TK Serija

Izrađeni su uz veliki omjer snage u odnosu na težinu i namijenjeni su za posebne primjene, kao npr. kod leđnih puhača i prskalica.

  • 2 taktni 2 taktni
  • Vodoravna osovina Vodoravna osovina
  • Jedan cilindar Jedan cilindar
  • Hlađen zrakom Hlađen zrakom