Ievads

Laipni lūdzam uzņēmuma Kawasaki Motors Europe N.V. vietnē! Šī vietne pieder uzņēmumam Kawasaki Motors Europe N.V. un ir tā pārvaldībā.  Uz šīs vietnes apmeklētājiem attiecas tālāk sniegtie noteikumi un nosacījumi, tāpēc rūpīgi tos izlasiet, pirms turpināt lietot vietni. Šo noteikumu un nosacījumu ietvaros apzīmējums “šī vietne” attiecas uz uzņēmuma Kawasaki Motors Europe N.V. portāla vietni, kurā ir pieejamas saites uz citām uzņēmuma Kawasaki Motors Europe N.V. un tā meitasuzņēmumu vietnēm. Citās uzņēmuma Kawasaki Motors Europe N.V. un tā meitasuzņēmumu vietnēs var būt ietverti noteikumi un nosacījumi, kas atšķiras no šiem noteikumiem un nosacījumiem. Pārlūkojot uzņēmuma Kawasaki Motors Europe N.V. vietnes, lūdzu, izlasiet katras apmeklētās vietnes noteikumus un nosacījumus un nepieņemiet, ka šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz visām uzņēmuma Kawasaki Motors Europe N.V. vietnēm.
(Atpakaļ uz sākumu)

Atrunas un ieteikumi

Šajā vietnē var būt ietvertas saites uz ārējām vietnēm (vietnēm, kas nepieder uzņēmumam Kawasaki Motors Europe N.V. un/vai nav tā pārvaldībā). Kad sekojat šādām saitēm, ārējā vietne var tikt atvērta pilnekrāna režīmā (šādā gadījumā, lai atgrieztos šajā vietnē, jāizmanto pārlūkprogrammas poga Atpakaļ) vai dažreiz tā var tikt atvērta šīs vietnes ietvarā (šādā gadījumā varat atgriezties šajā vietnē, izmantojot ietvarā esošās navigācijas pogas). Ārējās vietnes atvēršana šīs vietnes ietvarā tiek nodrošināta tikai ar mērķi atvieglot atgriešanos šajā vietnē un neliecina par to, ka esam jebkādā veidā atbildīgi par attiecīgo ārējo vietni, pat tad, ja šī ārējā vietne pieder citam grupas Kawasaki uzņēmumam vai ir tā pārvaldībā. Šīs saites ir sniegtas, lai palīdzētu jums ātri un vienkārši atrast saistītās vietnes, pakalpojumus un/vai izstrādājumus, kas varētu jūs interesēt. Jums ir jāizlemj, vai jebkuri pakalpojumi un/vai izstrādājumi, kas pieejami jebkurā no šīm vietnēm, ir piemēroti jūsu mērķiem. Uzņēmums Motors Europe N.V. nav atbildīgs par šo vietņu īpašniekiem vai pārvaldniekiem, jebkurām to nodrošinātajām precēm vai pakalpojumiem vai to vietņu saturu, kā arī nesniedz un neuzņemas nekādus nosacījumus, garantijas vai citus noteikumus vai apgalvojumus saistībā ar jebko no iepriekš minētā un neuzņemas nekādu atbildību saistībā ar jebko no iepriekš minētā (tostarp jebkādu atbildību, kas saistīta ar jebkāda veida apgalvojumu, kura saturs jebkurā ārējā vietnē, uz kuru šajā vietnē ir ietverta saite, pārkāpj jebkuras trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības).

Visa informācija un ieteikumi, kas ir sniegti šajā vietnē, ir uzskatāmi par vispārīgiem, un tos nedrīkst izmantot kā pamatojumu jebkāda lēmuma pieņemšanai. Uzņēmums Kawasaki Motors Europe N.V. mēģina nodrošināt, lai visa šajā vietnē sniegtā informācija tās ietveršanas brīdī būtu pareiza, taču negarantē šādas informācijas pareizību. Uzņēmums Kawasaki Motors Europe N.V. nav atbildīgs par jebkādu jūsu rīcību, kuras pamatojums ir šāda informācija vai ieteikums, vai jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas jums rodas šīs rīcības rezultātā. Visi uzņēmuma Kawasaki Motors Europe N.V. vietnēs ietvertie materiāli ir paredzēti izmantošanai tikai informatīvā nolūkā un nekādā veidā nav uzskatāmi par sagaidāmo rezultātu norādījumu. Šeit ietvertie materiāli netiek sniegti kā juridiski vai jebkāda cita veida ieteikumi saistībā ar jebkādu konkrētu jautājumu. Uzņēmums Kawasaki Motors Europe N.V. tieši noraida jebkādu atbildību pret jebkuru personu saistībā ar jebkādu rīcību vai rīcības trūkumu, kuras vienīgais pamatojums vai viens no pamatojumiem ir uzņēmuma Kawasaki Motors Europe N.V. vietņu saturs kopumā vai jebkura tā daļa, kā arī saistībā ar šādas rīcības vai nerīkošanās sekām. 

