Įvadas

Džiaugiamės, kad apsilankėte „Kawasaki Motors Europe N. V.“ svetainėje. Ši svetainė priklauso bendrovei „Kawasaki Motors Europe N. V.“ ir yra jos valdoma.    Svetainės lankytojams taikomos toliau nurodytos nuostatos ir sąlygos, todėl prieš tęsiant prašome jas atidžiai perskaityti. Šiose nuostatose ir sąlygose žodžiai „ši svetainė“ reiškia „Kawasaki Motors Europe N. V.“ svetainę su portalu, kurioje pateikti saitai į kitas „Kawasaki Motors Europe N. V.“ ir jos filialų svetaines. Kitose „Kawasaki Motors Europe N. V.“ ir jos filialų svetainėse gali būti taikomos kitokios nuostatos ir sąlygos, nei nurodyta čia. Naršydami „Kawasaki Motors Europe N. V.“ svetainėse, peržiūrėkite kiekvienos lankomos svetainės nuostatas ir sąlygas. Nemanykite, kad šios nuostatos ir sąlygos taikomos visoms „Kawasaki Motors Europe N. V.“ svetainėms.
(Grįžti į viršų)

Atsakomybės atsisakymas ir rekomendacijos

Šioje svetainėje gali būti saitų į išorines svetaines (svetaines, nepriklausančias ir (arba) nevaldomas „Kawasaki Motors Europe N.V.“). Naudojantis tokiais saitais, išorinė svetainė gali būti rodoma per visą ekraną (tokiu atveju, norėdami grįžti į šią svetainę, turėsite paspausti grįžimo mygtuką) arba kai kuriais atvejais ji gali būti rodoma šios svetainės polangyje (tokiu atveju į šią svetainę galėsite grįžti paspausdami polangio naršymo mygtukus). Išorinė svetainė gali būti rodoma šios svetainės polangyje vien tam, kad būtų patogiau grįžti į šią svetainę. Tai nereiškia, kad prisiimame atsakomybę už susijusią išorinę svetainę, net jei ji priklauso ir yra valdoma kitų „Kawasaki“ bendrovių. Šių saitų paskirtis – padėti greitai ir lengvai rasti tiesiogiai susijusias svetaines, paslaugas ir (arba) gaminius, kurie gali jus sudominti. Jūs patys privalote nuspręsti, ar paslaugos ir (arba) gaminiai, pasiekiami naudojantys šiomis svetainėmis, atitinka jūsų poreikius. Bendrovė „Kawasaki Motors Europe N.V.“ neatsako už šių svetainių savininkų ir operatorių tiekiamas prekes ir paslaugas bei jų svetainių turinį. Taip pat ji neprisiima atsakomybės už bet kokių sąlygų, garantijų, kitų nuostatų pateikimą ar sudarymą (tai apima atsakomybę, susijusią su bet kokiais pareiškimais, kad išorinio tinklapio turinys, kuris šioje svetainėje pateikiamas per saitą, pažeidžia intelektinės trečiųjų šalių nuosavybės teises).

Visa informacija ir patarimai, pateikti šioje svetainėje, yra bendrojo pobūdžio ir, priimant sprendimą, jais pasikliauti nevertėtų. Bendrovė „Kawasaki Motors Europe N.V.“ stengiasi užtikrinti, kad visa šioje svetainėje teikiama informacija ją įtraukiant būtų teisinga, tačiau negarantuoja, jog ji yra tiksli. „Kawasaki Motors Europe N.V.“ neatsako už veiksmus, kurių imatės remdamiesi ta informacija arba patarimu, bei nuostolius arba žalą, patirtus atliekant šitą veiksmą. Visa medžiaga, esanti „Kawasaki Motors Europe N.V.“ svetainėje, skirta tik informaciniams tikslams; nereikėtų manyti, kad ji nurodo būsimus rezultatus. Čia pateikta medžiaga nėra teisinė ar kitokio pobūdžio konkretaus atvejo konsultacija. Bendrovė „Kawasaki Motors Europe N.V.“ tiesiogiai atsisako bet kokios atsakomybės asmeniui bet kokiu klausimu ir dėl veiksmų, atliktų arba neatliktų, visiškai arba iš dalies priklausančių nuo dalies ar viso turinio, esančio „Kawasaki Motors Europe N.V.“ svetainėse, padarinių. 

Mūsų gaminių specifikacijos gali keistis neperspėjus.  

(Grįžti į viršų)

Nuostatos ir sąlygos

Pastaba apie autorių teises ir prekių ženklus

Šioje svetainėje pateikta medžiaga – tekstas, nuotraukos, filmai, PDF failai, kiti vaizdai ir garso įrašai – yra saugomi autorių teisių ir (arba) kitų intelektinės nuosavybės teisių. Visos šios medžiagos autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės priklauso bendrovei „Kawasaki Motors Europe N.V.“ arba medžiagos savininkas (-ai) yra suteikęs (-ę) licenciją šią medžiagą naudoti kaip svetainės dalį.  

