מבוא

ברוך הבא לאתר האינטרנט של Kawasaki Motors Europe N.V. אתר זה נמצא בבעלותה של .Kawasaki Motors Europe N.V ומופעל על ידה.  המבקרים באתר כפופים לתנאים וההתניות הבאים. אנא קרא אותם היטב לפני שתמשיך. לצורך תנאים והתניות אלה, "אתר אינטרנט זה", פירושו הפורטל המקוון של .Kawasaki Motors Europe N.V, אשר מספק קישורים לאתרים אחרים של .Kawasaki Motors Europe N.V ושל חברות הבת שלה. אתרים אחרים של .Kawasaki Motors Europe N.V ושל חברות הבת שלה עשויים להכיל תנאים והתניות השונים מהתנאים וההתניות האלה. בביקורך באתרי האינטרנט של .Kawasaki Motors Europe N.V, בדוק את התנאים וההתניות של כל אחד מהאתרים שבהם אתה מבקר, ואל תצא מנקודת הנחה שהתנאים וההתניות האלה חלים על כל אתרי האינטרנט של .Kawasaki Motors Europe N.V.

(חזרה לראש הדף)

 

כתבי ויתור והמלצות

אתר אינטרנט זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים (אתרים שאינם בבעלותה ו/או מופעלים על ידי .Kawasaki Motors Europe N.V). קישורים אלה יכולים להוביל אותך לאתר אינטרנט שיופיע במסך מלא (ואז תצטרך להשתמש בלחצן 'חזור' בדפדפן שלך כדי לחזור לאתר אינטרנט זה) או לאתרים שמופיעים בתוך המסגרת של אתר אינטרנט זה (ואז תוכל לחזור לאתר אינטרנט זה על ידי שימוש בלחצני הניווט שבתוך המסגרת). כאשר אתר אינטרנט חיצוני מופיע בתוך המסגרת של אתר אינטרנט זה, הדבר נעשה אך ורק כדי להקל על הניווט בחזרה לאתר אינטרנט זה ואין בכך כדי לציין אחריות מצידנו על האתר החיצוני האמור, אפילו אם זהו אתר אינטרנט שנמצא בבעלותה ומופעל על ידי חברת קוואסקי. הקישורים האלה ניתנים על מנת לעזור לך למצוא במהירות ובקלות אתרי אינטרנט, שירותים ו/או מוצרים רלוונטיים אשר עשויים לעניין אותך. באחריותך לקבוע אם השירותים ו/או המוצרים הזמינים דרך אתרי אינטרנט אלה מתאימים למטרותיך. .Kawasaki Motors Europe N.V אינה אחראית על הבעלים או המפעילים של אתרי אינטרנט אלה או על המוצרים או השירותים שהם מספקים, או על התוכן של אתרי האינטרנט שלהם, ואינה מתחייבת או מספקת אחריות כלשהי או כל תנאי או ייצוג בקשר לכל האמור לעיל, או לוקחת על עצמה אחריות לגבי כל האמור לעיל (לרבות כל אחריות הנובעת מכל טענה שהתוכן שמופיע באתר אינטרנט חיצוני כלשהו שאליו מפנה אתר אינטרנט זה מפר את הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו).

כל המידע או העצות הניתנים כחלק מאתר אינטרנט זה מיועדים להיות כלליים ואין להסתמך עליהם לקבלת החלטות. .Kawasaki Motors Europe N.V משתדלת לוודא כי כל המידע שניתן כחלק מאתר אינטרנט זה נכון בעת הוספתו לאתר האינטרנט, אך אינה מתחייבת על רמת דיוק המידע. .Kawasaki Motors Europe N.V לא תהא אחראית עבור כל פעולה שתנקוט כתוצאה מהסתמכות על מידע או יעוץ זה, או עבור כל אובדן או נזק שייגרם לך כתוצאה מנקיטה בפעולה זו. כל החומרים הכלולים באתרי האינטרנט של .Kawasaki Motors Europe N.V מיועדים לשם קבלת מידע בלבד ואין לקחת אותם כציון של תוצאות עתידיות. החומרים המופיעים כאן אינם מוצעים כייעוץ משפטי או כל יעוץ אחר לכל סוגיה שהיא. .Kawasaki Motors Europe N.V מתנערת באופן מפורש מכל חבות כלפי כל אדם שהוא בנוגע לכל דבר שהוא ובנוגע להשלכות של כל פעולה שנעשית או שלא נעשית, תוך הסתמכות, בין אם מלאה או חלקית, על התוכן של אתרי האינטרנט של .Kawasaki Motors Europe N.V. 

