מנועי סדרת TJ 2 פעימות שלנו מספקים חלופה ברת-קיימה לציוד ריסוס ידני קטן יותר.

עם הזרקת דלק דיגיטלית רבת כניסות וקרור נוזלי, מנוע ה-FD מספק מקור כוח בעל מומנט גבוה ליישומים כבדים יותר כגון רכב תפעולי

Agriculture