Informācija par mūsu izstrādājumiem var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. 

(Atpakaļ uz sākumu)

Noteikumi un nosacījumi

Paziņojums par autortiesībām un prečzīmēm

Šajā vietnē ir ietverti materiāli, tostarp teksts, fotoattēli, video klipi, PDF faili un citi attēli un skaņas ieraksti, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Visas ar šiem materiāliem saistītās autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības pieder uzņēmumam Kawasaki Motors Europe N.V., vai arī šo tiesību īpašnieki ir piešķīruši uzņēmumam Kawasaki Motors Europe N.V. licenci, kas ļauj šos materiālus izmantot šajā vietnē. 
Šajā vietnē ir ietveras arī prečzīmes. Visas šajā vietnē ietvertās prečzīmes pieder uzņēmumam Kawasaki Motors Europe N.V. vai Kawasaki Heavy Industries, Ltd, vai arī šo prečzīmju īpašnieki ir piešķīruši uzņēmumam Kawasaki Motors Europe N.V. licenci, kas ļauj šīs prečzīmes izmantot šajā vietnē. 

Jūs drīkstat:
piekļūt jebkurai šīs vietnes daļai;
vienā eksemplārā izdrukāt jebkuras vai visas lapas savai personīgai lietošanai uzziņas nolūkā.
Jūs nedrīkstat: 
kopēt (tostarp drukāt uz papīra, saglabāt diskā, lejupielādēt vai jebkādā citā veidā kopēt), izplatīt (tostarp izplatīt kopijas), pārraidīt, jebkādā veidā mainīt vai citā veidā izmantot jebkurus vietnē ietvertos materiālus, izņemot, kā tas ir norādīts punktā “Jūs drīkstat”. Šie ierobežojumi attiecas uz vietnē ietvertajiem materiāliem kopumā vai kādu to daļu; 
no vietnes iegūtajās materiālu kopijās vai izdrukās noņemt jebkādus sākotnējos materiālos ietvertos paziņojumus par autortiesībām, prečzīmēm vai citu intelektuālo īpašumu;
veidot saiti uz šo vietni, ja vien iepriekš no mums nav saņemta tieša rakstveida piekrišana.

Ja vēlaties nodrošināt hiperteksta vai cita veida saiti uz šo vietni, lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu uz adresi marketing@kawasaki.eu un sniedziet šādu informāciju:

  • to tīmekļa lapu vietrāžus URL, no kurām piedāvājat izveidot saiti uz šo vietni;
  • to šīs vietnes tīmekļa lapu vietrāžus URL, uz kuriem piedāvājat izveidot saites;

un mēs izskatīsim jūsu pieprasījumu. Mēs varam vienpersoniski izlemt, vai pieņemam vai noraidām jūsu pieprasījumu, kas mums nav obligāti jāpieņem.

Informācijas lejupielāde

Informācija ir sagatavota, lai lietotājiem ļautu pārskatīt uzņēmuma Kawasaki Heavy Industries Ltd. ražoto Kawasaki izstrādājumu lietošanas rokasgrāmatas un apkalpes datus.

Informācijas saturs ik pa laikam var tikt atjaunināts bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vienmēr skatiet rokasgrāmatu, kas tika sākotnēji nodrošināta kopā ar izstrādājumu tā iegādes brīdī.

Uzņēmums Kawasaki Motors Europe N.V. neuzņemas nekādu atbildību un nepieņem nekādas prasības par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies jebkuras sniegtās informācijas izmantošanas dēļ.

Šajā vietnē iegūto un/vai no tās lejupielādēto informāciju nekādā gadījumā nedrīkst pavairot komerciālas tirdzniecības nolūkā.

