Oikeudellinen huomautus

Johdanto

Tervetuloa Kawasaki Motors Europe N.V.:n suomalaiselle verkkosivustolle. Sivuston omistaa ja sitä ylläpitää Kawasaki Motors Europe N.V. Sivustolla käyviä sitovat seuraavat yleiset ehdot, joten ne on ensin syytä lukea huolellisesti. Näissä ehdoissa ”tämä sivusto” tarkoittaa Kawasaki Motors Europe N.V.:n portaalisivustoa, josta on linkit muille Kawasaki Motors Europe N.V.:n ja sen tytäryhtiöiden sivustoille. Kawasaki Motors Europe N.V.:n ja sen tytäryhtiöiden muiden sivustojen yleiset ehdot voivat poiketa näistä ehdoista. Kawasaki Motors Europe N.V.:n sivustoja selatessa on syytä lukea kunkin sivuston ehdot eikä olettaa, että nämä ehdot koskevat kaikkia Kawasaki Motors Europe N.V.:n sivustoja.

(Sivun alkuun)    


Vastuuvapauslauseke ja suosituksia

Tällä sivustolla voi olla linkkejä muille ulkoisille sivustoille, jotka eivät ole Kawasaki Motors Europe N.V.:n omistamia ja/tai ylläpitämiä. Sellaisesta linkistä avautuva sivusto voi näkyä koko ruudun kokoisena (jolloin tälle sivustolle voidaan palata painamalla selaimen paluupainiketta) tai joissakin tapauksissa tämän sivuston kehyksessä (jolloin tälle sivustolle päästään takaisin käyttämällä kehyksen navigointipainikkeita). Ainoa syy ulkoisen sivuston näyttämiseen tämän sivuston kehyksessä on helpottaa tälle sivustolle palaamista. Tämä ei aseta meitä vastuuseen ulkoisesta sivustosta edes siinä tapauksessa, että se on toisen Kawasaki-yhtiön omistama ja ylläpitämä. Näiden linkkien tarkoituksena on auttaa tällä sivustolla käyvää löytämään muita mahdollisesti kiinnostavia sivustoja, palveluita ja/tai tuotteita ja pääsemään niille nopeasti ja helposti. Kävijän vastuulla on päättää, ovatko kyseisten sivustojen palvelut ja/tai tuotteet hänelle sopivia. Kawasaki Motors Europe N.V. ei ole vastuussa kyseisten sivustojen omistajista tai ylläpitäjistä, niiden tarjoamista tuotteista tai palveluista tai sivustojen sisällöstä, eivätkä Kawasaki Motors Europe N.V.:tä sido tai koske mitkään kyseisiä sivustoja koskevat ehdot, takuut tai muut ehdot tai väitteet (mukaan lukien väitteet, joiden mukaan tällä sivustolla olevan linkin avaaman ulkoisen sivuston sisältö loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia).

Tällä sivustolla esitetty informaatio tai ohjeet ovat yleisluontoisia, eikä niiden perusteella pitäisi tehdä päätöksiä. Kawasaki Motors Europe N.V.:n pyrkimyksenä on varmistaa, että kaikki tällä sivustolla esitetty informaatio on esittämishetkellä paikkansapitävää, mutta Kawasaki Motors Europe N.V. ei takaa informaation paikkansapitävyyttä. Kawasaki Motors Europe N.V. ei ole vastuussa mistään edellä mainitun informaation tai ohjeen perusteella tehdyistä toimista tai mistään kyseisten toimien aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista. Kaikki Kawasaki Motors Europe N.V.:n sivustolla oleva aineisto on tarkoitettu vain informaatioksi, eikä sen perusteella tule tehdä tulevia tapahtumia koskevia johtopäätöksiä. Sivustolla oleva aineisto ei ole tarkoitettu mitään asiaa koskevaksi lakiohjeistukseksi tai muuksi ohjeistukseksi. Kawasaki Motors Europe N.V. ei ole kenelläkään vastuussa mistään toimista tai laiminlyönneistä, jotka on tehty Kawasaki Motors Europe N.V.:n sivuston koko sisältöön tai osasisältöihin täysin tai osittain perustuen, tai noiden toimien tai laiminlyöntien seurauksista

Tuotteitamme koskevat tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

(Sivun alkuun)    

Yleiset ehdot

Tekijänoikeudet ja tuotemerkki

Tällä sivustolla on tekijänoikeuksien ja/tai muiden immateriaalioikeuksien alaista materiaalia, kuten tekstiä, valokuvia, videoita, PDF-tiedostoja sekä muita kuvia ja ääntä. Kaikki materiaalin tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet omistaa Kawasaki Motors Europe N.V., tai Kawasaki Motors Europe N.V. on lisensioinut ne oikeuksien omistajalta tai omistajilta käyttääkseen kyseistä materiaalia tällä sivustolla.

