Juridisk merknad

Innledning

Velkommen til Kawasaki Motors Europe N.V. sitt nettsted. Dette nettstedet eies og drives av Kawasaki Motors Europe N.V.  De som besøker dette nettstedet er bundet til de følgende betingelsene, så vennligst les disse før du fortsetter. Hva angår disse betingelsene, betyr «dette nettstedet» Kawasaki Motors Europe N.V. sitt portal-nettsted, som inneholder lenker til andre av Kawasaki Motors Europe N.V. og dets tilknyttede selskapers nettsteder. Andre nettsteder som tilhører Kawasaki Motors Europe N.V. og dets tilknyttede selskaper kan inneholde betingelser som er forskjellige fra de nærværende betingelsene. På din tur rundt om i Kawasaki Motors Europe N.V. sine nettsteder må du sjekke betingelsene for hvert nettsted du besøker, og ikke gå ut ifra at disse betingelsene gjelder for alle Kawasaki Motors Europe N.V. sine nettsteder.
(Tilbake til toppen)

Ansvarsfraskrivelser og anbefalinger

Dette nettstedet kan inneholde lenker til eksterne nettsteder (nettsteder som ikke er eid og/eller drives av Kawasaki Motors Europe N.V.). Dersom du følger slike lenker, kan det eksterne nettstedet vises over full skjerm (i dette tilfellet vil du måtte bruke tilbaketasten på din nettleser for å vende tilbake til dette nettstedet) eller, i noen tilfeller, kan det vises innenfor dette nettstedets ramme (i dette tilfellet vil du kunne vende tilbake til dette nettstedet ved å bruke navigasjonsknappene innenfor rammen). Der hvor det dukker opp et eksternt nettsted innenfor dette nettstedets ramme, er dette ene og alene for å gjøre det lettere å navigere tilbake til dette nettstedet, og det er ingen indikator for noe som helst ansvar fra vår side for det vedrørende nettstedet, selv om det er et nettsted som eies og drives av et annet Kawasaki foretak. Disse lenkene er laget for å hjelpe deg til lettvint og raskt å finne relevante nettsteder, tjenester og/eller produkter som kan være av interesse for deg. Det er ditt personlige ansvar å bestemme om noen av de tjenestene og/eller produktene som gjøres tilgjengelige via noen av disse nettstedene er egnet for dine formål. Kawasaki Motors Europe N.V. er ikke ansvarlig for eierne eller operatørene av disse nettstedene eller for noen varer eller tjenester de leverer eller for innholdet av deres nettsteder, og foretaket gir eller inngår ingen betingelser, garantier eller andre vilkår eller representasjoner i relasjon til noen av disse. Ei heller aksepteres noe ansvar i forbindelse med noen av disse (inkludert ethvert ansvar i forbindelse med eventuelle klagemål fordi innholdet av noe eksternt nettsted som dette vårt nettsted har en lenke til krenker tredje parters intellektuelle eiendomsrett).

All informasjon og alle råd som gis innenfor rammen av dette nettstedet er å betrakte som av generell natur, og din beslutningstaking må ikke være avhengig av dem. Kawasaki Motors Europe N.V. er bestrebet på å sikre at all informasjon som gis innenfor rammen av dette nettstedet er korrekt på det tidspunktet det tas med på nettstedet; nøyaktigheten av slik informasjon garanteres imidlertid ikke. Kawasaki Motors Europe N.V. er ikke ansvarlig for noen handling du måtte utføre som resultat av at du forlater deg på slik informasjon eller råd eller for noe tap eller skade du pådrar deg som resultat av at du utfører denne handlingen. Alt material som inkluderes i Kawasaki Motors Europe N.V. sine nettsteder er kun i informasjonsøyemed og er ikke på noen måte å forstå som en indikasjon på fremtidige resultater. Materialet som nettstedet inneholder tilbys ikke som juridisk hjelp eller noe annen form for rådgivning til noe spesiell anliggender. Kawasaki Motors Europe N.V. fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar overfor enhver person når det gjelder noe som helst og med hensyn til følgene av noe som er gjort eller som er unngått å gjøre, helt eller delvis som følge av at man har stolt på hele innholdet eller deler av innholdet i Kawasaki Motors Europe N.V. sine nettsteder. 

Det tas forbehold om endringer av spesifikasjoner med hensyn til våre produkter uten varsel. 

