KME PRIVAATSUSPOLIITIKA

Ettevõte Kawasaki Motors Europe N.V. („KME“) püüab teile tagada võimalikult suure kontrolli oma isikuandmete üle. Kui külastate meie veebisaiti, siis peame koguma teilt erinevaid andmeid, nagu nimi, e-posti aadress, IP-aadress või asukohateave.

KME teavitab teid sellest, kui kogume oma veebisaitidel teie isikuandmeid. Kui olete nõus veebisaitidel meile vajalike isikuandmete jagamisega – näiteks selleks et saaksime tagada teile tellitud teenuse või toote või võimaldada tellimuste tegemist –, siis teavitame teid sellest, miks me selliseid andmeid kogume ja kuidas neid kasutame.

KME veebisaitidel võib olla linke teistele veebisaitidele. KME ei vastuta selliste veebisaitide privaatsusavalduste eest.

KME austab kõikide inimeste privaatsust, kes meie veebisaiti külastavad. Lugege hoolikalt seda privaatsuspoliitikat, et mõista, kuidas KME teie antud isikuandmeid kogub ja kasutab.

1. Mida selles privaatsuspoliitikas käsitletakse?

See privaatsuspoliitika hõlmab KME veebisaitide kaudu või nendega seoses kogutavate isikuandmete kasutamist. Võime koguda järgmiseid isikuandmeid: nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

KME ei vastuta teiste veebisaitide privaatsusavalduste ega -praktikate eest, isegi mitte järgmistel juhtudel:

a) olete avanud kolmanda osapoole veebisaidi meie veebisaidil olevate linkide kaudu või
b) avasite meie veebisaidi lingi kolmanda osapoole veebisaidil.

KME soovitab kontrollida iga saidi avaldusi ja võtta murede või küsimuste korral ühendust selliste veebisaitide omaniku või haldajaga.

2. Kes vastutab KME veebisaitidel kogutud isikuandmete eest?

KME töötleb KME veebisaitidel kogutud isikuandmeid. Kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega on teie antud andmete vastutavaks töötlejaks KME.

3. Kuidas teie isikuandmeid kasutatakse?

Isikuandmeid, mida KME võib KME veebisaitidel koguda, võidakse kasutada meie ja teie omavaheliste lepinguliste kohustuste täitmiseks, sealhulgas järgmistel eesmärkidel:

  • teie esitatud küsimustele või palvetele vastamine;

  • teie esitatud tellimuste või taotluste töötlemine;

  • mis tahes omavaheliste kokkulepetega seotud kohustuste haldamine või täitmine;

  • mis tahes teile võimaldatud toodete või teenustega seotud probleemide ennetamine ja lahendamine.

Kui olete selleks enne loa andnud, siis võib KME aeg-ajalt kasutada teie antud teavet järgmistel eesmärkidel:

a) turu-uuringute tegemiseks ja müügiandmete jälgimiseks;
b) et teavitada teid meie toodetest ja teenustest, sealhulgas võttes ühendust telefoni teel või edastades teie isikuandmed KME tütarettevõtetele, kes võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (võttes arvesse allolevaid piiranguid seoses isikuandmete edastamisega Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole), et võimaldada neil saata teile huvipakkuvat teavet;
c) teie vajadustele vastavate toodete või teenuste loomiseks, mistõttu võib KME aeg-ajalt paluda teil meie uuringutes osaleda.

Võite igal ajal otsustada, et KME ei tohi enam teie andmeid kasutada mõnel või kõigil eelnimetatud eesmärkidest, saates meile e-kirja aadressil [email protected]. Sellisel juhul lõpetab KME teie andmete kasutamise sellistel eesmärkidel, tehes seda nii kiiresti kui mõistlikult võimalik.

4. Kas teie andmeid edastatakse kolmandatele osapooltele?

Seoses toodete ja teenustega, mida teile oma veebisaitide kaudu pakume, võib olla vajalik edastada teie antud isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“) asuvatesse riikidesse. Näiteks võib see olla vajalik siis, kui mõni meie serveritest töötab aeg-ajalt väljaspool EMP-d või mõni meie teenusepakkujatest tegutseb väljaspool EMP-d.

Kuna KME on rahvusvahelise organisatsiooni Kawasaki Heavy Industries tütarettevõte, siis võib olla vajalik edastada teie andmeid meie peakontorisse või teistele tütarettevõtetele, kes asuvad väljaspool EMP-d. Kui KME peab teie andmeid eelmainitud viisil EMP-st väljapoole edastama, siis võtab KME meetmeid teie eraelu puutumatuse õiguste kaitsmiseks ja tagab nõutaval tasemel turvalisuse. KME edastab teie isikuandmeid väljapoole EMP-d ainult sellisel juhul, kui KME-l on selleks õiguslik alus, näiteks olukorras, kus KME on saanud teie otsese nõusoleku või kui andmete edastamine on vajalik seoses lepingukohustuste täitmisega.