Tällä sivustolla on myös tuotemerkkejä. Ne kaikki ovat Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries Ltd:n omaisuutta, tai se on lisensioinut tavaramerkit niiden omistajalta tai omistajilta tällä sivustolla käytettäviksi.

Sallittua on:

mennä mille tahansa tämän sivuston sivulle;

tulostaa sivu tai kaikki sivut yhdesti omaan käyttöön.

Sallittua ei ole:

kopioida (tulostaa paperille, tallentaa levylle, ladata tai mitenkään muuten), jaella (mukaan lukien kopioiden jakelu), julkaista tai muuttaa sivuston materiaalia tai käyttää sitä millään muulla tavalla kuin kohdassa ”Sallittua on” mainituilla tavoilla. Nämä rajoitukset koskevat koko sivuston aineistoa tai osaa siitä;

poistaa sivustolta kopioidusta tai tulostetusta materiaalista mitään alkuperäisessä materiaalissa ollutta tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeutta koskevaa merkintää;

tehdä linkkiä tälle sivustolle saamatta siihen meiltä kirjallista lupaa.

Jos haluat luoda hypertekstilinkin tai muun linkin tälle sivustolle, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected] ja ilmoita seuraavat tiedot:

  • niiden sivustojen URL-osoitteet, joilta haluat luoda linkin tälle sivustolle
  • ne tämän sivuston URL-osoitteet, joihin haluat luoda linkin.

Harkintamme perusteella päätämme, suostummeko pyyntöön, mutta meillä ei ole suostumisvelvollisuutta.

Tietojen lataaminen

Tiedot on laadittu tarkoituksena katsella Kawasaki Heavy Industries Ltd -yhtiön valmistamien Kawasaki-tuotteiden käyttöoppaita ja huoltotietoja.

Sisältöä voidaan muuttaa ajoittain ilman erillistä ilmoitusta.

Katso aina tuotteesi hankintahetkellä voimassa ollutta alkuperäistä käyttöopasta.

Kawasaki Motors Europe N.V. ei ota vastuuta eikä hyväksy vaatimuksia, jotka perustuvat muiden tietojen käytöstä aiheutuviin haittoihin tai vahinkoihin.

Tältä sivustolta saatuja tai ladattuja tietoja ei saa missään olosuhteissa jäljentää kaupalliseen myyntitarkoitukseen.

Yleisten ehtojen muuttaminen

Kawasaki Motors Europe N.V.:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa yllä esitettyjä yleisiä ehtoja ja vastuuvapauslauseketta. Selatessaan tätä sivustoa kävijä sitoutuu samalla sivuston senhetkisiin ehtoihin, joten ne on luettava aina sivustolla käytäessä.

Sivuston muuttaminen ja toiminta

Kawasaki Motors Europe N.V.:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa tämän sivuston muotoa ja sisältöä.

Kawasaki Motors Europe N.V.:llä on oikeus keskeyttää tämän sivuston toiminta tuki- tai ylläpitotoimien vuoksi, sisällön päivittämiseksi tai mistä tahansa syystä.

Kawasaki Motors Europe N.V.:llä on oikeus milloin tahansa estää pääsy tälle sivustolle siitä ilmoittamatta.

Sovellettava laki ja päätösvaltainen tuomioistuin

Näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Hollannin lainsäädäntöä, ja näitä ehtoja tulkitaan Hollannin lainsäädännön mukaisesti. Näihin ehtoihin tai sivustoon liittyvät velvoiteoikeudelliset tai muut erimielisyydet ratkaistaan hollantilaisissa tuomioistuimissa.
(Sivun alkuun)