PRIVACYVERKLARING van KME

Kawasaki Motors Europe N.V. ('KME') wil u zoveel mogelijk controle geven over uw persoonlijke gegevens. Wanneer u een van onze websites bezoekt, kan het nodig zijn dat we informatie van u verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, IP-adres of locatiegegevens.

KME zal u hiervan op de hoogte stellen voordat wij uw persoonlijke gegevens op onze websites verzamelen. Wanneer u via onze websites de benodigde persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft, zodat we bijvoorbeeld met u kunnen corresponderen wanneer u een dienst of product hebt besteld of als u een abonnement bij ons afsluit, laten we u weten waarom we deze informatie verzamelen en hoe we deze gebruiken.

De websites van KME kunnen links naar andere websites bevatten. KME is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of inhoud van dergelijke websites.

KME respecteert de privacy van iedereen die onze website bezoekt. Lees deze privacyverklaring goed door, zodat u begrijpt hoe de door u verstrekte persoonlijke gegevens door KME wordt verzameld en gebruikt.

1. Wat valt er onder deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het gebruik van uw persoonlijke gegevens die worden verzameld via of in verband met de websites van KME. De volgende persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

KME is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen en procedures van andere websites, zelfs als:

a) u de website van de derde partij hebt geopend via een koppeling op onze website; of
b) u via een koppeling op de website van een derde partij onze website hebt geopend.

KME raadt u aan om de privacyverklaringen te lezen van elke website die u bezoekt en om in geval van vragen of opmerkingen contact op te nemen met de eigenaar of beheerder van deze website.

2. Wie is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die op de websites van KME worden verzameld?

KME beheert de persoonlijke gegevens die op deze websites worden verzameld. Daarom is KME volgens de voorwaarden van de algemene verordening gegevensbescherming de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens die u hebt verstrekt.

3. Hoe worden uw persoonlijke gegevens gebruikt?

De persoonlijke gegevens die KME op de websites van KME verzamelt, kunnen worden gebruikt om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en KME, bijvoorbeeld door:

  • te reageren op door u ingediende vragen of verzoeken;

  • de door u ingediende bestellingen of aanvragen te verwerken;

  • onze verplichtingen jegens overeenkomsten die u met ons hebt afgesloten te beheren of anderszins na te komen;

  • te anticiperen op problemen met betrekking tot aan u verstrekte producten of diensten en deze eventueel te verhelpen.

Indien u hiervoor goedkeuring hebt verleend, wil KME de door u verstrekte persoonlijke gegevens van tijd tot tijd gebruiken om:

a) marktonderzoek uit te voeren en verkoopgegevens bij te houden;
b) u telefonisch op de hoogte te brengen van onze producten en diensten, of de informatie door te geven aan bij KME aangesloten kantoren en bedrijven die zich eventueel buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden (onderworpen aan de onderstaande beperkingen met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EER), zodat ze u informatie kunnen sturen die mogelijk interessant voor u is.
c) producten of diensten te creëren die aan uw behoeften voldoen. Daarom kan KME u van tijd tot tijd vragen of u wilt deelnemen aan een van onze enquêtes.

Als u op een bepaald moment niet meer wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor alle of bepaalde bovengenoemde doeleinden, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar [email protected] KME staakt dan het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

4. Worden uw gegevens doorgegeven aan derden?

In het kader van de producten en diensten die via onze websites aan u worden aangeboden, worden de door u verstrekte persoonlijke gegevens mogelijk overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer één van onze servers soms in een land buiten de EER staat of wanneer één van onze serviceproviders zich in een land buiten de EER bevindt.

Aangezien KME een dochteronderneming is van een wereldwijde organisatie, Kawasaki Heavy Industries, moeten we wellicht uw gegevens overdragen aan ons hoofdkantoor of aan andere dochterondernemingen die zich buiten de EER bevinden. Wanneer KME van plan is om op deze manier informatie over te dragen aan landen buiten de EER, zal KME er alles aan doen om de bescherming van uw privacyrechten te waarborgen. KME zal uw persoonlijke gegevens alleen overdragen aan ondernemingen buiten de EER waar KME een geldige wettelijke basis heeft om dit te doen, bijvoorbeeld wanneer KME uw uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen of wanneer de overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract.

Met uitzondering van de bepalingen in deze privacyverklaring, maakt KME geen persoonlijke gegevens openbaar zonder uw toestemming, tenzij KME hiertoe wettelijk is gerechtigd of verplicht (bijvoorbeeld wanneer dit nodig is vanwege een wettelijke verplichting of ter preventie van fraude of andere misdrijven), of als KME van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van andere personen te beschermen.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, moeten de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt mogelijk aan derden worden overgedragen om u de gevraagde service of het gewenste product te kunnen leveren. In dergelijke gevallen doet KME er alles aan om bescherming van uw privacyrechten te garanderen en zorgt ervoor dat er voldoende beveiligingen zijn.