Šioje svetainėje taip pat yra prekių ženklų. Visi prekių ženklai, esantys šioje svetainėje, priklauso „Kawasaki Motors Europe N.V.“, „Kawasaki Heavy Industries, Ltd“ arba savininkas (-ai) yra suteikęs (-ę) licenciją juos naudoti šioje svetainėje. 

Galite:
pasiekti bet kurią šios svetainės dalį;
atsispausdinti vieną bet kurio arba visų puslapių kopiją asmeninio naudojimo tikslais.
Negalite: 
 
kopijuoti (nei atspausdindami ant popieriaus, nei laikydami diske, atsisiųsdami ar kokiu kitu būdu), platinti (taip pat ir kopijų), transliuoti, keisti, kokiu nors būdu klastoti arba dar kaip nors naudoti jokios medžiagos, pateiktos šioje svetainėje, išskyrus atvejus, nurodytus skirsnyje „Galite“. Be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo visai arba daliai svetainės medžiagos taikomi šie apribojimai:
draudžiama iš bet kokios iš šios svetainės nukopijuotos arba atspausdintos medžiagos šalinti bet kokius originalioje medžiagoje esančius pranešimus apie autorių teises, prekių ženklus arba kitą intelektinę nuosavybę;
draudžiama pateikti saitą į šią svetainę.

Jei norite pateikti hipertekstinį ar bet kokį kitokį saitą į šią svetainę, atsiųskite el. laišką šiuo el. pašto adresu: marketing@kawasaki.eu. Nurodykite šią informaciją:

  • tinklalapio (-ių), iš kurio (-ių) norite sukurti saitą į šią svetainę, URL;
  • šioje svetainėje esančio (-ių) tinklalapio (-ių), į kurį (-iuos) norėtumėte sukurti saitą, URL.

Jūsų prašymą apsvarstysime. Ar sutikti su jūsų prašymu, spręsime tik mes, neprivalome to daryti.

Informacijos atsisiuntimas

Informacija paruošta tam, kad būtų galima peržiūrėti naudojimo instrukcijos vadovus ir duomenis apie „Kawasaki“ gaminių, pagamintų „Kawasaki Heavy Industries Ltd“, techninę priežiūrą.

Informacijos turinys gali būti periodiškai atnaujinamas neperspėjus.

Visada peržiūrėkite vadovą, kuris buvo pridėtas prie perkamo gaminio.

„Kawasaki Motors Europe N.V.“ neprisiima jokios atsakomybės ir pretenzijų dėl nuostolių arba žalos, atsiradusios naudojantis pateikta informacija.

Iš šios svetainės gautą ir (arba) atsisiųstą informaciją draudžiama atkurti komercinio pardavimo tikslais.

Nuostatų ir sąlygų pakeitimai

„Kawasaki Motors Europe N.V.“ kartais gali pakeisti anksčiau nurodytas nuostatas ir sąlygas bei atsakomybės atsisakymą. Naršydami šioje svetainėje sutinkate su galiojančiomis nuostatomis ir sąlygomis. Taip pat jums taikomas atsakomybės atsisakymas, todėl šią informaciją turėtume patikrinti kiekvieną kartą apsilankydami šioje svetainėje.

Pakeitimai / svetainės valdymas

Bendrovė „Kawasaki Motors Europe N.V.“ bet kuriuo metu gali pakeisti šios svetainės formatą ir turinį.
„Kawasaki Motors Europe N.V.“ atlikdama svetainės priežiūros arba tvarkymo darbus ir atnaujindama jos turinį ar dėl kitų priežasčių gali sustabdyti svetainės veiklą.
„Kawasaki Motors Europe N.V.“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir neįspėjus nutraukti prieigą prie šios svetainės.

Galiojantys įstatymai ir kompetentingas teismas

Šios nuostatos ir sąlygos sudarytos ir turi būti aiškinamos pagal Olandijos įstatymus. Iškilus ginčui, susijusiam su šiomis nuostatomis ir sąlygomis, arba ginčui, kilusiam dėl sutarties su svetaine, civilinės teisės pažeidimo ar kitų priežasčių, ginčo sprendimas priklauso Olandijos teismų jurisdikcijai. 
 
