Náš svet

V rámci skupiny Kawasaki Heavy Industries Group sa snažíme naplniť misiu skupiny Kawasaki.

Kawasaki a spoločne pracovať pre dobro planéty

(Obohatenie životného štýlu a pomoc pri ochrane životného prostredia: Global Kawasaki).

Uvedomujeme si, že máme spoločnú zodpovednosť podniku prispievať a konať v oblasti životného prostredia a právnych predpisov, tak v súčasnosti, ako aj v budúcnosti.

Zásada udržateľnosti v skupine Kawasaki Heavy Industries Group