Johdanto

Tervetuloa Kawasaki Motors Europe N.V.:n suomalaiselle verkkosivustolle. Sivuston omistaa ja sitä ylläpitää Kawasaki Motors Europe N.V. Sivustolla käyviä sitovat seuraavat yleiset ehdot, joten ne on ensin syytä lukea huolellisesti. Näissä ehdoissa ”tämä sivusto” tarkoittaa Kawasaki Motors Europe N.V.:n portaalisivustoa, josta on linkit muille Kawasaki Motors Europe N.V.:n ja sen tytäryhtiöiden sivustoille. Kawasaki Motors Europe N.V.:n ja sen tytäryhtiöiden muiden sivustojen yleiset ehdot voivat poiketa näistä ehdoista. Kawasaki Motors Europe N.V.:n sivustoja selatessa on syytä lukea kunkin sivuston ehdot eikä olettaa, että nämä ehdot koskevat kaikkia Kawasaki Motors Europe N.V.:n sivustoja.

(Sivun alkuun)    


Vastuuvapauslauseke ja suosituksia

Tällä sivustolla voi olla linkkejä muille ulkoisille sivustoille, jotka eivät ole Kawasaki Motors Europe N.V.:n omistamia ja/tai ylläpitämiä. Sellaisesta linkistä avautuva sivusto voi näkyä koko ruudun kokoisena (jolloin tälle sivustolle voidaan palata painamalla selaimen paluupainiketta) tai joissakin tapauksissa tämän sivuston kehyksessä (jolloin tälle sivustolle päästään takaisin käyttämällä kehyksen navigointipainikkeita). Ainoa syy ulkoisen sivuston näyttämiseen tämän sivuston kehyksessä on helpottaa tälle sivustolle palaamista. Tämä ei aseta meitä vastuuseen ulkoisesta sivustosta edes siinä tapauksessa, että se on toisen Kawasaki-yhtiön omistama ja ylläpitämä. Näiden linkkien tarkoituksena on auttaa tällä sivustolla käyvää löytämään muita mahdollisesti kiinnostavia sivustoja, palveluita ja/tai tuotteita ja pääsemään niille nopeasti ja helposti. Kävijän vastuulla on päättää, ovatko kyseisten sivustojen palvelut ja/tai tuotteet hänelle sopivia. Kawasaki Motors Europe N.V. ei ole vastuussa kyseisten sivustojen omistajista tai ylläpitäjistä, niiden tarjoamista tuotteista tai palveluista tai sivustojen sisällöstä, eivätkä Kawasaki Motors Europe N.V.:tä sido tai koske mitkään kyseisiä sivustoja koskevat ehdot, takuut tai muut ehdot tai väitteet (mukaan lukien väitteet, joiden mukaan tällä sivustolla olevan linkin avaaman ulkoisen sivuston sisältö loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia).

Tällä sivustolla esitetty informaatio tai ohjeet ovat yleisluontoisia, eikä niiden perusteella pitäisi tehdä päätöksiä. Kawasaki Motors Europe N.V.:n pyrkimyksenä on varmistaa, että kaikki tällä sivustolla esitetty informaatio on esittämishetkellä paikkansapitävää, mutta Kawasaki Motors Europe N.V. ei takaa informaation paikkansapitävyyttä. Kawasaki Motors Europe N.V. ei ole vastuussa mistään edellä mainitun informaation tai ohjeen perusteella tehdyistä toimista tai mistään kyseisten toimien aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista. Kaikki Kawasaki Motors Europe N.V.:n sivustolla oleva aineisto on tarkoitettu vain informaatioksi, eikä sen perusteella tule tehdä tulevia tapahtumia koskevia johtopäätöksiä. Sivustolla oleva aineisto ei ole tarkoitettu mitään asiaa koskevaksi lakiohjeistukseksi tai muuksi ohjeistukseksi. Kawasaki Motors Europe N.V. ei ole kenelläkään vastuussa mistään toimista tai laiminlyönneistä, jotka on tehty Kawasaki Motors Europe N.V.:n sivuston koko sisältöön tai osasisältöihin täysin tai osittain perustuen, tai noiden toimien tai laiminlyöntien seurauksista

Tuotteitamme koskevat tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

(Sivun alkuun)    

Yleiset ehdot

Tekijänoikeudet ja tuotemerkki

Tällä sivustolla on tekijänoikeuksien ja/tai muiden immateriaalioikeuksien alaista materiaalia, kuten tekstiä, valokuvia, videoita, PDF-tiedostoja sekä muita kuvia ja ääntä. Kaikki materiaalin tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet omistaa Kawasaki Motors Europe N.V., tai Kawasaki Motors Europe N.V. on lisensioinut ne oikeuksien omistajalta tai omistajilta käyttääkseen kyseistä materiaalia tällä sivustolla.

