Innledning

Velkommen til Kawasaki Motors Europe N.V. sitt nettsted. Dette nettstedet eies og drives av Kawasaki Motors Europe N.V.  De som besøker dette nettstedet er bundet til de følgende betingelsene, så vennligst les disse før du fortsetter. Hva angår disse betingelsene, betyr «dette nettstedet» Kawasaki Motors Europe N.V. sitt portal-nettsted, som inneholder lenker til andre av Kawasaki Motors Europe N.V. og dets tilknyttede selskapers nettsteder. Andre nettsteder som tilhører Kawasaki Motors Europe N.V. og dets tilknyttede selskaper kan inneholde betingelser som er forskjellige fra de nærværende betingelsene. På din tur rundt om i Kawasaki Motors Europe N.V. sine nettsteder må du sjekke betingelsene for hvert nettsted du besøker, og ikke gå ut ifra at disse betingelsene gjelder for alle Kawasaki Motors Europe N.V. sine nettsteder.
(Tilbake til toppen)

 

Ansvarsfraskrivelser og anbefalinger

Dette nettstedet kan inneholde lenker til eksterne nettsteder (nettsteder som ikke er eid og/eller drives av Kawasaki Motors Europe N.V.). Dersom du følger slike lenker, kan det eksterne nettstedet vises over full skjerm (i dette tilfellet vil du måtte bruke tilbaketasten på din nettleser for å vende tilbake til dette nettstedet) eller, i noen tilfeller, kan det vises innenfor dette nettstedets ramme (i dette tilfellet vil du kunne vende tilbake til dette nettstedet ved å bruke navigasjonsknappene innenfor rammen). Der hvor det dukker opp et eksternt nettsted innenfor dette nettstedets ramme, er dette ene og alene for å gjøre det lettere å navigere tilbake til dette nettstedet, og det er ingen indikator for noe som helst ansvar fra vår side for det vedrørende nettstedet, selv om det er et nettsted som eies og drives av et annet Kawasaki foretak. Disse lenkene er laget for å hjelpe deg til lettvint og raskt å finne relevante nettsteder, tjenester og/eller produkter som kan være av interesse for deg. Det er ditt personlige ansvar å bestemme om noen av de tjenestene og/eller produktene som gjøres tilgjengelige via noen av disse nettstedene er egnet for dine formål. Kawasaki Motors Europe N.V. er ikke ansvarlig for eierne eller operatørene av disse nettstedene eller for noen varer eller tjenester de leverer eller for innholdet av deres nettsteder, og foretaket gir eller inngår ingen betingelser, garantier eller andre vilkår eller representasjoner i relasjon til noen av disse. Ei heller aksepteres noe ansvar i forbindelse med noen av disse (inkludert ethvert ansvar i forbindelse med eventuelle klagemål fordi innholdet av noe eksternt nettsted som dette vårt nettsted har en lenke til krenker tredje parters intellektuelle eiendomsrett).

All informasjon og alle råd som gis innenfor rammen av dette nettstedet er å betrakte som av generell natur, og din beslutningstaking må ikke være avhengig av dem. Kawasaki Motors Europe N.V. er bestrebet på å sikre at all informasjon som gis innenfor rammen av dette nettstedet er korrekt på det tidspunktet det tas med på nettstedet; nøyaktigheten av slik informasjon garanteres imidlertid ikke. Kawasaki Motors Europe N.V. er ikke ansvarlig for noen handling du måtte utføre som resultat av at du forlater deg på slik informasjon eller råd eller for noe tap eller skade du pådrar deg som resultat av at du utfører denne handlingen. Alt material som inkluderes i Kawasaki Motors Europe N.V. sine nettsteder er kun i informasjonsøyemed og er ikke på noen måte å forstå som en indikasjon på fremtidige resultater. Materialet som nettstedet inneholder tilbys ikke som juridisk hjelp eller noe annen form for rådgivning til noe spesiell anliggender. Kawasaki Motors Europe N.V. fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar overfor enhver person når det gjelder noe som helst og med hensyn til følgene av noe som er gjort eller som er unngått å gjøre, helt eller delvis som følge av at man har stolt på hele innholdet eller deler av innholdet i Kawasaki Motors Europe N.V. sine nettsteder. 

Det tas forbehold om endringer av spesifikasjoner med hensyn til våre produkter uten varsel. 

