Introducere

Bine aţi venit la site-ul web Kawasaki Motors Europe N.V. Acest site web este deţinut şi operat de Kawasaki Motors Europe N.V.  Vizitatorii acestui site web au obligaţia de a respecta termenii şi condiţiile următoare; de aceea, vă rugăm să le citiţi cu atenţie înainte de a continua. În sensul acestor termeni şi condiţii, prin „acest site web” se înţelege portalul web Kawasaki Motors Europe N.V., ce pune la dispoziţie link-uri către alte site-uri web ale Kawasaki Motors Europe N.V. şi ale afiliaţilor săi. Alte site-uri web ale Kawasaki Motors Europe N.V. şi ale afiliaţilor săi pot conţine termeni şi condiţii ce diferă de aceşti termeni şi condiţii. Cu ocazia navigării prin site-urile web ale Kawasaki Motors Europe N.V., vă rugăm să verificaţi termenii şi condiţiile fiecărui site web vizitat, fără a presupune că aceşti termeni şi condiţii se aplică tuturor site-urilor web ale Kawasaki Motors Europe N.V.
(Revenire la început)


Declinarea responsabilităţii şi recomandări

Acest site web poate conţine link-uri spre site-uri web externe (site-uri web ce nu sunt deţinute şi/sau operate de Kawasaki Motors Europe N.V.). La accesarea unui astfel de link, site-ul web extern poate să apară ca ecran complet (caz în care va trebui să utilizaţi butonul de revenire al browser-ului utilizat pentru a reveni la acest site web) sau, în unele cazuri, acesta poate să apară într-o fereastră a acestui site web (când veţi putea reveni la acest site web utilizând butoanele de navigare ale ferestrei). Dacă un site web extern apare într-o fereastră a acestui site web, aceasta reprezintă doar o facilitare a navigării înapoi la acest site web şi nu indică nicio responsabilitate din partea noastră cu privire la site-ul web respectiv, chiar dacă este vorba despre un site web deţinut sau operat de o altă companie Kawasaki. Aceste link-uri vă sunt puse la dispoziţie pentru a vă ajuta să găsiţi rapid şi uşor site-uri web relevante, servicii şi/sau produse care v-ar putea interesa. Este responsabilitatea dumneavoastră să decideţi dacă oricare din serviciile şi/sau produsele disponibile prin intermediul oricăruia din aceste site-uri web este adecvat scopurilor dumneavoastră. Kawasaki Motors Europe N.V. nu este răspunzătoare pentru proprietarii sau operatorii acestor site-uri web sau pentru orice bunuri sau servicii furnizate de aceştia, sau pentru conţinutul site-urilor web ale acestora, şi nu acordă sau încheie niciun fel de condiţii, garanţii sau alţi termeni sau angajamente în legătură cu oricare din acestea şi nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la oricare din acestea (inclusiv orice responsabilitate rezultată din orice plângere privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi, de către conţinutul oricărui site web extern al cărui link este inclus în acest site web).

Toate informaţiile sau recomandările oferite în cadrul acestui site web au caracter general şi nu trebuie să constituie pentru dumneavoastră baza luării oricărei decizii. Kawasaki Motors Europe N.V. se străduieşte să se asigure că toate informaţiile furnizate în cadrul acestui site web erau corecte la data includerii în site-ul web, însă nu garantează acurateţea unor astfel de informaţii. Kawasaki Motors Europe N.V. nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio acţiune pe care o întreprindeţi ca urmare a luării în considerare a unor astfel de informaţii sau recomandări, sau pentru nicio pierdere sau daună suferită de dumneavoastră ca urmare a întreprinderii acţiunii respective. Toate materialele incluse în site-ul web Kawasaki Motors Europe N.V. au caracter pur informativ şi nu vor fi considerate, sub nicio formă, ca o asigurare cu privire la rezultate viitoare. Materialele incluse aici nu sunt furnizate drept consultanţă legală sau de altă natură, în nicio privinţă. Kawasaki Motors Europe N.V. declină expres orice responsabilitate faţă de orice persoană cu privire la orice aspect şi cu privire la consecinţele oricărei acţiuni sau omisiuni, realizate integral sau parţial, pe baza conţinutului integral sau parţial al site-urilor web Kawasaki Motors Europe N.V. 