Noteikumu un nosacījumu izmaiņas

Uzņēmums Kawasaki Motors Europe N.V. var ik pa laikam mainīt noteikumus un nosacījumus un iepriekš sniegto atrunu. Pārlūkojot šo vietni, jūs piekrītat, ka uz jums attiecas jaunākie noteikumi un nosacījumi, kā arī jaunākā atruna, tāpēc katra atkārtotā vietnes apmeklējuma laikā jums jāpārbauda, vai šie dokumenti nav mainīti.

Vietnes izmaiņas un pārvaldība

Uzņēmums Kawasaki Motors Europe N.V. var jebkurā brīdī mainīt šīs vietnes formātu un saturu.
Uzņēmums Kawasaki Motors Europe N.V. var uz laiku apturēt šīs vietnes darbību, lai veiktu atbalsta vai uzturēšanas darbus vai atjauninātu saturu, kā arī jebkura cita iemesla dēļ.
Uzņēmums Kawasaki Motors Europe N.V. patur tiesības jebkurā brīdī liegt piekļuvi šai vietnei bez iepriekšēja paziņojuma.

Spēkā esošie likumi un kompetentā tiesa

Uz šiem noteikumiem un nosacījumiem attiecas Nīderlandes likumi, šie noteikumi un nosacījumi ir jāinterpretē saskaņā ar šiem likumiem, un visi ar šiem noteikumiem un nosacījumiem vai vietni saistītie strīdi, kas radušies līguma pārkāpuma, delikta vai cita iemesla dēļ, ir Nīderlandes tiesu jurisdikcijā. 
(Atpakaļ uz sākumu)

Paziņojumi par konfidencialitāti

Uzņēmums Kawasaki Motors Europe N.V. apņemas nodrošināt jums pēc iespējas lielāku kontroli pār jūsu personisko informāciju. Parasti varat apmeklēt mūsu vietnes, nenorādot savu personību un neatklājot nekādu informāciju par sevi. Taču dažreiz mums jāsaņem no jums noteikta informācija, piemēram, jūsu vārds, uzvārds un e-pasta adrese. Mēs apņemamies jūs informēt, pirms interneta tīklā iegūstam no jums personisku informāciju. Ja izvēlaties interneta tīklā sniegt mums personisko informāciju, kas mums, iespējams, ir nepieciešama, piemēram, lai sazinātos ar jums vai nodrošinātu jums abonementu, mēs apņemamies jūs informēt par to, kā mēs izmantosim šo informāciju. Ja paziņojat mums, ka nevēlaties, lai šī informācija tiktu izmantota turpmākai saziņai ar jums, mēs respektēsim jūsu vēlmes. Mēs reģistrējam datus par domēniem, no kuriem personas apmeklē mūsu vietni. 

Mēs veicam šo datu tendenču un statistisko analīzi un pēc tam dzēšam šos datus.

Uzņēmuma Kawasaki Motors Europe N.V. vietnēs ir ietvertas saites uz citām vietnēm. Uzņēmums Kawasaki Motors Europe N.V. nav atbildīgs par šādu vietņu paziņojumiem par konfidencialitāti vai saturu.

Mēs nepārkāpjam neviena šīs vietnes apmeklētāja konfidencialitāti. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos paziņojumus par konfidencialitāti, lai saprastu, kā mēs vācam un izmantojam personisko informāciju, kuru mums sniedzat. Iesniedzot mums savus personas datus, tiek pieņemts, ka esat piekritis informācijas atklāšanai, kas ir aprakstīta šajos paziņojumos.

Uz ko attiecas šie paziņojumi par konfidencialitāti?

Šie paziņojumi par konfidencialitāti attiecas uz to, kā mēs izmantojam jūsu personisko informāciju, kas ir savākta šajā vietnē vai saistībā ar to. 

Kas ir atbildīgs par šajā vietnē savākto personisko informāciju?

Uzņēmums Kawasaki Motors Europe N.V. pārvalda šajā vietnē savāktos personas datus.
Mēs vācam un izmantojam personisko informāciju (tostarp vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), lai:

  • atbildētu uz jūsu iesniegtajiem jautājumiem vai pieprasījumiem;
  • apstrādātu jūsu iesniegtos pasūtījumus vai iesniegumus; 
  • jebkādā veidā izpildītu mūsu pienākumus saistībā ar jebkuru līgumu, kuru esat ar mums noslēdzis;
  • paredzētu un novērstu problēmas saistībā ar jebkurām jums nodrošinātajām precēm vai pakalpojumiem;
  • izveidotu jūsu vajadzībām atbilstošus izstrādājumus vai pakalpojumus.

