Teisinė informacija

Įvadas

Džiaugiamės, kad apsilankėte „Kawasaki Motors Europe N. V.“ svetainėje. Ši svetainė priklauso bendrovei „Kawasaki Motors Europe N. V.“ ir yra jos valdoma.    Svetainės lankytojams taikomos toliau nurodytos nuostatos ir sąlygos, todėl prieš tęsiant prašome jas atidžiai perskaityti. Šiose nuostatose ir sąlygose žodžiai „ši svetainė“ reiškia „Kawasaki Motors Europe N. V.“ svetainę su portalu, kurioje pateikti saitai į kitas „Kawasaki Motors Europe N. V.“ ir jos filialų svetaines. Kitose „Kawasaki Motors Europe N. V.“ ir jos filialų svetainėse gali būti taikomos kitokios nuostatos ir sąlygos, nei nurodyta čia. Naršydami „Kawasaki Motors Europe N. V.“ svetainėse, peržiūrėkite kiekvienos lankomos svetainės nuostatas ir sąlygas. Nemanykite, kad šios nuostatos ir sąlygos taikomos visoms „Kawasaki Motors Europe N. V.“ svetainėms.
(Grįžti į viršų)

Atsakomybės atsisakymas ir rekomendacijos

Šioje svetainėje gali būti saitų į išorines svetaines (svetaines, nepriklausančias ir (arba) nevaldomas „Kawasaki Motors Europe N.V.“). Naudojantis tokiais saitais, išorinė svetainė gali būti rodoma per visą ekraną (tokiu atveju, norėdami grįžti į šią svetainę, turėsite paspausti grįžimo mygtuką) arba kai kuriais atvejais ji gali būti rodoma šios svetainės polangyje (tokiu atveju į šią svetainę galėsite grįžti paspausdami polangio naršymo mygtukus). Išorinė svetainė gali būti rodoma šios svetainės polangyje vien tam, kad būtų patogiau grįžti į šią svetainę. Tai nereiškia, kad prisiimame atsakomybę už susijusią išorinę svetainę, net jei ji priklauso ir yra valdoma kitų „Kawasaki“ bendrovių. Šių saitų paskirtis – padėti greitai ir lengvai rasti tiesiogiai susijusias svetaines, paslaugas ir (arba) gaminius, kurie gali jus sudominti. Jūs patys privalote nuspręsti, ar paslaugos ir (arba) gaminiai, pasiekiami naudojantys šiomis svetainėmis, atitinka jūsų poreikius. Bendrovė „Kawasaki Motors Europe N.V.“ neatsako už šių svetainių savininkų ir operatorių tiekiamas prekes ir paslaugas bei jų svetainių turinį. Taip pat ji neprisiima atsakomybės už bet kokių sąlygų, garantijų, kitų nuostatų pateikimą ar sudarymą (tai apima atsakomybę, susijusią su bet kokiais pareiškimais, kad išorinio tinklapio turinys, kuris šioje svetainėje pateikiamas per saitą, pažeidžia intelektinės trečiųjų šalių nuosavybės teises).

Visa informacija ir patarimai, pateikti šioje svetainėje, yra bendrojo pobūdžio ir, priimant sprendimą, jais pasikliauti nevertėtų. Bendrovė „Kawasaki Motors Europe N.V.“ stengiasi užtikrinti, kad visa šioje svetainėje teikiama informacija ją įtraukiant būtų teisinga, tačiau negarantuoja, jog ji yra tiksli. „Kawasaki Motors Europe N.V.“ neatsako už veiksmus, kurių imatės remdamiesi ta informacija arba patarimu, bei nuostolius arba žalą, patirtus atliekant šitą veiksmą. Visa medžiaga, esanti „Kawasaki Motors Europe N.V.“ svetainėje, skirta tik informaciniams tikslams; nereikėtų manyti, kad ji nurodo būsimus rezultatus. Čia pateikta medžiaga nėra teisinė ar kitokio pobūdžio konkretaus atvejo konsultacija. Bendrovė „Kawasaki Motors Europe N.V.“ tiesiogiai atsisako bet kokios atsakomybės asmeniui bet kokiu klausimu ir dėl veiksmų, atliktų arba neatliktų, visiškai arba iš dalies priklausančių nuo dalies ar viso turinio, esančio „Kawasaki Motors Europe N.V.“ svetainėse, padarinių. 

Mūsų gaminių specifikacijos gali keistis neperspėjus.  