Specificaţiile referitoare la produsele noastre pot face obiectul unor modificări, fără notificare prealabilă. 

(Revenire la început)

Termeni şi condiţii

Notă referitoare la drepturile de autor şi mărcile comerciale

Acest site web conţine materiale, inclusiv texte, fotografii, filme, fişiere PDF şi alte imagini şi sunete ce sunt protejate de drepturile de autor şi/sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Toate drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la aceste materiale fie sunt deţinute de Kawasaki Motors Europe N.V., fie au fost licenţiate acesteia de către deţinătorii drepturilor respective astfel încât aceasta să poată utiliza aceste materiale ca parte a acestui site web. 
Acest site web conţine de asemenea mărci comerciale. Toate mărcile comerciale incluse în acest site web aparţin Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries Ltd, sau au fost licenţiate acesteia de către proprietarii acestor mărci comerciale, pentru utilizare în acest site web. 

Puteţi:
accesa orice parte a acestui site web;
tipări o copie a oricăreia sau tuturor paginilor pentru utilizarea ca referinţă personală.
Nu puteţi: 
copia (prin tipărire pe hârtie, stocare pe disc, descărcare sau în orice altă formă), distribui (inclusiv prin distribuirea de copii), transmite prin media, modifica sau interveni în orice formă sau utiliza în orice alt mod orice material inclus în site-ul web, decât în modurile specificate la paragraful „Puteţi”. Aceste restricţii se aplică în privinţa tuturor sau oricărei părţi a materialelor din site-ul web; 
eliminaţi orice note referitoare la drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală conţinute în materialele originale, din orice materiale copiate sau tipărite de pe site-ul web;
link la acest site web: fără acordul nostru expres, scris.

Dacă doriţi să furnizaţi un hypertext sau alt link către acest site web, vă rugăm să transmiteţi un e-mail la următoarea adresă: marketing@kawasaki.eu, cu detalii cu privire la:

  • URL-ul(-urile) paginii(lor) web din care propuneţi un link către acest site web
  • URL-ul(-urile) paginii(lor) web din acest site web către care propuneţi un link

şi vom lua în considerare solicitarea dumneavoastră. Decizia de a aproba sau nu solicitarea dumneavoastră ne aparţine exclusiv şi nu suntem obligaţi să o acceptăm.

Descărcarea informaţiilor

Informaţiile sunt redactate în scopul revizuirii manualelor „Instrucţiuni de utilizare” şi datelor service pentru produsele Kawasaki fabricate de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Conţinutul informaţiilor poate fi actualizat periodic fără o notificare prealabilă.

Faceţi referire întotdeauna la manualul furnizat iniţial împreună cu produsul dumneavoastră, la data achiziţionării acestuia.

Kawasaki Motors Europe N.V. nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va accepta nicio plângere cu privire la dezavantaje sau daune cauzate de utilizarea oricăror informaţii furnizate.

În niciun caz informaţiile obţinute şi/sau descărcate de pe acest site web nu vor putea fi reproduse în scopuri comerciale.

Modificări ale termenilor şi condiţiilor

Kawasaki Motors Europe N.V. poate modifica periodic termenii şi condiţiile şi declaraţia de declinare a responsabilităţii de mai sus. Prin accesarea acestui site web, acceptaţi că termenii şi condiţiile şi declinarea responsabilităţii, în forma actuală, sunt obligatorii pentru dumneavoastră, de aceea va trebui să verificaţi secţiunile respective de fiecare dată când revizitaţi acest site web.