Mūsu vietnes piedāvāto pakalpojumu ietvaros informācija, kuru mums sniedzat, var tikt pārsūtīta uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Tas var notikt, piemēram, ja kāds no mūsu serveriem ik pa laikam atrodas valstī ārpus EEZ vai viens no mūsu pakalpojumu sniedzējiem atrodas valstī ārpus EEZ. Šajās valstīs, iespējams, nav datu aizsardzības likumu, kas līdzinās datu aizsardzības likumiem EEZ. 

Ja mēs šādā veidā pārsūtām jūsu informāciju ārpus EEZ, mēs veicam nepieciešamās darbības, lai garantētu, ka jūsu tiesības uz konfidencialitāti tiek aizsargātas arī turpmāk . Turklāt, ja lietojat mūsu pakalpojumus, atrodoties ārpus EEZ, jūsu informācija var tikt pārsūtīta uz valstīm ārpus EEZ, lai jums sniegtu šos pakalpojumus.

Izņemot, kā norādīts šajos paziņojumus par konfidencialitāti, mēs bez jūsu atļaujas neatklājam nekādu personu identificējošu informāciju, ja vien mums nav juridisku tiesību vai pienākuma to atklāt (piemēram, ja tas jādara tiesvedības procesa dēļ vai lai novērstu krāpšanu vai citu noziegumu) vai uzskatām, ka šāda rīcība ir nepieciešama, lai aizsargātu un/vai aizstāvētu mūsu un mūsu lietotāju/klientu tiesības, īpašuma vai personisko drošību utt. 

Papildinformācijas sniegšana jums un jūsu informācijas atklāšana citiem

Ik pa laikam mēs vēlamies jūsu personisko informāciju izmantot citiem mērķiem, izņemot iepriekšējā sadaļā norādītos. Mēs uzskatām, ka šie papildu izmantošanas veidi sniegs jums labumu. Taču mēs saprotam, ka jūs, iespējams, nevēlaties, lai jūsu informācija tiktu izmantota šādā veidā. Ja, iesniedzot informāciju, norādāt, ka nevēlaties, lai jūsu informācija tiktu izmantota šādā veidā, mēs jūsu informāciju neizmantosim tālāk norādītajiem mērķiem. Turklāt, ja kādā brīdī vēlaties, lai mēs pārtrauktu jūsu informācijas izmantošanu visiem vai jebkuram no tālāk norādītajiem mērķiem, lūdzu, paziņojiet mums par to. Mēs pārtrauksim jūsu informācijas izmantošanu šādiem mērķiem, tiklīdz tas būs praktiski iespējams. Taču šādos gadījumos mēs turpināsim izmantot jūsu personas datus iepriekšējā sadaļā norādītajiem mērķiem, kamēr šāda izmantošana būs pamatota. 

Ik pa laikam mēs vēlamies izmantot jūsu sniegto informāciju, lai:
veiktu tirgus izpēti un tirdzniecības datu izsekošanu; 
informētu jūs par mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem, tostarp, iespējams, sazinātos ar jums pa tālruni; 
sniegtu informāciju Kawasaki Motors Europe N.V. filiāļu birojiem un meitasuzņēmumiem, kas, iespējams, atrodas ārpus EEZ, lai tie varētu jums nosūtīt informāciju, kas varētu jūs interesēt.
Turklāt ik pa laikam vēlamies nodot jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un jebkurus citus personas datus, kurus esat mums nodrošinājis, noteiktām trešajām pusēm, kas, iespējams, atrodas ārpus EEZ. Šīs trešās puses var izmantot šo informāciju, lai:
veiktu tirgus izpēti un tirdzniecības datu izsekošanu; 
sūtītu jums informāciju par saviem izstrādājumiem un pakalpojumiem; 
nodotu šo informāciju saviem filiāļu birojiem un meitasuzņēmumiem, lai tie varētu jums nosūtīt informāciju, kas varētu jūs interesēt.