Tällä sivustolla on myös tuotemerkkejä. Ne kaikki ovat Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries Ltd:n omaisuutta, tai se on lisensioinut tavaramerkit niiden omistajalta tai omistajilta tällä sivustolla käytettäviksi.

Sallittua on:

mennä mille tahansa tämän sivuston sivulle;

tulostaa sivu tai kaikki sivut yhdesti omaan käyttöön.

Sallittua ei ole:

kopioida (tulostaa paperille, tallentaa levylle, ladata tai mitenkään muuten), jaella (mukaan lukien kopioiden jakelu), julkaista tai muuttaa sivuston materiaalia tai käyttää sitä millään muulla tavalla kuin kohdassa ”Sallittua on” mainituilla tavoilla. Nämä rajoitukset koskevat koko sivuston aineistoa tai osaa siitä;

poistaa sivustolta kopioidusta tai tulostetusta materiaalista mitään alkuperäisessä materiaalissa ollutta tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeutta koskevaa merkintää;

tehdä linkkiä tälle sivustolle saamatta siihen meiltä kirjallista lupaa.

 

Jos haluat luoda hypertekstilinkin tai muun linkin tälle sivustolle, lähetä sähköpostia osoitteeseen marketing@kawasaki.eu ja ilmoita seuraavat tiedot:

  • niiden sivustojen URL-osoitteet, joilta haluat luoda linkin tälle sivustolle
  • ne tämän sivuston URL-osoitteet, joihin haluat luoda linkin.

Harkintamme perusteella päätämme, suostummeko pyyntöön, mutta meillä ei ole suostumisvelvollisuutta.

Tietojen lataaminen

Tiedot on laadittu tarkoituksena katsella Kawasaki Heavy Industries Ltd -yhtiön valmistamien Kawasaki-tuotteiden käyttöoppaita ja huoltotietoja.

Sisältöä voidaan muuttaa ajoittain ilman erillistä ilmoitusta.

Katso aina tuotteesi hankintahetkellä voimassa ollutta alkuperäistä käyttöopasta.

Kawasaki Motors Europe N.V. ei ota vastuuta eikä hyväksy vaatimuksia, jotka perustuvat muiden tietojen käytöstä aiheutuviin haittoihin tai vahinkoihin.

Tältä sivustolta saatuja tai ladattuja tietoja ei saa missään olosuhteissa jäljentää kaupalliseen myyntitarkoitukseen.

Yleisten ehtojen muuttaminen

Kawasaki Motors Europe N.V.:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa yllä esitettyjä yleisiä ehtoja ja vastuuvapauslauseketta. Selatessaan tätä sivustoa kävijä sitoutuu samalla sivuston senhetkisiin ehtoihin, joten ne on luettava aina sivustolla käytäessä.

Sivuston muuttaminen ja toiminta

Kawasaki Motors Europe N.V.:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa tämän sivuston muotoa ja sisältöä.

Kawasaki Motors Europe N.V.:llä on oikeus keskeyttää tämän sivuston toiminta tuki- tai ylläpitotoimien vuoksi, sisällön päivittämiseksi tai mistä tahansa syystä.

Kawasaki Motors Europe N.V.:llä on oikeus milloin tahansa estää pääsy tälle sivustolle siitä ilmoittamatta.


Sovellettava laki ja päätösvaltainen tuomioistuin

Näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Hollannin lainsäädäntöä, ja näitä ehtoja tulkitaan Hollannin lainsäädännön mukaisesti. Näihin ehtoihin tai sivustoon liittyvät velvoiteoikeudelliset tai muut erimielisyydet ratkaistaan hollantilaisissa tuomioistuimissa.
(Sivun alkuun)    

 

Tietosuojalausunto

Kawasaki Motors Europe N.V.:n pyrkimyksenä on, että sivustolla käyvä voi mahdollisimman kattavasti hallita henkilötietojaan. Sivuilla voi yleisesti ottaen käydä kertomatta henkilöllisyyttä tai mitään henkilötietoja. Joissakin tapauksissa voimme kuitenkin tarvita kävijän henkilötietoja, kuten nimen ja sähköpostiosoitteen. Mikäli aiomme tallentaa henkilötietojasi Internetissä, ilmoitamme asiasta etukäteen. Mikäli haluat luovuttaa meille tarvitsemiamme henkilötietoja Internetin kautta, jotta voisimme esimerkiksi pitää yhteyttä tai antaa tilauksen, ilmoitamme tiedon käyttötarkoituksesta. Ellet halua, että käytämme keräämiämme henkilötietoja tuleviin yhteydenottoihin, voit estää sen ilmoittamalla meille asiasta. Pidämme kirjaa verkko-osoitteista, joista sivustollemme tullaan.