Modificarea/funcţionarea site-ului web

Kawasaki Motors Europe N.V. poate modifica în orice moment formatul şi conţinutul acestui site web.
Kawasaki Motors Europe N.V. poate suspenda funcţionarea acestui site web pentru lucrări de asistenţă sau întreţinere, în vederea actualizării conţinutului acestuia sau din orice alt motiv.
Kawasaki Motors Europe N.V. îşi rezervă dreptul de a întrerupe accesul la acest site web în orice moment, fără notificare prealabilă.

Legislaţia aplicabilă şi instanţa competentă

Termenii şi condiţiile de faţă sunt guvernate şi vor fi interpretate în conformitate cu legislaţia olandeză şi, în cazul oricărei dispute în legătură cu aceşti termeni şi condiţii sau al oricărei dispute în legătură cu site-ul web, fie contractuale, fie delictuale sau de altă natură, instanţele olandeze vor avea jurisdicţia pentru o astfel de dispută. 
(Revenire la început)


Note privind confidenţialitatea

Noi, cei de la Kawasaki Motors Europe N.V. intenţionăm să vă asigurăm un cât mai bun control asupra datelor dumneavoastră personale. În general, puteţi vizita site-urile noastre web fără să vă declinaţi identitatea sau fără să ne furnizaţi orice informaţii despre dumneavoastră. Există însă situaţii în care s-ar putea să avem nevoie de informaţii despre dumneavoastră, cum ar fi numele şi adresa e-mail. Intenţia noastră este să vă informăm în acest sens înainte de a colecta informaţii personale despre dumneavoastră prin intermediul Internet. Dacă alegeţi să ne oferiţi prin intermediul Internet informaţii personale necesare -- pentru a coresponda cu dumneavoastră sau pentru a vă pune la dispoziţie un abonament, de exemplu -- intenţia noastră este de a vă informa cu privire la modul în care vom utiliza astfel de informaţii. Dacă ne spuneţi că nu doriţi ca aceste informaţii să fie utilizate în vederea contactării dumneavoastră în viitor, dorinţa dumneavoastră va fi respectată. Păstrăm evidenţa domeniilor din care suntem vizitaţi. 

Analizăm aceste date din punct de vedere al tendinţelor şi statistic, apoi le eliminăm.

Site-urile web Kawasaki Motors Europe N.V. conţin link-uri către alte site-uri web. Kawasaki Motors Europe N.V. nu este responsabilă pentru notele privind confidenţialitatea sau conţinutul unor astfel de site-uri web.

Respectăm confidenţialitatea oricărei persoane care vizitează acest site web. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste note privind confidenţialitatea, astfel încât să puteţi înţelege modul în care colectăm şi utilizăm datele personale pe care ni le furnizaţi. Prin transmiterea către noi a datelor dumneavoastră personale, vom considera că ne-aţi acordat permisiunea de a dezvălui informaţiile la care se face referire în aceste note.

Ce acoperă aceste note privind confidenţialitatea?

Aceste note privind confidenţialitatea se referă la utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ce sunt colectate prin sau în legătură cu acest site web. 

Cine este responsabil pentru datele personale colectate prin intermediul acestui site web?

Kawasaki Motors Europe N.V. controlează datele personale colectate prin intermediul acestui site web.
Colectăm şi utilizăm datele personale (inclusiv numele, adresa, numărul de telefon şi adresa e-mail) pentru:

  • a răspunde întrebărilor sau solicitărilor dumneavoastră
  • a procesa comenzile sau aplicaţiile trimise de dumneavoastră 
  • a administra sau îndeplini obligaţiile noastre pe care le implică orice angajament dintre noi şi dumneavoastră
  • a anticipa şi rezolva problemele referitoare la orice bunuri sau servicii pe care vi le-am furnizat
  • a crea produse sau servicii care să satisfacă cerinţele dumneavoastră.

În cadrul serviciilor ce vă sunt oferite prin intermediul site-ului nostru web, informaţiile pe care ni le furnizaţi pot fi transferate în ţări din afara Spaţiului Economic European (SEE). De exemplu, se poate întâmpla acest lucru dacă vreunul din serverele noastre este localizat din când în când într-o ţară din afara SEE sau dacă unul din furnizorii noştri de servicii se află într-o ţară din afara SEE. Este posibil ca aceste ţări să nu aibă legislaţii cu privire la protecţia datelor similare cu legislaţia SEE. 

