Menu

Hakka edasimüüjaks

Ettevõttes Kawasaki Engines mõistame, et meie edasimüüjad on meie mootorite ja varuosade kvaliteedimärk. Professionaalseid lõppkasutajaid toetavate volitatud edasimüüjatena pakume mitmekülgseid tuluvõimalusi, kaasa arvatud:

  • originaalvaruosade müük
  • mootorite hooldus
  • asendusmootorite müük
  • garantiitööd

Lisakasu Kawasaki mootorite volitatud edasimüüjaks hakkamisel hõlmab:

  • nimetamist meie „Find a Dealer“ (Leia edasimüüja) veebitollis
  • juurdepääsu tehnilisele toele, koolitustele ja turundusmaterjalidele (teie riikliku turustaja kaudu)
  • koostööd ülemaailmse brändiga, mida austatakse tehnilise kvaliteedi ja usaldusväärsuse poolest