(Grįžti į viršų)

Nuostatos ir sąlygos

Pastaba apie autorių teises ir prekių ženklus

Šioje svetainėje pateikta medžiaga – tekstas, nuotraukos, filmai, PDF failai, kiti vaizdai ir garso įrašai – yra saugomi autorių teisių ir (arba) kitų intelektinės nuosavybės teisių. Visos šios medžiagos autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės priklauso bendrovei „Kawasaki Motors Europe N.V.“ arba medžiagos savininkas (-ai) yra suteikęs (-ę) licenciją šią medžiagą naudoti kaip svetainės dalį.  

Šioje svetainėje taip pat yra prekių ženklų. Visi prekių ženklai, esantys šioje svetainėje, priklauso „Kawasaki Motors Europe N.V.“, „Kawasaki Heavy Industries, Ltd“ arba savininkas (-ai) yra suteikęs (-ę) licenciją juos naudoti šioje svetainėje. 

Galite:
pasiekti bet kurią šios svetainės dalį;
atsispausdinti vieną bet kurio arba visų puslapių kopiją asmeninio naudojimo tikslais.
Negalite: 
 
kopijuoti (nei atspausdindami ant popieriaus, nei laikydami diske, atsisiųsdami ar kokiu kitu būdu), platinti (taip pat ir kopijų), transliuoti, keisti, kokiu nors būdu klastoti arba dar kaip nors naudoti jokios medžiagos, pateiktos šioje svetainėje, išskyrus atvejus, nurodytus skirsnyje „Galite“. Be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo visai arba daliai svetainės medžiagos taikomi šie apribojimai:
draudžiama iš bet kokios iš šios svetainės nukopijuotos arba atspausdintos medžiagos šalinti bet kokius originalioje medžiagoje esančius pranešimus apie autorių teises, prekių ženklus arba kitą intelektinę nuosavybę;
draudžiama pateikti saitą į šią svetainę.

Jei norite pateikti hipertekstinį ar bet kokį kitokį saitą į šią svetainę, atsiųskite el. laišką šiuo el. pašto adresu: [email protected] Nurodykite šią informaciją:

  • tinklalapio (-ių), iš kurio (-ių) norite sukurti saitą į šią svetainę, URL;
  • šioje svetainėje esančio (-ių) tinklalapio (-ių), į kurį (-iuos) norėtumėte sukurti saitą, URL.

Jūsų prašymą apsvarstysime. Ar sutikti su jūsų prašymu, spręsime tik mes, neprivalome to daryti.

Informacijos atsisiuntimas

Informacija paruošta tam, kad būtų galima peržiūrėti naudojimo instrukcijos vadovus ir duomenis apie „Kawasaki“ gaminių, pagamintų „Kawasaki Heavy Industries Ltd“, techninę priežiūrą.

Informacijos turinys gali būti periodiškai atnaujinamas neperspėjus.

Visada peržiūrėkite vadovą, kuris buvo pridėtas prie perkamo gaminio.

„Kawasaki Motors Europe N.V.“ neprisiima jokios atsakomybės ir pretenzijų dėl nuostolių arba žalos, atsiradusios naudojantis pateikta informacija.

Iš šios svetainės gautą ir (arba) atsisiųstą informaciją draudžiama atkurti komercinio pardavimo tikslais.

Nuostatų ir sąlygų pakeitimai

„Kawasaki Motors Europe N.V.“ kartais gali pakeisti anksčiau nurodytas nuostatas ir sąlygas bei atsakomybės atsisakymą. Naršydami šioje svetainėje sutinkate su galiojančiomis nuostatomis ir sąlygomis. Taip pat jums taikomas atsakomybės atsisakymas, todėl šią informaciją turėtume patikrinti kiekvieną kartą apsilankydami šioje svetainėje.

Pakeitimai / svetainės valdymas

Bendrovė „Kawasaki Motors Europe N.V.“ bet kuriuo metu gali pakeisti šios svetainės formatą ir turinį.
„Kawasaki Motors Europe N.V.“ atlikdama svetainės priežiūros arba tvarkymo darbus ir atnaujindama jos turinį ar dėl kitų priežasčių gali sustabdyti svetainės veiklą.
„Kawasaki Motors Europe N.V.“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir neįspėjus nutraukti prieigą prie šios svetainės.

Galiojantys įstatymai ir kompetentingas teismas

Šios nuostatos ir sąlygos sudarytos ir turi būti aiškinamos pagal Olandijos įstatymus. Iškilus ginčui, susijusiam su šiomis nuostatomis ir sąlygomis, arba ginčui, kilusiam dėl sutarties su svetaine, civilinės teisės pažeidimo ar kitų priežasčių, ginčo sprendimas priklauso Olandijos teismų jurisdikcijai. 
 
(Grįžti į viršų)