(Tilbake til toppen)

 

Betingelser

Merknad om opphavsrett og varemerke

Dette nettstedet inneholder material inkludert tekst, fotografier, filmer, PDF filer og andre avbildninger og lyd som er beskyttet av opphavsrett og/eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter. All opphavsrett og andre intellektuelle eiendomsrettigheter til dette materialet er enten eiet av Kawasaki Motors Europe N.V. eller har blitt lisensiert til oss av eieren (eierne) av disse rettighetene, slik at foretaket kan bruke dette materialet som del av dets nettsted. 
Dette nettstedet inneholder også varemerker. Alle varemerker som inkluderes på dette nettstedet tilhører Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries, Ltd eller har blitt lisensiert til oss av eieren (eierne) av disse rettighetene til bruk på dette nettstedet. 

Du kan:
gå inn på en hvilken som helst del av nettstedet;
skrive ut en kopi av en hvilken som helst av alle sidene til din egen personlige bruk.
Du har ikke tillatelse til: 
å kopiere (enten ved utskrift, lagring på diskett, nedlasting eller på noen annen måte), distribuere (inkludert distribusjon av kopier), kringkaste, endre eller på noen måte tukle med materialet som dette nettstedet inneholder unntatt de handlinger som er fastlagt under «Du kan». Disse innskrenkningene gjelder for alle deler av materialet på nettstedet;fjerning av noen av merknadene om opphavsrett, varemerke eller annen form for intellektuelle eiendomsrettigheter som inneholdes i det originale materialet fra material som er kopiert eller skrevet ut fra nettstedet
eller lenke til dette nettstedet, uten å ha innhentet vår uttrykkelige skriftlige tillatelse til dette på forhånd.


Dersom du ønsker å levere en hypertekst eller annen lenke til dette nettstedet, vennligst send en e-post til den følgende e-postadressen: marketing@kawasaki.eu med følgende spesifikasjoner:

  • URL(ene) til nettstedet/nettstedene som du foreslår å lenke til dette nettstedet
  • URL(ene) til nettstedet/nettstedene på dette nettstedet som du foreslår å opprette lenke til

og vi skal vurdere forespørselen din. Det er ene og alene vår avgjørelse om vi godtar forespørselen din, vi er ikke forpliktet til å gjøre dette.

Nedlasting av informasjon

Informasjon er utarbeidet i den hensikt å gå gjennom håndbøkene «Bruksinstrukser» og servicedata for Kawasaki produkter som er produsert av Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Informasjonens innhold kan oppdateres fra tid til annen uten varsel.

Referer alltid til håndboken som opprinnelig ble levert sammen med produktet da du kjøpte det.

Kawasaki Motors Europe N.V. godtar intet ansvar eller krav ut ifra uheldige omstendigheter eller skade som er forårsaket av bruk av informasjon som er levert.

Under ingen omstendigheter må informasjon som er hentet fra og/eller lastet ned fra dette nettstedet reproduseres for å bruke den til kommersielt salg.

Endringer av betingelsene

Kawasaki Motors Europe N.V. kan endre betingelsene og ansvarsfraskrivelsen som er fastlagt ovenfor fra tid til annen. Ved å bla gjennom dette nettstedet, aksepterer du at de aktuelle betingelsene og ansvarsfraskrivelsen er bindende for deg, og du bør kontrollere disse hver gang du besøker nettstedet igjen.

Endringer av/drift av nettstedet

Kawasaki Motors Europe N.V. kan når som helst endre dette nettstedets format og innhold.
Kawasaki Motors Europe N.V. kan innstille driften av dette nettstedet for arbeid til understøttelse eller vedlikehold, for å oppdatere innholdet eller av en hvilken som helst annen grunn.
Kawasaki Motors Europe N.V. forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å avslutte tilgangen til dette nettstedet.

Gjeldende lov og voldgiftsrett

Disse betingelsene styres av og skal interpreteres i samsvar med nederlandsk lov, og i tilfelle det oppstår rettsstrid i forbindelse med disse betingelsene eller i tilfelle av noen rettsstrid i forbindelse med nettstedet, enten under kontrakt eller på grunn av forvoldt skade eller på annen måte, så skal nederlandske domstoler ha jurisdiksjon i en slik rettsstrid. 
(Tilbake til toppen)

Merknader som gjelder personvern

Vi hos Kawasaki Motors Europe N.V. har til hensikt å gi deg så mye kontroll som mulig over din personlige informasjon. Generelt kan du besøke våre nettsteder uten å fortelle oss hvem du er eller å tilkjennegi noen informasjon om egen person. Det vil imidlertid til tider være nødvendig for oss å få informasjon om deg, som eksempelvis ditt navn og din e-postadresse. Det er vår hensikt å si ifra før vi samler inn personlig informasjon fra deg på Internett. Dersom du velger å gi oss din personlige informasjon via Internett, kan det være nødvendig for oss --å korrespondere med deg eller å gi deg et abonnement, for eksempel -- har vi til hensikt å la deg få vite hvordan vi vil bruke slik informasjon. Hvis du gir oss beskjed om at du ikke ønsker at denne informasjonen skal anvendes som basis for videre kontakt med deg, så vil vi respektere dine ønsker. Vi holder oversikt over domenene som folk besøker oss fra. 


