העולם שלנו

כחלק מקבוצת התעשיות הכבדות של קוואסאקי, אנו שואפים לספק את הייעוד של קבוצת קוואסאקי.

בקוואסאקי, עובדים כאחד לטובת כדור הארץ

(העשרה של אורח חיים וסיוע בשמירה על הסביבה: קוואסאקי עולמי).

אנו מבינים שיש לנו אחריות תאגידית לתרום לסביבה ולחקיקה הסביבתית, להתחשב ולפעול על פיהם, כעט ובעתיד.

בר קיימא של קבוצת התעשיות הכבדות של קוואסאקי