המפרטים של מוצרינו עשויים להשתנות ללא התראה מראש. 

(חזרה לראש הדף)

 

 

תנאים והתניות

 

הצהרה בדבר זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

אתר אינטרנט זה מכיל חומרים, לרבות טקסט, תמונות, סרטונים, קובצי PDF וכן צילומים וקטעי שמע אחרים, אשר מוגנים על ידי זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני. כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בחומר זה הינן בבעלותה של .Kawasaki Motors Europe N.V או הוענקו לה ברישיון על ידי הבעלים של הזכויות לצורך שימוש בחומר זה כחלק מאתר אינטרנט זה. 
אתר אינטרנט זה מכיל גם סימנים מסחריים. כל הסימנים המסחריים המופיעים באתר אינטרנט זה שייכים ל-.Kawasaki Motors Europe N.V, תעשיות כבדות קוואסקי בע"מ או הוענקו לה ברישיון על ידי הבעלים של הסימנים המסחריים לצורך שימוש באתר אינטרנט זה. 

מותר:
לגשת לכל חלק באתר האינטרנט;
להדפיס עותק אחד של כל אחד מהעמודים או כל העמודים לצורך עיון אישי.
אסור: 
להעתיק (בין אם על ידי הדפסה בדף, אחסון בכונן קשיח, הורדה או כל דרך אחרת), להפיץ (לרבות הפצת עותקים), לשדר, לשנות או להפריע בכל דרך שהיא או להשתמש בכל דרך שהיא בחומרים המופיעים באתר האינטרנט, למעט כפי שרשום שמותר לעשות תחת החלק המפורש "מותר". הגבלות אלה חלות על: כל או חלק מהחומרים המופיעים באתר האינטרנט; הסרת זכויות יוצרים, סימן מסחרי או הודעה אחרת בדבר קניין רוחני המופיעים בחומר המקורי שהודפס או הועתק מאתר האינטרנט; קישור לאתר האינטרנט ללא קבלת אישור בכתב מראש מאיתנו.

 

אם ברצונך לקשר באמצעות היפר-טקסט או בכל דרך אחרת לאתר אינטרנט זה, יש לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת הבאה: marketing@kawasaki.eu ולציין את פרטי:

 

  • כתובת האתר של אתר האינטרנט שממנו אתה מציע לקשר אל אתר אינטרנט זה
  • כתובת האתר של הדפים באתר אינטרנט זה שאליהם אתה מציע לקשר

 

ואנו נשקול את בקשתך. ההחלטה אם לאשר את בקשתך נתונה לשיקול דעתנו הבלעדי ואיננו חייבים לאשרה.

 

הורדת מידע

 

המידע מוכן לצורך עיון במדריכי "הוראות השימוש" ונתוני השירות עבור מוצרים של קוואסקי שמיוצרים על ידי תעשיות כבדות קוואסקי בע"מ.

 

התוכן של המידע עשוי להתעדכן מעת לעת ללא התראה מראש.

 

יש לעיין תמיד במדריך המקורי שסופק עם המוצר בזמן הרכישה.

 

.Kawasaki Motors Europe N.V לא תקבל אף טענת אחריות או טענה בגין פגם או נזק שנגרמו על ידי שימוש במידע שניתן.

 

בשום מקרה אין לשכפל מידע שהושג ו/או הורד מאתר אינטרנט זה למטרות מסחריות.