(Grįžti į viršų)

Pastabos dėl privatumo

Bendrovė „Kawasaki Motors Europe N.V.“ siekia jums suteikti kuo daugiau laisvės tvarkyti savo asmeninę informaciją. Mūsų svetainę galite aplankyti nenurodydami, kas esate, ir neatskleisdami informacijos apie save. Tačiau kartais gali prireikti informacijos apie jus, pvz. vardo ir el. pašto adreso. Prieš internete rinkdami jūsų asmeninę informaciją, siekiame jums apie tai pranešti. Jei nuspręsite internetu pateikti mums informaciją, kurios mums gali prireikti (pvz., kad galėtume su jumis susirašinėti arba suteikti prenumeratą), sieksime jus informuoti, kaip ši informacija bus naudojama. Jei informuosite, kad nenorite, jog naudotume šią informaciją norėdami toliau bendrauti, jūsų norus gerbsime. Sekame domenus, kuriais naudojasi mūsų lankytojai. 

Šiuos duomenis analizuojame, norėdami sužinoti tendencijas ir kaupti statistiką, vėliau juos ištriname.

„Kawasaki Motors Europe N.V.“ svetainėje yra saitų į kitas svetaines. Bendrovė „Kawasaki Motors Europe N.V.“ neatsako už šių svetainių pastabas dėl privatumo arba jų turinį.

Gerbiame kiekvieno, aplankančio šią svetainę, privatumą. Prašom atidžiai perskaityti šias pastabas dėl privatumo, kad suprastumėte, kaip renkame ir naudojame jūsų suteiktą asmeninę informaciją. Jei mums suteiksite savo asmeninę informaciją, bus laikoma, kad suteikėte leidimą ją atskleisti šiose pastabose nurodyta tvarka.

Kas aprašoma šiose pastabose dėl privatumo?

Šiose pastabose dėl privatumo aprašoma, kaip naudojama jūsų asmeninė informacija, surinkta šioje svetainėje arba susijusi su ja. 

Kas atsakingas už asmeninę informaciją, surinktą šioje svetainėje?

Asmeninę informaciją, surinktą šioje svetainėje, tvarko bendrovė „Kawasaki Motors Europe N.V.“.
Renkame ir naudojame asmeninę informaciją (įskaitant vardą, adresą, telefono numerį ir el. paštą) siekdami:

  • atsakyti į pateiktas užklausas arba pageidavimus;
  • apdoroti pateiktus užsakymus arba prašymus; 
  • administruoti arba kitaip vykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su jūsų ir mūsų susitarimais;
  • numatyti ir išspręsti su jums suteiktomis prekėmis arba paslaugomis susijusias problemas;
  • kurti gaminius arba paslaugas, atitinkančius jūsų poreikius.

Kaip mūsų svetainėje jums teikiamų paslaugų dalis, jūsų mums suteikta informacija gali būti perduota šalims, nepriklausančioms Europos ekonominei erdvei (EEE). Pavyzdžiui, tai gali įvykti, jei kuris nors mūsų serverių kartais būna šalyje, nepriklausančioje EEE, arba kuris nors mūsų paslaugų teikėjas yra šalyje, nepriklausančioje EEE. Šių šalių duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo EEE.  

Jei jūsų informaciją taip perduosime už EEE ribų, imsimės veiksmų, kad jūsų privatumo teisės būtų saugomos ir toliau. Be to, jei naudojatės mūsų paslaugomis būdami už EEE ribų, jūsų informacija bus perduota už EEE ribų, kad galėtume suteikti tas paslaugas.

Išskyrus šiose pastabose dėl privatumo nurodytus atvejus, neatskleisime tapatybę nurodančių duomenų be jūsų leidimo, nebent būsime tam įgalioti teisiškai arba privalėsime tai padaryti (pvz., jei to reikės vykstant teisiniam procesui arba siekiant išvengti apgaulės ar kito nusikaltimo) arba manysime, kad tai būtina norint apsaugoti ir (arba) apginti mūsų teises, turtą, asmeninį saugumą, mūsų naudotojus ar klientus ir pan.

Papildomos informacijos suteikimas ir dalijimasis jūsų informacija

Kartais norime panaudoti jūsų asmeninę informaciją kitais tikslais, nei išdėstyta pirmiau. Manome, kad taip panaudojus informaciją gausite naudos. Suprantame, kad galite nenorėti, jog taip naudotume jūsų informaciją. Toliau išvardytais tikslais jūsų informacijos nenaudosime, jei ją pateikdami pareikšite, kad nenorite, jog tai darytume. Be to, prašome pranešti jei norite, kad nustotume naudoti jūsų informaciją kai kuriais arba visais toliau nurodytais tikslais. Nustosime naudoti jūsų informaciją šiais tikslais, kai tik bus įmanoma tai padaryti. Vis dėlto ir toliau naudosime jūsų asmeninius duomenis tais tikslais, kurie nurodyti anksčiau, jei tai bus pagrįsta. 