Analysoimme tiedon trendien ja tilastojen muodostamiseksi, jonka jälkeen hävitämme tiedon.

Kawasaki Motors Europe N.V.:n sivustoilla on linkkejä muille sivustoille. Kawasaki Motors Europe N.V. ei ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojalausunnoista tai sisällöstä.

Kunnioitamme jokaisen sivustolla vierailevan yksityisyyttä. Lue tämä tietosuojalausunto huolellisesti, jotta ymmärrät, kuinka keräämme antamiasi henkilötietoja ja kuinka käytämme niitä. Henkilötietojen luovuttaminen tulkitaan siten, että olet antanut luvan tässä tietosuojalausunnossa mainittuihin seikkoihin.

Mitä tämä tietosuojalausunto kattaa?

Tämä tietosuojalausunto kattaa oikeutemme käyttää tällä sivustolla tai siihen liittyen kerättyä henkilötietoa.

Kuka on vastuussa tällä sivustolla kerätystä henkilötiedosta?

Kawasaki Motors Europe N.V. hallinnoi tällä sivustolla kerättyjä henkilötietoja.

Keräämme ja käytämme henkilötietoa (kuten nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita), jotta voimme tehdä seuraavaa:

  • vastata meille lähettämiisi kyselyihin tai pyyntöihin
  • käsitellä meille lähettämäsi tilaukset ja hakemukset
  • hoitaa kanssamme tekemiisi sopimuksiin liittyvät velvoitteemme
  • ennakoida ja ratkaista sinulle toimittamiimme tavaroihin tai palveluihin liittyvät ongelmat
  • kehittää tarpeisiisi sopivia tuotteita tai palveluita.

Sivustomme kautta tarjottaviin palveluihin sisältyy se, että antamasi tiedot voidaan siirtää Euroopan talousalueeseen (ETA) kuulumattomiin maihin. Niin voi tapahtua esimerkiksi, jos jokin palvelimemme siirretään ETA:n ulkopuoliseen maahan tai jos jokin palveluntarjoajamme sijaitsee ETA:n ulkopuolella. Näissä maissa ei välttämättä ole samanlaista tietosuojalainsäädäntöä kuin ETA-maissa.

Jos siirrämme tietosi ETA-alueen ulkopuolelle tuolla tavoin, ryhdymme toimiin tietosuojasi jatkumisen turvaamiseksi. Jos käytät palveluitamme ollessasi ETA:n ulkopuolella, tietosi voidaan siirtää ETA:n ulkopuolelle, jotta voit käyttää palveluita.

Tässä tietosuojalausunnossa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta emme luovuta henkilöön yhdistettävissä olevia tietoja ilman henkilön nimenomaista lupaa, ellei meillä ole siihen laillista oikeutta tai velvollisuutta (sellainen voi olla esimerkiksi tilanne, jossa tietojen luovuttaminen on lakiprosessin vuoksi tai petoksen tai muun rikoksen estämiseksi välttämätöntä) tai jos näkemyksemme mukaan kyseisten tietojen luovuttaminen on meidän ja esimerkiksi käyttäjien tai asiakkaidemme oikeuksien, omaisuuden ja henkilökohtaisen turvallisuuden turvaamisen kannalta välttämätöntä.

Lisätietojen antaminen ja tietojen jakaminen

Aika ajoin meillä on tarve käyttää sivustolla käyneiden henkilötietoja muihin kuin edellisessä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin, mistä on näkemyksemme mukaan kävijöille hyötyä. Kyseiset tarkoitukset on lueteltu alla. Emme kuitenkaan käytä tietoja noihin tarkoituksiin, mikäli ilmoitat asiasta meille, kun olet luovuttamassa tietojasi. Voit myös milloin tahansa ilmoittaa, ettet enää halua tietojasi käytettävän johonkin alla mainittuun tai kaikkiin alla mainittuihin tarkoituksiin, jolloin lopetamme tietojesi käyttämisen kyseiseen tarkoitukseen tai kyseisiin tarkoituksiin heti, kun se on kohtuudella mahdollista. Sellaisessa tapauksessa jatkamme kuitenkin tietojesi käyttämistä niihin tarkoituksiin, jotka on mainittu yllä olevassa kappaleessa, niin kauan kuin se on perusteltua.

