Nasz świat

Jako członek Kawasaki Heavy Industries Group dążymy do realizacji misji koncernu Kawasaki.

Kawasaki, pracujemy razem dla dobra planety

(Poprawa stylu życia i działania na rzecz ochrony środowiska: Global Kawasaki).

Uważamy, że jako korporacja mamy obowiązek wspierać i szanować potrzeby środowiska i przestrzegać chroniącego je prawa, teraz i w przyszłości.

Zrównoważony rozwój Kawasaki Heavy Industries Group