 

שינויים בתנאים וההתניות

.Kawasaki Motors Europe N.V עשויה לשנות את התנאים וההתניות וכתב הוויתור שצוינו לעיל מעת לעת. על ידי שיטוט באתר אינטרנט זה אתה מקבל את העובדה שהתנאים וההתניות וכתב הוויתור הנוכחיים מחייבים אותך לפעול על פיהם ושעליך לעיין בהם בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר.

שינויים בתפקוד האתר

.Kawasaki Motors Europe N.V עשויה לשנות את הפורמט והתוכן של אתר אינטרנט זה בכל עת.
.Kawasaki Motors Europe N.V עשויה להשעות את תפקוד אתר אינטרנט זה לצורך תמיכה או תחזוקה, על מנת לעדכן את התוכן או מכל סיבה אחרת.
.Kawasaki Motors Europe N.V שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הגישה לאתר אינטרנט זה בכל עת וללא הודעה מראש.

החוק החל ותחום השיפוט

תנאים והתניות אלה כפופים אל ויש לפרשם בהתאם לחוקי מדינת הולנד; בכל מקרה של מחלוקת הנובעת מתנאים והתניות אלה או מחלוקת הנובעת מאתר האינטרנט, בין אם חוזית, נזיקית או כל מחלוקת אחרת, המקרה ידון בבתי הדין שבהולנד. 
(חזרה לראש הדף)

 

 

הצהרת פרטיות

 

אנו ב-.Kawasaki Motors Europe N.V מבקשים להעניק לך כמה שיותר שליטה על המידע האישי שלך. בעקרון, ניתן לבקר באתרי האינטרנט שלנו בלי לחשוף בפנינו מי אתה או לגלות מידע כלשהו על עצמך. עם זאת, במקרים מסוימים, נצטרך לקבל ממך מידע אישי, כגון שמך וכתובת הדוא"ל שלך. בכוונתנו ליידע אותך לפני שנאסוף ממך מידע אישי באינטרנט. אם תבחר לתת לנו מידע אישי שנזדקק לו באינטרנט - למשל כדי שנוכל להתכתב איתך או להעניק לך מנוי - בכוונתנו ליידע אותך כיצד נשתמש במידע זה. אם תאמר לנו כי אינך מעוניין שמידע זה ישמש כבסיס להמשך הקשר איתך, נכבד את רצונך. אנו עוקבים אחר שמות התחום (דומיינים) שמהם מגיעים אנשים המבקרים אותנו. 

אנו מנתחים נתונים אלה לצורך קביעת מגמות ונתונים סטטיסטיים ואז משליכים אותם.

אתר האינטרנט של .Kawasaki Motors Europe N.V מכיל קישורים לאתר אינטרנט אחרים. .Kawasaki Motors Europe N.V אינה אחראית על הצהרות הפרטיות או התוכן של אתרי אינטרנט אלה.

אנו מכבדים את פרטיותו של כל מי שמבקר באתר זה. אנא קרא בעיון את הצהרת הפרטיות כדי שתוכל להבין כיצד אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי שאתה נותן לנו. בעצם שליחת המידע האישי שלך אלינו, אתה מתיר לנו לחשוף אותו כפי שמצוין בהצהרה זו.

מה כוללת הצהרת פרטיות זו?

הצהרת פרטיות זו כוללת את השימוש שלנו במידע האישי שלך אשר נאסף דרך או כחלק מאתר זה. 

מי אחראי על המידע האישי שנאסף באתר זה?

 

.Kawasaki Motors Europe N.V שולטת במידע האישי שנאסף באתר זה.
אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי (כולל שם, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל) כדי:

 

  • להשיב לשאלות או בקשות שנשלחו אלינו על ידך
  • לטפל בהזמנות או בקשות שנשלחו אלינו על ידך 
  • לנהל או לבצע כל חובה אחרת מצידנו, הנובעת מהסכם שיש לנו עמך
  • לצפות מראש ולפתור בעיות הקשורות למוצרים או לשירותים שסופקו לך
  • לספק מוצרים או שירותים שעשויים לענות על צרכיך.

