4 פעימות אופקי

הזרקת דלק דיגיטלית מקוררת אוויר במנועיV-Twin או מקוררת בנוזל עבור יישומים בתנאים קשים.