Notă juridică

Introducere

Bine aţi venit la site-ul web Kawasaki Motors Europe N.V. Acest site web este deţinut şi operat de Kawasaki Motors Europe N.V.  Vizitatorii acestui site web au obligaţia de a respecta termenii şi condiţiile următoare; de aceea, vă rugăm să le citiţi cu atenţie înainte de a continua. În sensul acestor termeni şi condiţii, prin „acest site web” se înţelege portalul web Kawasaki Motors Europe N.V., ce pune la dispoziţie link-uri către alte site-uri web ale Kawasaki Motors Europe N.V. şi ale afiliaţilor săi. Alte site-uri web ale Kawasaki Motors Europe N.V. şi ale afiliaţilor săi pot conţine termeni şi condiţii ce diferă de aceşti termeni şi condiţii. Cu ocazia navigării prin site-urile web ale Kawasaki Motors Europe N.V., vă rugăm să verificaţi termenii şi condiţiile fiecărui site web vizitat, fără a presupune că aceşti termeni şi condiţii se aplică tuturor site-urilor web ale Kawasaki Motors Europe N.V.
(Revenire la început)


Declinarea responsabilităţii şi recomandări

Acest site web poate conţine link-uri spre site-uri web externe (site-uri web ce nu sunt deţinute şi/sau operate de Kawasaki Motors Europe N.V.). La accesarea unui astfel de link, site-ul web extern poate să apară ca ecran complet (caz în care va trebui să utilizaţi butonul de revenire al browser-ului utilizat pentru a reveni la acest site web) sau, în unele cazuri, acesta poate să apară într-o fereastră a acestui site web (când veţi putea reveni la acest site web utilizând butoanele de navigare ale ferestrei). Dacă un site web extern apare într-o fereastră a acestui site web, aceasta reprezintă doar o facilitare a navigării înapoi la acest site web şi nu indică nicio responsabilitate din partea noastră cu privire la site-ul web respectiv, chiar dacă este vorba despre un site web deţinut sau operat de o altă companie Kawasaki. Aceste link-uri vă sunt puse la dispoziţie pentru a vă ajuta să găsiţi rapid şi uşor site-uri web relevante, servicii şi/sau produse care v-ar putea interesa. Este responsabilitatea dumneavoastră să decideţi dacă oricare din serviciile şi/sau produsele disponibile prin intermediul oricăruia din aceste site-uri web este adecvat scopurilor dumneavoastră. Kawasaki Motors Europe N.V. nu este răspunzătoare pentru proprietarii sau operatorii acestor site-uri web sau pentru orice bunuri sau servicii furnizate de aceştia, sau pentru conţinutul site-urilor web ale acestora, şi nu acordă sau încheie niciun fel de condiţii, garanţii sau alţi termeni sau angajamente în legătură cu oricare din acestea şi nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la oricare din acestea (inclusiv orice responsabilitate rezultată din orice plângere privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi, de către conţinutul oricărui site web extern al cărui link este inclus în acest site web).

Toate informaţiile sau recomandările oferite în cadrul acestui site web au caracter general şi nu trebuie să constituie pentru dumneavoastră baza luării oricărei decizii. Kawasaki Motors Europe N.V. se străduieşte să se asigure că toate informaţiile furnizate în cadrul acestui site web erau corecte la data includerii în site-ul web, însă nu garantează acurateţea unor astfel de informaţii. Kawasaki Motors Europe N.V. nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio acţiune pe care o întreprindeţi ca urmare a luării în considerare a unor astfel de informaţii sau recomandări, sau pentru nicio pierdere sau daună suferită de dumneavoastră ca urmare a întreprinderii acţiunii respective. Toate materialele incluse în site-ul web Kawasaki Motors Europe N.V. au caracter pur informativ şi nu vor fi considerate, sub nicio formă, ca o asigurare cu privire la rezultate viitoare. Materialele incluse aici nu sunt furnizate drept consultanţă legală sau de altă natură, în nicio privinţă. Kawasaki Motors Europe N.V. declină expres orice responsabilitate faţă de orice persoană cu privire la orice aspect şi cu privire la consecinţele oricărei acţiuni sau omisiuni, realizate integral sau parţial, pe baza conţinutului integral sau parţial al site-urilor web Kawasaki Motors Europe N.V. 

Specificaţiile referitoare la produsele noastre pot face obiectul unor modificări, fără notificare prealabilă. 

