Náš svet

V rámci skupiny Kawasaki Heavy Industries Group sa snažíme naplniť misiu skupiny Kawasaki.

Kawasaki a spoločne pracovať pre dobro planéty

(Obohatenie životného štýlu a pomoc pri ochrane životného prostredia: Global Kawasaki).

Uvedomujeme si, že máme spoločnú zodpovednosť podniku prispievať a konať v oblasti životného prostredia a právnych predpisov, tak v súčasnosti, ako aj v budúcnosti.

V rámci tejto zodpovednosti sme urobili tieto kroky:

  • Pri návrhu a vývoji našich motorov používame viac ako 90 % recyklovateľných materiálov.

  • Plne dodržiavame emisné predpisy EÚ stanovené v smernici 97/68/ES (zmenená a doplnená smernicou 2012/46/EÚ).

  • Na dosiahnutie nízkych emisií pre náš rad motorov TJ-E sme použili technológiu SAS.

  • V roku 2007 sme prestali používať olovo, ortuť a kadmium, a šesťmocný chróm v roku 2008.

  • Dodržiavame nariadenie REACH.

Zásada udržateľnosti v skupine Kawasaki Heavy Industries Group

Zobraziť viac