 

כחלק מהשירותים שמוצעים לך דרך אתר האינטרנט שלנו, המידע שאתה מספק לנו עשוי להיות מועבר למדינות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי ("EEA"). הדבר יכול לקרות, למשל, כאשר המידע מועבר לשרת שלנו, שנמצא במדינה מחוץ לאזור הכלכלי האירופי או כשאחד מספקי השירות שלנו נמצא במדינה מחוץ לאזור הכלכלי האירופי. למדינות אלה אין בהכרח את אותם חוקי הגנת הנתונים כמו לאזור הכלכלי האירופי. 

אם נעביר את המידע שלך מחוץ לאזור הכלכלי האירופי באופן האמור לעיל, ננקוט בצעדים הנדרשים על מנת לוודא שההגנה על זכויות הפרטיות נשמרת. בנוסף, אם תשתמש בשירותים שלנו בזמן שתהיה מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, המידע שלך עשוי להיות מועבר מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, על מנת להעניק לך שירותים אלה.

למעט כפי שמפורט בהצהרת פרטיות זו, לא נחשוף את המידע המזהה האישי שלך ללא קבלת אישור ממך אלא אם הדבר מותר לנו או שנידרש לכך על פי חוק (למשל, אם נידרש לעשות זאת כחלק מהליך משפטי או לצורך מניעת הונאה או כל פשע אחר) או אם נאמין כי פעולה זו הכרחית על מנת להגן ו/או לשמור על הזכויות, הקניין או הבטיחות האישית שלנו ושל מי ממשתמשינו/לקוחותינו וכיוצ"ב. 

מתן מידע נוסף ושיתוף המידע שלך

מעת לעת נבקש להשתמש במידע האישי שלך למטרות אחרות שאינן מפורטות בסעיף לעיל. אנו מאמינים כי השימושים הנוספים האלה יהיו לטובתך. עם זאת, אנו מבינים כי זכותך לבקש שלא נשתמש במידע האישי שלך למטרות אלה. לא נשתמש במידע האישי שלך למטרות האלה אם ציינת כי אינך מעוניין שנשתמש במידע האישי שלך לשם כך כאשר שלחת את המידע. בנוסף, אם תרצה בכל עת שנפסיק להשתמש במידע שלך לכל אחת מהמטרות האלה, אנא יידע אותנו על כך. אנו נפסיק להשתמש במידע שלך למטרות אלה בהקדם האפשרי הסביר. עם זאת, במקרים אלה נמשיך להשתמש במידע האישי שלך למטרות שצוינו לעיל במידת הסבירות. 

מעת לעת, נרצה להשתמש במידע שנתת לנו לצורך:
מחקרי שוק ומעקב אחר נתוני מכירות
עדכונך על המוצרים והשירותים שלנו, אשר עשוי לכלול פנייה טלפונית אליך
מתן המידע למשרדים וחברות הבת של.Kawasaki Motors Europe N.V, אשר עשויים להיות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, על מנת לאפשר להם לשלוח לך מידע שעשוי לעניין אותך.
בנוסף, מעת לעת נרצה לתת את השם, הכתובת וכתובת הדוא"ל שלך, וכל מידע אישי אחר שנתת לנו, לצדדים שלישיים נבחרים, אשר עשויים להיות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי. צדדים שלישיים אלה עשויים להשתמש במידע לצורך:
מחקרי שוק ומעקב אחר נתוני מכירות
עדכונך על המוצרים והשירותים שלהם
מתן המידע למשרדים וחברות הבת שלהם, על מנת לאפשר להם לשלוח לך מידע שעשוי לעניין אותך.

איסוף מידע לא אישי

אנו עשויים לאסוף באופן אוטומטי מידע לא אישי עליך, כגון סוג דפדפני האינטרנט שבהם אתה משתמש, או אתר האינטרנט שממנו נכנסת אל האתר שלנו. אנו גם עשויים לצבור פרטים אשר שלחת אל האתר (לדוגמה, גילך והעיר בה אתה גר). לא ניתן לזהות אותך באמצעות מידע זה, והוא משמש רק כדי לעזור לנו להעניק שירות טוב באתר אינטרנט זה. מעת לעת, אנו עשויים לספק לצדדים שלישיים מידע לא אישי או נתונים מצטברים, לשימוש באופן הקשור לאתר זה. 