Vi analyserer disse dataene med hensyn til trender og statistikk, og deretter kasserer vi dem.

Kawasaki Motors Europe N.V. sine nettsteder inneholder lenker til andre nettsteder. Kawasaki Motors Europe N.V. er ikke ansvarlig for merknadene om personvern eller innholdet på slike nettsteder.

Vi respekterer personvernet til enhver som besøker dette nettstedet. Vennligst les disse merknadene som gjelder personvern nøye igjennom, slik at du forstår hvordan vi samler og anvender den personlige informasjonen du gir oss. Ved å sende oss dine personlige data, vil du bli behandlet som om du har gitt din tillatelse til fremleggelse av dem slik det angis i denne merknaden.


Hva dekker denne merknaden om personvern?

Denne merknaden om personvern dekker vår bruk av dine persondata som samles gjennom eller i forbindelse med dette nettstedet. 

Hvem er ansvarlig for den personlige informasjonen som samles på dette nettstedet?

Kawasaki Motors Europe N.V. kontrollerer de personlige data som samles inn på dette nettstedet.
Vi samler og bruker personlig informasjon (inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-post) for å:

  • Svare på spørsmål eller forespørsler som du har sendt oss
  • Behandle oppdrag eller applikasjoner du har sendt oss 
  • Administrere eller på annen måte utføre våre forpliktelser i forbindelse med eventuelle avtaler du har med oss
  • Imøtegå og løse problemer med eventuelle varer eller tjenester vi har levert til deg
  • Skape produkter eller tjenester som kan tilfredsstille dine behov.

Som en del av tjenestene som tilbys deg via vårt nettsted, kan den informasjonen du gir oss overføres til land som ligger uten for det Europeiske Økonomiske Samarbeidets (EØS) område. Eksempelvis kan dette skje dersom noen av våre servere fra tid til annen befinner seg i et land som ligger utenfor EØS eller en av våre tjenesteleverandører befinner seg i et land utenfor EØS. Det er mulig at disse landene ikke har lover om datavern som er like de som hersker innenfor EØS. 

Dersom vi overfører informasjon utenfor EØS på denne måten, vil vi iverksette tiltak for å sikre at dine rettigheter med hensyn til personvern fortsatt er beskyttet. I tillegg til dette, dersom du bruker våre tjenester mens du befinner deg utenfor EØS, kan din informasjon bli overført utenfor EØS for å levere disse tjenestene til deg.

Med unntak av det som er angitt i denne merknaden om personvern, vil vi ikke åpenbare noen personlig identifiserbar informasjon uten din tillatelse med mindre vi er lovmessig forpliktet eller oppfordret til å gjøre dette (for eksempel dersom det forlanges av oss at vi gjør dette innenfor rammen av en rettssak eller i den hensikt å forhindre bedrageri eller andre kriminelle handlinger) eller dersom vi tror at en slik handling er nødvendig for å beskytte og/eller forsvare våre egne, våre brukeres/kunders etc. rettigheter, eiendom eller personlige sikkerhet.


Levering av tilleggsinformasjon og deling av din informasjon

Fra tid til annen vil vi gjerne bruke dine personlige data til formål som er andre enn de som angis i avsnittet ovenfor. Vi mener at disse ekstra anvendelsesområdene er til nytte for deg. Vi har imidlertid forståelse for at du kanskje ikke ønsker at vi bruker dine data på denne måten. Vi vil ikke bruke dine data til formålene som angis nedenfor dersom du har indikert at du ikke ønsker at vi bruker dine data på denne måten når informasjonen oversendes. I tillegg til dette, dersom du på noe tidspunkt ønsker at vi skal stoppe bruken av dine data for noen av eller alle de formålene som angis nedenfor, så vennligst gi oss beskjed om dette. Vi vil da slutte bruken av dine data til slike formål så snart det er rimelig mulig å gjøre dette. I et slikt tilfelle vil vi imidlertid fortsette å bruke dine personlige data til de formålene som angis i avsnittet ovenfor så lenge det er rimelig å gjøre dette. 