Kartais norėtume jūsų pateiktą informaciją panaudoti:
tirdami rinką ir rinkdami pardavimo duomenis;
kad jus informuotume apie gaminius ir paslaugas (galime su jumis susisiekti telefonu);
kad perduotume jūsų informaciją bendrovės „Kawasaki Motors Europe N.V“ filialų biurams ir bendrovėms, kurie gali būti ne EEE zonoje, kad jie galėtų jums atsiųsti galimai dominančią informaciją.
Be to, kartais norime perduoti jūsų pateiktus vardą, adresą ir el. paštą bei kitą asmeninę informaciją pasirinktoms trečiosioms šalims, kurios gali būti už EEE ribų. Trečiosios šalys informaciją gali panaudoti:
tirdamos rinką ir rinkdamos pardavimo duomenis;
kad jums atsiųstų informacijos apie savo gaminius ir paslaugas;
kad perduotų informaciją savo filialų biurams ir bendrovėms, o šios galėtų atsiųsti galimai jus dominančią informaciją.

Neasmeninės informacijos rinkimas

Galime automatiškai rinkti neasmeninę informaciją apie jus, pvz., jūsų naudojamas interneto naršykles arba svetainę, iš kurios patekote į mūsų svetainę. Taip pat galime kaupti išsamią informaciją, kurią pateikiate svetainėje (pvz., duomenis apie amžių ir miestą, kuriame gyvenate). Pagal šią informaciją jūsų tapatybė negali būti nustatyta; tokia informacija naudojama tik tam, kad šios svetainės techninė priežiūra būtų sklandesnė. Kartais šią neasmeninę informaciją arba surinktus duomenis galime perduoti trečiosioms šalims su šios svetainės veikla susijusiais tikslais. 

Slapukų naudojimas

Lankantis mūsų svetainėje, kai kurią informaciją (įprastai vadinamą slapuku) galime laikyti jūsų kompiuteryje. Šiuos slapukus galime peržiūrėti ieškodami informacijos, kai vėl apsilankote mūsų svetainėje. Jums sutikus su slapukais, renkama informacija apie jūsų kompiuterį, į ją įeina IP adresas, kompiuterio, iš kurio lankytasi svetainėje, data ir laikas, peržiūrėtos svetainės dalys ir informacija, ar pageidaujami puslapiai buvo perduoti sėkmingai. Ši informacija yra anoniminė. Ji apibūdina ne asmenį, o kompiuterį.

Slapukų informaciją naudojame norėdami sužinoti, kaip naudojamasi mūsų svetaine, ir išsiaiškinti, ar svetainė veikia optimaliai. Tai leidžia patikslinti jums teikiamus internetinius pasiūlymus ir užtikrinti, kad naudojimasis internetu bus malonus bei inovatyvus.

Naudodamiesi šia svetaine leidžiate naudoti slapukus. Jei apie slapukus norite sužinoti daugiau, pvz., kaip juos valdyti ir ištrinti, apsilankykite www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Pokalbių kambariai, pastabų lentos, naujienų grupės

Jei šioje svetainėje pateikiami pokalbių kambariai, pranešimų lentų paslaugos, naujienų grupės ar pan., galime kaupti jūsų atskleistą informaciją. Ši informacija bus naudojama, kaip nurodyta pastabose dėl privatumo. Atkreipkite dėmesį, kad nesame atsakingi už tai, kaip asmeninę informaciją naudoja kitos šalys, kurioms ji tampa prieinama jums naudojantis šioje svetainėje esančiais pokalbių kambariais, pranešimų lentomis, naujienų grupėmis ir pan. Būkite atidūs, kokią asmeninę informaciją pateikiate. 

Kitose svetainėse pateiktos asmeninės informacijos naudojimas

Neatsakome už kitų svetainių pastabas dėl privatumo ir jų taikymą, net jei:
trečiosios šalies svetainę pasiekėte naudodami saitus iš mūsų svetainės arba
buvote nukreipti į mūsų svetainę iš trečiosios šalies svetainės.
Rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos lankomos svetainės pastabas ir, kai kyla rūpesčių arba klausimų, susisiekti su jos savininku arba operatoriumi. 

Informacijos apie kitus asmenis pateikimas

Kartais šioje svetainėje gali būti prašoma pateikti asmeninius jūsų šeimos narių arba draugų duomenis, pvz., tam, kad galėtume jiems nusiųsti išsamią informaciją apie gaminius ir paslaugas. Prieš pateikdami šią informaciją įsitikinkite, kad turite sutikimą taip naudoti jų asmeninius duomenis. Šios išsamios informacijos nenaudosime jokiu būdu, prieštaraujančiu šioms pastaboms dėl privatumo.  

Ar šios pastabos dėl privatumo bus keičiamos?

Kartais šias pastabas dėl privatumo galime pakeisti. Jei iš esmės pakeisime jūsų asmeninių duomenų naudojimą, pakeitimus paskelbsime šioje svetainėje. Prašom reguliariai peržiūrėti mūsų pastabas dėl privatumo.
(Grįžti į viršų)