Välja arvatud juhul kui see on selles privaatsuspoliitikas välja toodud, ei avalda KME isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid ilma teie loata, v.a juhul kui KME-l on selleks seaduslik õigus või kui KME on selleks kohustatud (näiteks olukorras, kus tuleb täita seadusjärgset kohustust, või pettuste ja teiste kuritegude ennetamise eesmärgil) või kui KME usub, et selline tegevus on vajalik teie või teiste isikute eluliste huvide kaitseks.

Tellides meie uudiskirja, võidakse teie jagatud isikuandmeid edastada kolmandatele osapooltele, et tagada soovitud teenus või toode. Sellisel juhul võtab KME kõik vajalikud meetmed teie eraelu puutumatuse õiguste kaitsmiseks ja tagab nõutaval tasemel turvalisuse.

5. Kas KME kasutab küpsiseid?

KME võib salvestada teie arvutisse teatud teavet (tuntud kui „küpsised“), kui külastate meie veebisaite. KME saab neid küpsiseid lugeda teabe saamise eesmärgil, kui meie veebisaite uuesti külastate. Kui nõustute küpsiste kasutamisega, kogub KME andmeid, mis on seotud teie arvutiga, sh IP-aadress, veebisaitide külastamise kuupäevad ja kellaajad, külastatud veebisaidi osad ning veebilehtede töötamise tõhusus.

KME kasutab küpsiste teavet, et täiustada meie teadmisi veebisaidi kasutamisest ja selgitada välja, kas veebisait töötab optimaalsel tasemel. See võimaldab KME-l parandada pakutavaid veebilahendusi ning tagada teile nauditav ja uuenduslik veebikogemus.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

_ga, _gid, _gat_UA-41303640-1:
neid küpsiseid kasutab Google, et jälgida teie tegevust veebisaidil.  Need on täiesti anonüümsed ja nendega ei salvestata isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid. Lisateave …

__cfduid:
kasutatakse mis tahes turvalisusega seotud piirangute ülekirjutamiseks, mis on seotud kasutaja IP-aadressiga.

ARRAffinity:
võimaldab teenusel salvestada kasutaja tehtud valikut järgmiste valikute ennetamiseks.

__RequestVerificationToken:
ei lase kasutajatel linki võltsida ja keskmisest osavamatel kasutajatel seda aktiveerida.

yourAuthCookie:
see küpsis hoiab teid meie veebisaidil sisse logituna, et te ei peaks oma sisselogimisandmeid külastuse ajal pidevalt uuesti sisestama. See aegub brauseri sulgemisel.

ASP.NET_SessionId:
küpsis, mida kasutatakse serveris kasutaja seansside identifitseerimiseks. Seanss on koht serveris, milles säilitatakse andmeid HTTP-päringute vahepeal.

cookieconsent_status:
jälgib kasutaja valikuid seoses küpsiste kasutamisega nõustumisega.

agreedTerms:
jälgib kasutaja valikuid seoses tingimustega nõustumisega.

Kas küpsiste kasutamist saab keelata?

Muidugi. Üldjuhul on võimalik keelata brauseril küpsiste kasutamine või keelata küpsiste kasutamine ainult kindlatel veebisaitidel. Tõenäoliselt mõjutab see veebisaidi kasutamist, näiteks ei saa me küpsisteta kindlaks teha, kas olete sisse logitud.

Kõik tänapäevased brauserid võimaldavad küpsiste seadete muutmist. Tavaliselt on need seaded leitavad brauseri menüüst, näiteks suvandite Valikud või Eelistused all. Nende seadete mõistmiseks lugege järgmistel linkidel olevat teavet või kasutage brauseri abimenüüd.

Küpsiste seaded Internet Exploreris
Küpsiste seaded Firefoxis
Küpsiste seaded Chrome’is
Küpsiste seaded Safaris

6. Millised õigused on teil seoses KME-le antud isikuandmetega?

Kooskõlas kohalduva isikuandmete kaitse määrusega on teil mitmeid õigusi seoses oma isikuandmete kasutamisega. KME austab neid ja annab endast parima nende kaitsmiseks.  Lisateavet oma õiguste kohta leiate aadressilt: https://www.eugdpr.org

7. Kas privaatsusavaldusi muudetakse?

KME võib aeg-ajalt seda privaatsuspoliitikat muuta. Kui KME muudab oluliselt seda, kuidas KME teie isikuandmeid kasutab, siis avaldab KME need muudatused sellel lehel ja annab teile võimaluse oma eelistusi vajaduse korral muuta. Kontrollige seda privaatsuspoliitikat korrapäraselt.

8. Kuhu tuleb küsimuste või kaebuste korral pöörduda?

Kui teil on küsimusi, kommentaare, palveid või kaebusi selle privaatsuspoliitika või teie isikuandmete kasutamise kohta, siis kirjutage aadressil Kawasaki Motors Europe N.V. Engine Department, 1 Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Bucks, SL8 5XF või saatke e-kiri aadressil [email protected]