Personu neidentificējošas informācijas vākšana

Mēs varam automātiski vākt personu neidentificējošu informāciju par jums, piemēram, informāciju par jūsu izmantoto interneta pārlūkprogrammu veidu vai vietni, no kuras esat nonācis mūsu vietnē. Mēs varam arī apkopot informāciju, kuru esat iesniedzis vietnē (piemēram, jūsu vecumu un dzīves vietas pilsētu). Šo informāciju nevar izmantot, lai jūs identificētu, un tā tiek izmantota tikai ar nolūku nodrošināt efektīvus pakalpojumus šajā vietnē. Mēs varam ik pa laikam nodot šos personu neidentificējošos vai apkopotos datus trešajām pusēm izmantošanai saistībā ar šo vietni. 

Sīkfailu izmantošana

Kad skatāt mūsu vietni, mēs varam jūsu datorā saglabāt noteiktu informāciju (vispārīgi dēvētu par sīkfailu). Kad atkārtoti apmeklējat mūsu vietni, mēs varam nolasīt šos sīkfailus, lai iegūtu informāciju. Ja piekrītat sīkfaila lietošanai, mēs vācam ar jūsu datoru saistīto informāciju, tostarp IP adresi, datumu un laiku, kad šajā datorā tika apmeklēta vietne, kā arī informāciju par skatītajām mūsu vietnes daļām un to, vai pieprasītās tīmekļa lapas tika veiksmīgi parādītas. Šī informācija ir anonīma; tā attiecas uz datoru nevis uz personu.

Mēs izmantojam sīkfailu informāciju, lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu vietnes lietošanu un varētu pārliecināties par to, vai vietne darbojas optimāli. Tādējādi varam uzlabot jums piedāvāto tīmekļa saturu un nodrošināt patīkamu un inovatīvu lietotāju pieredzi tiešsaistē.

Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai. Ja vēlaties iegūt papildinformāciju par sīkfailiem, tostarp to pārvaldības un dzēšanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni www.aboutcookies.org vai www.allaboutcookies.org.


Tērzētavas, ziņojumdēļi, intereškopas 

Ja šajā vietnē jebkurā brīdī tiek piedāvāta dalība jebkādās tērzētavās, ziņojumdēļu līdzekļos, intereškopās vai līdzīgos pakalpojumos, mēs varam vākt jūsu atklāto informāciju. Šāda informācija tiks izmantota saskaņā ar šiem paziņojumiem par konfidencialitāti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevaram uzņemties atbildību par to, kā trešās puses izmanto jūsu personisko informāciju, kuru esat nodrošinājis šādām trešajām pusēm, izmantojot jebkuru tērzētavu, ziņojumdēļa līdzekli, intereškopu vai citu līdzīgu pakalpojumu šajā vietnē. Lūdzu, rūpīgi izvērtējiet, kādu personisko informāciju atklājat šādā veidā. 

Mūsu vietnēs iesniegtās jūsu personiskās informācijas izmantošana

Mēs nevaram uzņemties atbildību par citu vietņu paziņojumiem par konfidencialitāti un darbību pat tad, ja:
trešās puses vietnei esat piekļuvis, izmantojot mūsu vietnē pieejamās saites; vai 
mūsu vietnei esat piekļuvis, izmantojot trešās puses vietnē pieejamās saites.
Mēs jums iesakām izlasīt katras apmeklētās vietnes paziņojumus un sazināties ar šādas vietnes īpašnieku vai pārvaldnieku, ja jums rodas kādas bažas vai jautājumi. 

Citu personu personiskās informācijas iesniegšana

Ik pa laikam šajā vietnē jums var tikt prasīts sniegt jūsu ģimenes locekļu vai draugu personas datus, piemēram, lai mēs varētu viņiem nosūtīt informāciju par mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem. Pirms šādas informācijas sniegšanas, lūdzu, saņemiet attiecīgo personu piekrišanu viņu personas datu izmantošanai šādā veidā. Mēs šo informāciju neizmantosim nekāda veidā, kas būs pretrunā ar paziņojumiem par konfidencialitāti. 

Vai šie paziņojumi par konfidencialitāti tiks mainīti?

Mēs ik pa laikam varam mainīt šos paziņojumus par konfidencialitāti. Ja veiksim jebkādas būtiskas izmaiņas saistībā ar jūsu personas datu izmantošanas veidu, mēs publicēsim šīs izmaiņas šajā vietnē. Lūdzu, regulāri pārbaudiet, vai mūsu paziņojumi par konfidencialitāti nav mainīti.
(Atpakaļ uz sākumu)