Dacă vom transfera datele dumneavoastră în afara SEE în acest mod, vom lua măsurile necesare pentru a ne asigura că drepturile dumneavoastră cu privire la confidenţialitate sunt în continuare protejate. În plus, dacă apelaţi la serviciile noastre în timp ce vă aflaţi în afara SEE, s-ar putea ca datele dumneavoastră să fie transferate în afara SEE, pentru a vă furniza serviciile respective.

Cu excepţia cazurilor specificate în aceste note privind confidenţialitatea, nu vom dezvălui date care să permită identificarea persoanelor fără acordul dumneavoastră decât dacă avem dreptul sau obligaţia legală de a o face (de exemplu, dacă ni se solicită acest lucru în cadrul unui proces juridic sau în scopul prevenirii fraudelor sau altor infracţiuni) sau în cazul în care considerăm că o astfel de acţiune este necesară pentru a proteja şi/sau apăra drepturile, proprietatea sau siguranţa personală proprii sau ale utilizatorilor/clienţilor noştri etc. 

Furnizarea către dumneavoastră de informaţii suplimentare şi partajarea datelor dumneavoastră

Am dori să utilizăm din când în când datele dumneavoastră personale în alte scopuri decât cele specificate în secţiunea de mai sus. Ne exprimăm convingerea că aceste moduri suplimentare de utilizare ar fi în beneficiul dumneavoastră. Totuşi, înţelegem că este posibil ca dumneavoastră să nu doriţi ca noi să utilizăm astfel datele dumneavoastră personale. Nu vom utiliza datele dumneavoastră personale în scopurile specificate mai jos dacă aţi precizat că nu doriţi să vă fie utilizate datele personale în acest mod, atunci când ne-aţi transmis datele. În plus, dacă, în orice moment, doriţi să încetăm să utilizăm datele dumneavoastră personale în oricare din sau în toate scopurile de mai jos, vă rugăm să ne informaţi în acest sens. Vom înceta să utilizăm datele dumneavoastră personale în astfel de scopuri imediat ce acest lucru va fi practic posibil. Totuşi, într-un astfel de caz, vom continua să utilizăm datele dumneavoastră personale în scopurile specificate în secţiunea de mai sus, atât timp cât va fi necesar în mod rezonabil. 

Am dori să utilizăm din când în când datele dumneavoastră personale pe care ni le-aţi furnizat pentru:
cercetare de piaţă şi monitorizarea datelor referitoare la vânzări 
informarea dumneavoastră cu privire la produse şi servicii, ce poate include contactarea dumneavoastră prin telefon 
transmiterea datelor dumneavoastră către oficii şi companii afiliate Kawasaki Motors Europe N.V., ce pot fi localizate în afara SEE, care să le permită acestora să vă transmită informaţii ce v-ar putea interesa.
În plus, am dori să transmitem periodic numele, adresa şi adresa dumneavoastră e-mail şi orice alte date personale pe care ni le-aţi furnizat, unor terţe părţi selectate, posibil situate în afara SEE. Aceste terţe părţi pot utiliza aceste informaţii pentru:
cercetare de piaţă şi monitorizarea datelor referitoare la vânzări 
transmiterea de informaţii referitoare la produsele şi serviciile lor 
transmiterea informaţiilor către oficiile şi companiile lor afiliate, pentru a le permite să vă transmită informaţii ce v-ar putea interesa.

Colectarea de date cu caracter impersonal

Putem să colectăm automat informaţii cu caracter impersonal despre dumneavoastră, cum ar fi tipul de browser internet pe care îl utilizaţi sau site-ul web din care aţi accesat site-ul nostru web. Putem de asemenea colecta detalii pe care le-aţi transmis către site-ul web (de exemplu vârsta şi localitatea dumneavoastră de reşedinţă). Nu puteţi fi identificat pe baza acestor informaţii, acestea urmând a fi utilizate doar pentru a ne ajuta să vă furnizăm servicii eficiente prin intermediul acestui site web. Putem furniza periodic unor terţe părţi aceste date cu caracter impersonal sau datele colectate, pentru utilizare în legătură cu acest site. 