(Revenire la început)

Termeni şi condiţii

Notă referitoare la drepturile de autor şi mărcile comerciale

Acest site web conţine materiale, inclusiv texte, fotografii, filme, fişiere PDF şi alte imagini şi sunete ce sunt protejate de drepturile de autor şi/sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Toate drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la aceste materiale fie sunt deţinute de Kawasaki Motors Europe N.V., fie au fost licenţiate acesteia de către deţinătorii drepturilor respective astfel încât aceasta să poată utiliza aceste materiale ca parte a acestui site web. 
Acest site web conţine de asemenea mărci comerciale. Toate mărcile comerciale incluse în acest site web aparţin Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries Ltd, sau au fost licenţiate acesteia de către proprietarii acestor mărci comerciale, pentru utilizare în acest site web. 

Puteţi:
accesa orice parte a acestui site web;
tipări o copie a oricăreia sau tuturor paginilor pentru utilizarea ca referinţă personală.
Nu puteţi: 
copia (prin tipărire pe hârtie, stocare pe disc, descărcare sau în orice altă formă), distribui (inclusiv prin distribuirea de copii), transmite prin media, modifica sau interveni în orice formă sau utiliza în orice alt mod orice material inclus în site-ul web, decât în modurile specificate la paragraful „Puteţi”. Aceste restricţii se aplică în privinţa tuturor sau oricărei părţi a materialelor din site-ul web; 
eliminaţi orice note referitoare la drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală conţinute în materialele originale, din orice materiale copiate sau tipărite de pe site-ul web;
link la acest site web: fără acordul nostru expres, scris.

Dacă doriţi să furnizaţi un hypertext sau alt link către acest site web, vă rugăm să transmiteţi un e-mail la următoarea adresă: [email protected], cu detalii cu privire la:

  • URL-ul(-urile) paginii(lor) web din care propuneţi un link către acest site web
  • URL-ul(-urile) paginii(lor) web din acest site web către care propuneţi un link

şi vom lua în considerare solicitarea dumneavoastră. Decizia de a aproba sau nu solicitarea dumneavoastră ne aparţine exclusiv şi nu suntem obligaţi să o acceptăm.

Descărcarea informaţiilor

Informaţiile sunt redactate în scopul revizuirii manualelor „Instrucţiuni de utilizare” şi datelor service pentru produsele Kawasaki fabricate de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Conţinutul informaţiilor poate fi actualizat periodic fără o notificare prealabilă.

Faceţi referire întotdeauna la manualul furnizat iniţial împreună cu produsul dumneavoastră, la data achiziţionării acestuia.

Kawasaki Motors Europe N.V. nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va accepta nicio plângere cu privire la dezavantaje sau daune cauzate de utilizarea oricăror informaţii furnizate.

În niciun caz informaţiile obţinute şi/sau descărcate de pe acest site web nu vor putea fi reproduse în scopuri comerciale.

Modificări ale termenilor şi condiţiilor

Kawasaki Motors Europe N.V. poate modifica periodic termenii şi condiţiile şi declaraţia de declinare a responsabilităţii de mai sus. Prin accesarea acestui site web, acceptaţi că termenii şi condiţiile şi declinarea responsabilităţii, în forma actuală, sunt obligatorii pentru dumneavoastră, de aceea va trebui să verificaţi secţiunile respective de fiecare dată când revizitaţi acest site web.

Modificarea/funcţionarea site-ului web

Kawasaki Motors Europe N.V. poate modifica în orice moment formatul şi conţinutul acestui site web.
Kawasaki Motors Europe N.V. poate suspenda funcţionarea acestui site web pentru lucrări de asistenţă sau întreţinere, în vederea actualizării conţinutului acestuia sau din orice alt motiv.
Kawasaki Motors Europe N.V. îşi rezervă dreptul de a întrerupe accesul la acest site web în orice moment, fără notificare prealabilă.

Legislaţia aplicabilă şi instanţa competentă

Termenii şi condiţiile de faţă sunt guvernate şi vor fi interpretate în conformitate cu legislaţia olandeză şi, în cazul oricărei dispute în legătură cu aceşti termeni şi condiţii sau al oricărei dispute în legătură cu site-ul web, fie contractuale, fie delictuale sau de altă natură, instanţele olandeze vor avea jurisdicţia pentru o astfel de dispută. 
(Revenire la început)