Kawasaki mukana työssä maapallon suojelemiseksi.

Kawasaki tiedostaa, että yrityksellä on vastuu suojella ympäristöä ja yhteisiä lainsäädännöllisiä tavoitteita nyt ja tulevaisuudessa.

Tämän vuoksi Kawasaki-moottoreissa:

  • käytetään kehitys- ja suunnitteluvaiheessa yli 90-prosenttisesti kierrätysmateriaaleja
  • noudatetaan EU-päästövaatimuksia täydellisesti, kuten direktiivi 97/68/EY edellyttää (korjattu direktiivillä 2012/46/EU)
  • on luovuttu lyijyn, elohopean ja kadmiumin käytöstä vuonna 2007 ja heksavalentin kromin käytöstä vuonna 2008
  • noudatetaan REACH-määräyksiä.