השימוש בקובצי Cookie

כשאתה מסתכל באתר שלנו, אנו עשויים לאחסן מידע מסוים (הנקרא "קובץ Cookie") במחשב שלך. נוכל לקרוא קובצי Cookie אלה לצורך קבלת מידע כשתחזור אל האתר. סוג המידע שאנחנו אוספים כתוצאה מקובץ Cookie שקיבלת הוא ספציפי למחשב שלך וכולל את כתובת ה-IP, התאריך והשעה שבהם המחשב ביקר באתר האינטרנט, החלקים באתר האינטרנט שבהם הסתכלת והאם דפי האינטרנט שביקשת הוצגו בהצלחה. מידע זה הינו אנונימי; הוא מייצג מחשב, ולא אדם.

 

אנחנו משתמשים במידע של קובצי Cookie כדי לשפר את הידע שלנו לגבי השימוש באתר האינטרנט שלנו וכדי לאפשר לנו לוודא שהאתר פועל ברמה אופטימלית. כך אנחנו יכולים לשפר את מה שאנחנו מציעים לך באינטרנט ולהעניק לך חוויית גלישה מהנה וחדשנית.

 

על ידי שימוש באתר אינטרנט זה, אתה מסכים לשימוש בקובצי Cookie. למידע נוסף על קובצי Cookie, כולל כיצד לנהל ולמחוק אותם, בקר באתר www.aboutcookies.org או www.allaboutcookies.org.


חדרי צ'אט, לוחות הודעות וקבוצות דיון 

בכל פעם שאתר זה מציע חדרי צ'אט, לוחות הודעות, קבוצות דיון וכיוצ"ב, אנחנו עשויים לאסוף את המידע שאתה חושף. מידע זה ישמש בהתאם להצהרת הפרטיות. לתשומת לבך, אנחנו לא יכולים להיות אחראים על השימוש של צדדים אחרים במידע האישי שאתה מעמיד לרשותם באתר זה באמצעות חדר צ'אט, לוח הודעות, קבוצת דיון וכיוצ"ב. הקפד על משנה זהירות לגבי המידע האישי שאתה חושף באופן זה. 

שימוש במידע אישי שלך שנשלח לאתרי אינטרנט אחרים

אנחנו לא יכולים להיות אחראים על הצהרת הפרטיות של אתרי אינטרנט אחרים, גם אם:
נכנסת לאתר אינטרנט של צד שלישי באמצעות קישורים מאתר האינטרנט שלנו; או אם
נכנסת לאתר האינטרנט שלנו באמצעות קישור מאתר אינטרנט של צד שלישי.
אנחנו ממליצים לך לבדוק את ההצהרות של כל אתר שבו אתה מבקר ולפנות אל הבעלים או המפעיל של אתר אינטרנט זה בכל שאלה או חשש. 

שליחת מידע אישי של אחרים

מעת לעת, אתר זה עשוי לבקש ממך לתת פרטים אישיים של משפחתך או חבריך, לדוגמה, כדי שנוכל לשלוח להם פרטים על המוצרים והשירותים שלנו. לפני מתן מידע זה, ודא שקיבלת את הסכמתם לכך שתשתמש בנתונים האישיים שלהם כך. לא נשתמש בפרטים האלה באופן שאינו תואם להצהרת הפרטיות הזו. 

האם הצהרת הפרטיות עשויה להשתנות?

מעת לעת אנו עשויים לשנות את הצהרת הפרטיות. אם נשנה באופן מהותי את האופן שבו אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך, נעדכן על שינויים אלה בדף זה. יש לעיין בהצהרת הפרטיות שלנו באופן שוטף.
(חזרה לראש הדף)