Meidän maailmamme

Koska kuulumme Kawasaki Heavy Industries Group -konserniin, pyrimme toteuttamaan Kawasaki Groupin missiota.

Kawasaki mukana työssä maapallon suojelemiseksi

(Rikastaa elämäntyylejä ja tukee ympäristönsuojelua: globaali Kawasaki).

Tiedostamme, että yrityksellämme on vastuu suojella ympäristöä ja noudattaa lainsäädäntöä nyt ja tulevaisuudessa.

Olemme ottaneet seuraavat askeleet osana tätä vastuuta:

  • Yli 90 % moottoreiden suunnittelu- ja kehitysprosessin aikana käyttämistämme materiaaleista on uudelleenkäytettäviä.

  • Noudatamme EU-päästövaatimuksia täydellisesti, kuten direktiivi 97/68/EY edellyttää (korjattu direktiivillä 2012/46/EU).

  • Olemme ottaneet käyttöön kerrospuhdistusjärjestelmän TJ-E-sarjan moottoreiden päästöjen alentamiseksi.

  • Olemme luopuneet lyijyn, elohopean ja kadmiumin käytöstä vuonna 2007 ja heksavalentin kromin käytöstä vuonna 2008.

  • Noudatamme REACH-asetusta.

Kawasaki Heavy Industries Group ja kestävyys

Näytä enemmän