 Aika ajoin haluamme käyttää luovuttamiasi tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
markkinatutkimus ja myyntidatan seuranta
tuotteista ja palveluista tiedottaminen tietojaan luovuttaneille esimerkiksi puhelimitse
tietojen antaminen Kawasaki Motors Europe N.V.:n mahdollisesti ETA:n ulkopuolella sijaitseville sivutoimistoille ja tytäryhtiöille, jotta ne voivat lähettää tietojaan luovuttaneille heitä mahdollisesti kiinnostavaa tietoa.
Aika ajoin haluamme antaa nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi tai muita meille luovuttamiasi henkilötietoja valikoiduille kolmansille osapuolille, jotka voivat sijaita ETA:n ulkopuolella. Nämä kolmannet osapuolet voivat käyttää tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
markkinatutkimus ja myyntidatan seuranta
tietojen lähettäminen tuotteista ja palveluista
tietojen antaminen sivutoimistoille ja tytäryhtiöille, jotta ne voivat lähettää tietojaan luovuttaneille heitä mahdollisesti kiinnostavaa tietoa.


Muun kuin henkilötiedon kerääminen

Saatamme automaattisesti kerätä kävijöistä muuta tietoa kuin henkilötietoa, kuten käytössä olevaa selainta koskevan tiedon tai tiedon sivustosta, jolta kävijä sivustollemme tulee. Saatamme myös koota yhteen kävijän sivustolle antamia tietoja, kuten esimerkiksi iän ja asuinpaikan. Kävijän tunnistaminen näiden tietojen perusteella ei ole mahdollista, ja tietoja käytetään vain tämän sivuston palveluiden kehittämiseksi. Saatamme aika ajoin antaa kolmansille osapuolille näitä tietoja tähän sivustoon liittyviin käyttötarkoituksiin.

Evästeiden käyttö

Saatamme tallentaa tiettyjä, yleisesti evästeiksi kutsuttuja tietoja kävijän tietokoneelle, kun hän on käymässä sivustollamme. Pystymme lukemaan nämä evästeet informatiivisessa tarkoituksessa, kun kävijä tulee sivustollemme takaisin. Kävijän hyväksymien evästeiden kautta keräämämme tieto on tietokonekohtaista ja pitää sisällään IP-osoitteen, vierailuajan, selatut sivuston osat ja sen, onnistuiko pyydettyjen sivujen lataaminen. Tämä tieto on anonyymiä; se koskee tietokonetta, ei henkilöä.

Käytämme evästetietoa sivustomme käyttöä koskevan tietoutemme lisäämiseen ja mahdollistaaksemme sen, että voimme varmistaa sivustomme toimivan parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä kautta voimme parantaa web-tarjontaamme ja mahdollistaa kävijöille nautittavan ja ainutlaatuisen käyttökokemuksen.

Käyttäessäsi tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Jos haluat lisätietoja evästeistä sekä niiden hallinnasta ja poistamisesta, tutustu sivustoon www.aboutcookies.org tai www.allaboutcookies.org.

Keskusteluhuoneet, ilmoitustaulut ja uutisryhmät

Mikäli tälle sivustolle lisätään joskus keskusteluhuoneita, ilmoitustauluja, uutisryhmiä tai muita vastaavia palveluita, saatamme kerätä talteen käyttäjien antamia tietoja. Käytämme kyseisiä tietoja tämän tietosuojalausunnon mukaisesti. Jos tämän sivuston keskusteluhuoneessa, ilmoitustaululla, uutisryhmässä tai muussa vastaavassa palvelussa julkaistaan henkilötietoja, ne voivat tulla muiden osapuolten saataville. Kyseisten henkilötietojen käyttö noiden osapuolten toimesta ei ole meidän vastuullamme. Henkilötietojen julkaisemisen suhteen on oltava varovainen.

Muille sivustoille annettujen henkilötietojen käyttö

Emme ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojalausunnoista ja -käytännöistä näissäkään tapauksissa:
kolmannen osapuolen sivustolle mentiin sivustollamme olevan linkin kautta tai
tulit sivustollemme kolmannen osapuolen sivustolta.
On suositeltavaa tarkistaa jokaisen käyttämäsi sivuston lausunnot ja ottaa tarvittaessa yhteys sivuston omistajaan tai ylläpitäjään.


Muiden henkilöiden henkilötiedot

Aika ajoin tällä sivustolla voidaan kysyä esimerkiksi sukulaistesi tai tuttaviesi henkilötietoja, jotta voimme lähettää heille tietoja tuotteistamme ja palveluistamme. Ennen tietojen antamista on syytä varmistaa, että he ovat antaneet suostumuksensa tällaiseen tietojen luovuttamiseen. Emme käytä tietoja tämän tietosuojalausunnon vastaisesti.


Tehdäänkö tietosuojalausuntoon muutoksia?

Saatamme aika ajoin tehdä tähän tietosuojalausuntoon muutoksia. Jos teemme merkittäviä muutoksia tai jos henkilötietojen käyttötapoihin tulee merkittäviä muutoksia, ilmoitamme muutoksista tällä sivulla. Tietosuojalausunto tulee lukea säännöllisesti.

(Sivun alkuun)