(Tilbake til toppen)

Betingelser

Merknad om opphavsrett og varemerke

Dette nettstedet inneholder material inkludert tekst, fotografier, filmer, PDF filer og andre avbildninger og lyd som er beskyttet av opphavsrett og/eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter. All opphavsrett og andre intellektuelle eiendomsrettigheter til dette materialet er enten eiet av Kawasaki Motors Europe N.V. eller har blitt lisensiert til oss av eieren (eierne) av disse rettighetene, slik at foretaket kan bruke dette materialet som del av dets nettsted. 
Dette nettstedet inneholder også varemerker. Alle varemerker som inkluderes på dette nettstedet tilhører Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries, Ltd eller har blitt lisensiert til oss av eieren (eierne) av disse rettighetene til bruk på dette nettstedet. 

Du kan:
gå inn på en hvilken som helst del av nettstedet;
skrive ut en kopi av en hvilken som helst av alle sidene til din egen personlige bruk.
Du har ikke tillatelse til: 
å kopiere (enten ved utskrift, lagring på diskett, nedlasting eller på noen annen måte), distribuere (inkludert distribusjon av kopier), kringkaste, endre eller på noen måte tukle med materialet som dette nettstedet inneholder unntatt de handlinger som er fastlagt under «Du kan». Disse innskrenkningene gjelder for alle deler av materialet på nettstedet;fjerning av noen av merknadene om opphavsrett, varemerke eller annen form for intellektuelle eiendomsrettigheter som inneholdes i det originale materialet fra material som er kopiert eller skrevet ut fra nettstedet
eller lenke til dette nettstedet, uten å ha innhentet vår uttrykkelige skriftlige tillatelse til dette på forhånd.


Dersom du ønsker å levere en hypertekst eller annen lenke til dette nettstedet, vennligst send en e-post til den følgende e-postadressen: [email protected] med følgende spesifikasjoner:

  • URL(ene) til nettstedet/nettstedene som du foreslår å lenke til dette nettstedet
  • URL(ene) til nettstedet/nettstedene på dette nettstedet som du foreslår å opprette lenke til

og vi skal vurdere forespørselen din. Det er ene og alene vår avgjørelse om vi godtar forespørselen din, vi er ikke forpliktet til å gjøre dette.

Nedlasting av informasjon

Informasjon er utarbeidet i den hensikt å gå gjennom håndbøkene «Bruksinstrukser» og servicedata for Kawasaki produkter som er produsert av Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Informasjonens innhold kan oppdateres fra tid til annen uten varsel.

Referer alltid til håndboken som opprinnelig ble levert sammen med produktet da du kjøpte det.

Kawasaki Motors Europe N.V. godtar intet ansvar eller krav ut ifra uheldige omstendigheter eller skade som er forårsaket av bruk av informasjon som er levert.

Under ingen omstendigheter må informasjon som er hentet fra og/eller lastet ned fra dette nettstedet reproduseres for å bruke den til kommersielt salg.

Endringer av betingelsene

Kawasaki Motors Europe N.V. kan endre betingelsene og ansvarsfraskrivelsen som er fastlagt ovenfor fra tid til annen. Ved å bla gjennom dette nettstedet, aksepterer du at de aktuelle betingelsene og ansvarsfraskrivelsen er bindende for deg, og du bør kontrollere disse hver gang du besøker nettstedet igjen.

Endringer av/drift av nettstedet

Kawasaki Motors Europe N.V. kan når som helst endre dette nettstedets format og innhold.
Kawasaki Motors Europe N.V. kan innstille driften av dette nettstedet for arbeid til understøttelse eller vedlikehold, for å oppdatere innholdet eller av en hvilken som helst annen grunn.
Kawasaki Motors Europe N.V. forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å avslutte tilgangen til dette nettstedet.

Gjeldende lov og voldgiftsrett

Disse betingelsene styres av og skal interpreteres i samsvar med nederlandsk lov, og i tilfelle det oppstår rettsstrid i forbindelse med disse betingelsene eller i tilfelle av noen rettsstrid i forbindelse med nettstedet, enten under kontrakt eller på grunn av forvoldt skade eller på annen måte, så skal nederlandske domstoler ha jurisdiksjon i en slik rettsstrid. 
(Tilbake til toppen)