5. Maakt KME gebruik van cookies?

KME slaat mogelijk bepaalde informatie (zgn. 'cookies') op uw computer op wanneer u onze websites bekijkt. KME kan deze cookies lezen voor informatiedoeleinden wanneer u onze websites opnieuw bezoekt. De gegevens die KME verzamelt doordat een cookie door u is geaccepteerd, zijn specifiek voor uw computer en bevatten het IP-adres, de datum en het tijdstip waarop de websites werden bezocht, welke onderdelen van onze website werden bezocht en of de gevraagde webpagina's succesvol werden geopend.

KME gebruikt de informatie in de cookies om onze kennis over het gebruik van onze website te verbeteren en om te controleren of de website optimaal functioneert. Hierdoor kan KME zijn webaanbiedingen verbeteren en u een aangename en innovatieve online-ervaring bieden.

Welke cookies gebruiken wij?

_ga, _gid, _gat_UA-41303640-1:
Dit zijn cookies die door Google worden gebruikt om te registreren wat u op de website doet.  Ze zijn volledig anoniem en bewaren of verzenden helemaal geen persoonlijk identificeerbare gegevens. Meer informatie…

__cfduid:
Wordt gebruikt om beveiligingsbeperkingen te onderdrukken op basis van het IP-adres waar de bezoeker vandaan komt.

ARRAffinity:
Stelt de service in staat om de juiste 'instance' te kiezen die door de gebruiker is gebruikt om latere verzoeken van die gebruiker af te handelen.

__RequestVerificationToken:
Voorkomt dat iemand een link vervalst en deze door een actieve gebruiker laat activeren.

yourAuthCookie:
Dit cookie zorgt ervoor dat u blijft ingelogd op de pagina's van onze website waarvoor u moet inloggen, zodat u uw inloggegevens slechts één keer hoeft in te voeren tijdens uw bezoek aan de website. Het verloopt als uw browser wordt afgesloten.

ASP.NET_SessionId:
Een cookie dat wordt gebruikt om de gebruikerssessie op de server te identificeren. De sessie is een ruimte op de server die kan worden gebruikt om gegevens op te slaan tussen de http-verzoeken.

cookieconsent_status:
Houdt de keuze van gebruikers bij voor het Cookie Consent-bericht.

agreedTerms:
Houdt de keuze van gebruikers bij voor de instemming met de algemene voorwaarden.

Kan ik cookies uitschakelen?
Absoluut. Doorgaans is het mogelijk om te voorkomen dat uw browser cookies accepteert of om te stoppen met het accepteren van cookies van een bepaalde website. Dit zal uw ervaring met de website waarschijnlijk wel beïnvloeden. We kunnen bijvoorbeeld niet zeggen of u bent ingelogd zonder cookies te gebruiken.

Bij alle moderne browsers kunt u uw cookie-instellingen wijzigen. Deze instellingen treft u meestal aan in het menu 'Opties' of 'Voorkeuren' van uw browser. Onderstaande links kunnen nuttig zijn om meer inzicht te verkrijgen in deze instellingen, maar u kunt ook de 'Help'-optie in uw browser gebruiken voor meer informatie.

Cookie-instellingen in Internet Explorer
Cookie-instellingen in Firefox
Cookie-instellingen in Chrome
Cookie-instellingen in Safari

6. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u aan KME hebt verstrekt?

Op grond van de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming hebt u verschillende rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens. KME onderschrijft deze en doet zijn uiterste best om deze te respecteren.  Klik op deze link als u meer wilt weten over uw rechten: https://www.eugdpr.org

7. Is deze privacyverklaring aan verandering onderhevig?

Van tijd tot tijd kan KME deze privacyverklaring wijzigen. Als KME substantiële wijzigingen aanbrengt in de wijze waarop KME uw persoonlijke gegevens gebruikt, publiceert KME deze wijzigingen op deze pagina en krijgt u de mogelijkheid om, indien nodig, uw voorkeuren aan te passen. Bekijk daarom regelmatig onze privacyverklaring.

8. Met wie moet u contact opnemen ingeval van vragen of klachten?

Voor vragen, opmerkingen, verzoeken of klachten over deze privacyverklaring of het gebruik van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met Kawasaki Motors Europe N.V. Engine Department, 1 Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Bucks, SL8 5XF, Verenigd Koninkrijk, of een e-mail sturen naar [email protected]