Naš svijet

Budući da smo dio grupacije Kawasaki Heavy Industries, težimo ispunjenju misije grupacije Kawasaki.

Kawasaki – djelujemo zajedno za dobrobit planeta

(Poboljšavamo stil života i pomažemo očuvati okoliš: Globalna mreža Kawasaki).

Prepoznajemo svoju odgovornost da kao tvrtka udovoljimo ekološkim potrebama i zakonodavstvu, te da djelujemo u skladu s njima, kako danas tako i u budućnosti.

U sklopu te odgovornosti poduzeli smo sljedeće korake:

  • tijekom konstrukcije i razvoja naših proizvoda 90 % materijala koje upotrebljavamo moguće je reciklirati.

  • Potpuno se pridržavamo EU uredbi o emisijama, kao što je to navedeno u Direktivi 97/68/EZ (izmijenjena i dopunjena Direktivom 2012/46/EU).

  • Upotrebljavamo tehnologiju slojevitog pročišćavanja zraka kako bi naši motori serije TJ-E imali niske emisije.

  • U potpunosti smo se odrekli upotrebe olova, žive i kadmija 2007. godine te heksavalentnog kroma 2008.

  • Pridržavamo se uredbe REACH.

Održivost grupacije Kawasaki Heavy Industries

Pokaži više