Kawasaki, vienoti strādājot planētas labā.

Uzņēmums Kawasaki atzīst par savu korporatīvo atbildību rīkoties atbilstoši vides vajadzībām un tiesību aktiem un dot savu ieguldījumu šajā misijā gan šodien, gan nākotnē.

Tādēļ Kawasaki dzinēji:

  • izstrādes un konstrukcijas laikā izmanto vairāk nekā 90 % atkārtoti pārstrādājamu materiālu;
  • pilnībā atbilst ES emisijas noteikumiem, kā noteikts Direktīvā 97/68/EK (kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2012/46/ES);
  • kopš 2007. g. vairs neizmanto svinu, dzīvsudrabu un kadmiju, kopš 2008. g. — sešvērtīgo hromu;
  • atbilst REACH (ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas) regulām.