Dobro planety jest dla Kawasaki niezwykle ważne.

Kawasaki uznaje, że jako korporacja ma obowiązek wspierać i szanować potrzeby środowiska i chroniące je prawo, teraz i w przyszłości. 

Dlatego Kawasaki Engines:

  • w procesie rozwoju / projektowania wykorzystuje ponad 90% materiałów nadających się do recyklingu.
  • w pełni spełnia wymogi UE w zakresie emisji zgodnie z dyrektywą 97/68/WE (uzupełnioną przez 2012/46/UE).
  • zakończyło proces wycofywania się z zastosowania ołowiu, rtęci i kadmu w 2007 roku i sześciowartościowego chromu w 2008 roku.
  • spełnia wymogi rozporządzenia REACH.