. Οι εν λόγω ρυθμίσεις βρίσκονται συνήθως στην ενότητα «επιλογές» ή «προτιμήσεις» του μενού του προγράμματος περιήγησής σας. Οι παρακάτω σύνδεσμοι μπορεί να είναι χρήσιμοι προκειμένου να κατανοήσετε τις ρυθμίσεις αυτές, διαφορετικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Βοήθεια» στο πρόγραμμα περιήγησής σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις Cookie σε Internet Explorer
Ρυθμίσεις Cookie σε Firefox
Ρυθμίσεις Cookie σε Chrome
Ρυθμίσεις Cookie σε Safari

 6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία που έχετε παράσχει στην ΚΜΕ;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία σέβεται η ΚΜΕ και καταβάλει μέγιστες προσπάθειες για να τα εγγυηθεί.  Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.eugdpr.org

7. Θα αλλάξουν αυτές οι δηλώσεις απορρήτου;

Κατά καιρούς η ΚΜΕ μπορεί να πραγματοποιεί αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Εάν η ΚΜΕ πραγματοποιήσει ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας, η ΚΜΕ θα αναρτήσει τις εν λόγω αλλαγές στην παρούσα σελίδα και θα σας δώσει την ευκαιρία να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας εάν είναι απαραίτητο. Παρακαλείσθε να ελέγχεται την πολιτική απορρήτου μας τακτικά.

8. Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσετε εάν έχετε ερωτήσεις ή παράπονα;

Για ερωτήσεις, σχόλια, αιτήματα, παράπονα σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου ή τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Kawasaki Motors Europe N.V. στη διεύθυνση Engine Department, 1 Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Bucks, SL8 5XF ή να στείλετε email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]