Utilizarea cookie-urilor

Putem stoca unele informaţii (aşa-numitele „cookie”) pe computerul dumneavoastră atunci când accesaţi site-ul nostru. Putem citi aceste cookie-uri în scop informaţional atunci când vizitaţi din nou site-ul nostru web. Informaţiile pe care le colectăm ca urmare a acceptării de către dumneavoastră a cookie-urilor sunt specifice computerului dumneavoastră şi includ adresa IP, data şi ora la care computerul a vizitat site-ul web, ce secţiuni ale site-ului nostru web au fost accesate şi dacă paginile web solicitate au fost furnizate cu succes. Aceste informaţii sunt anonime; ele se referă mai degrabă la un computer, şi nu la o persoană.

Utilizăm informaţiile cookie pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor noastre cu privire la utilizarea site-ului nostru web şi pentru a putea evalua dacă site-ul web funcţionează la parametri optimi. Aceasta ne permite să îmbunătăţim ofertele pe care vi le propune site-ul nostru web şi să vă oferim o experienţă online plăcută şi inovativă.

Prin utilizarea acestui site web, vă daţi acordul pentru utilizarea cookie-urilor. Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre cookie-uri, inclusiv despre cum pot fi gestionate şi şterse, vă rugăm să accesaţi www.aboutcookies.org sau www.allaboutcookies.org.


Camerele virtuale de discuţii, panourile de informare, grupurile de ştiri 

Dacă acest site web propune în orice moment camere virtuale de discuţii, facilităţi tip panouri de informare, grupuri de ştiri etc., putem colecta informaţiile pe care le furnizaţi. Astfel de informaţii vor fi utilizate în conformitate cu aceste note privind confidenţialitatea. Vă rugăm să reţineţi că nu putem fi responsabili pentru utilizarea de către alte părţi a datelor personale pe care le-aţi pus la dispoziţia unor astfel de terţe părţi prin intermediul oricărei camere virtuale de discuţii, panou de informare, grup de ştiri etc., accesate de pe acest site web. Vă rugăm să aveţi grijă ce date personale furnizaţi cu astfel de ocazii. 

Utilizarea datelor dumneavoastră personale transmise altor site-uri web

Nu putem fi răspunzători pentru notele privind confidenţialitatea şi practicile altor site-uri web, chiar dacă:
aţi accesat site-ul web al terţei părţi respective folosind linkuri de pe site-ul nostru web; sau 
aţi accesat site-ul nostru web de pe site-ul web al unei terţe părţi.
Vă recomandăm să verificaţi notele fiecărui site web pe care îl vizitaţi şi să contactaţi proprietarul sau operatorul site-ului web respectiv, dacă aveţi orice nelămuriri sau întrebări. 

Transmiterea altor date personale

S-ar putea ca din când în când acest site web să vă solicite să furnizaţi detalii personale despre familia sau prietenii dumneavoastră, de exemplu, pentru a le putea transmite detalii cu privire la produsele şi serviciile noastre. Înainte să furnizaţi astfel de informaţii, vă rugăm să vă asiguraţi că aveţi acordul acestora pentru utilizarea datelor lor personale în acest mod. Nu vom utiliza aceste detalii în niciun mod care să fie incompatibil cu aceste note privind confidenţialitatea. 

Aceste note privind confidenţialitatea pot fi modificate?

Putem opera periodic modificări ale acestor note privind confidenţialitatea. Dacă operăm orice modificări substanţiale şi schimbăm modul de utilizare a datelor dumneavoastră personale, vom posta aceste modificări pe această pagină. Vă rugăm să verificaţi periodic notele noastre privind confidenţialitatea.
(Revenire la început)