Av og til ville vi gjerne bruke informasjonen du gir oss til:
Markedsforskning og oppsporing av salgsdata
for å informere deg om våre produkter og tjenester, dette kan også føre til at vi tar kontakt med deg på telefonen
for å gi informasjonen til kontorer og selskaper som er tilknyttet Kawasaki Motors Europe N.V. slik at de kan sende deg informasjon som kan være av interesse for deg.
I tillegg til dette vil vi gjerne gi ditt navn, din adresse og e-postadresse og andre personlige data som du gir oss til utvalgte tredje parter som kan befinne seg utenfor EØS-området. Disse tredje partene kan bruke denne informasjonen til:
Markedsforskning og oppsporing av salgsdata
for å sende deg informasjon om deres produkter og tjenester
for å gi informasjonen videre til deres tilknyttede kontorer og selskaper slik at de kan sende deg informasjon som kan være av interesse for deg.


Samling av ikke-personlig informasjon

Vi kan samle inn ikke-personlig informasjon om deg automatisk, eksempelvis hvilken type nettlesere du bruker eller nettstedet du gikk inn på vårt nettsted fra. Vi kan også samle detaljer som du har oversendt til nettstedet (eksempelvis din alder og byen du bor i). Du vil ikke kunne identifiseres ut ifra denne informasjonen, og den brukes bare til å hjelpe oss til å levere en effektiv service på dette nettstedet. Vi kan fra tid til annen levere disse ikke-personlige eller oppsamlede data til tredje parter til bruk i forbindelse med dette nettstedet. 


Bruk av cookies

Vi kan lagre noe informasjon (allment kjent som en «cookie») på din datamaskin når du ser på vårt nettsted. Vi er i stand til å lese disse cookiene til informasjonstekniske formål når du besøker vårt nettsted igjen. Den typen informasjon vi samler som resultat av at du har akseptert en cookie er spesifikk for din datamaskin og inkluderer IP adresse, dato og klokkeslettet datamaskinen besøkte nettstedet, hvilke deler av vårt nettsted det ble sett på og om nettsidene som ble ønsket også ble riktig levert. Denne informasjonen er anonym, den representerer snarere en datamaskin enn en person.

Vi bruker cookie informasjonen for å forbedre våre kunnskaper når det gjelder bruken av vårt nettsted og for å sette oss i stand til å sikre at vårt nettsted blir drevet på et optimalt nivå. Dette igjen setter oss i stand til å forsterke vårt nettilbud til deg og å sørge for en positiv og innovativ online erfaring.

Ved å bruke vårt nettsted, gir du tillatelse til bruken av cookies. Hvis du ønsker å finne ut mer om bruken av cookies inkludert hvordan de skal styres og slettes, vennligst gå til www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.


Chat-rom, oppslagstavler, diskusjonsgrupper 

Dersom dette nettstedet til noe tidspunkt tilbyr chat-rom, oppslagstavle fasiliteter, diskusjonsgrupper etc., kan vi samle informasjonen du fremlegger. Denne informasjonen vil bli brukt i samsvar med disse merknadene om personvern. Vennligst merk at vi ikke kan være ansvarlige for hvordan andre parter bruker personlig informasjon som du kan gjøre tilgjengelig for slike tredje parter via chat-rom, oppslagstavle, diskusjonsgruppe etc. på dette nettstedet. Vær derfor forsiktig med hva slags personlig informasjon du fremlegger på denne måten. 

Bruk av din personlig informasjon som du sender til andre nettsteder

Vi kan ikke gjøres ansvarlige for merknader og praksis på andre nettsteder, selv om:
du gikk inn på tredje parts nettsted idet du brukte en lenke fra vårt nettsted; eller
du lenket deg til vårt nettsted fra en tredje parts nettsted.
Vi anbefaler at du kontrollerer merknadene på hvert nettsted du besøker og tar kontakt med eieren av et slikt nettsted dersom du har spørsmål eller er bekymret for noe. 

Fremleggelse av andres personlige informasjon

Fra tid til annen kan dette nettstedet be deg om å gi personlig informasjon om din familie eller venner, for eksempel slik at vi kan sende dem informasjon om våre produkter og tjenester. Før du leverer slik informasjon, må du vennligst sikre at du har fått deres tillatelse til at deres personlige data brukes på denne måten. Vi vil aldri bruke disse dataene må noen måte som avviker fra innholdet i disse merknadene om personvern. 

Vil disse merknadene om personvern endres?

Fra tid til annen foretar vi endringer i disse merknadene om personvern. Dersom vi foretar vesentlige endringer og måten vi bruker dine personlige data på, så vil vi offentliggjøre disse endringene på denne siden. Vennligst kontroller våre merknader om personvern regelmessig.
(Tilbake til toppen)