Nasz świat

Jako członek Kawasaki Heavy Industries Group dążymy do realizacji misji koncernu Kawasaki.

Kawasaki, pracujemy razem dla dobra planety

(Poprawa stylu życia i działania na rzecz ochrony środowiska: Global Kawasaki).

Uważamy, że jako korporacja mamy obowiązek wspierać i szanować potrzeby środowiska i przestrzegać chroniącego je prawa, teraz i w przyszłości.

W ramach tej odpowiedzialności podejmujemy następujące działania.

  • Podczas projektowania i rozwoju naszych silników stosujemy ponad 90% materiałów nadających się do ponownego wykorzystania.

  • W pełni spełniamy wymogi UE w zakresie emisji zgodnie z dyrektywą 97/68/WE (uzupełnioną przez 2012/46/UE).

  • Zaimplementowaliśmy technologię warstwowych układów wydechowych, aby zapewnić niskie emisje w całej serii silników TJ-E.

  • Zakończyliśmy proces wycofywania się z zastosowania ołowiu, rtęci i kadmu w 2007 roku i sześciowartościowego chromu w 2008 roku.

  • Spełniamy wymogi rozporządzenia REACH.

Zrównoważony rozwój Kawasaki Heavy Industries Group

Pokaż więcej