4-takts horisontal

Luftkjølt 2V eller væskekjølt digital drivstoffinnsprøyting for tung bruk.