POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA KME

V spoločnosti Kawasaki Motors Europe N.V. („KME“) vám chceme poskytnúť najväčšiu možnú kontrolu nad vašimi osobnými údajmi. Pri vašich návštevách ktorejkoľvek z našich internetových stránok môžeme mať potrebu zbierať od vás informácie, napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, IP adresu a údaje o polohe.

Skôr, ako od vás budeme na našich internetových stránkach zbierať osobné údaje, vás na to upozorníme. Ak sa rozhodnete poskytnúť nám prostredníctvom našich internetových stránok osobné údaje, ktoré by sme mohli potrebovať -- napríklad na to, aby sme s vami viedli korešpondenciu s cieľom poskytnúť vám službu alebo výrobok, ktorý ste si objednali, alebo vám poskytnúť predplatné - oznámime vám, prečo tieto informácie zbierame a ako ich budeme používať.

Internetové stránky KME môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky. KME nezodpovedá za informácie o ochrane súkromia týchto iných stránok, ani za ich obsah.

KME rešpektuje súkromie každého, kto našu stránku navštívi. Prosíme, dôkladne si prečítajte túto politiku ochrany súkromia, aby ste pochopili, ako KME zbiera a používa osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

1. Na čo sa táto politika ochrany súkromia vzťahuje?

Táto politika ochrany súkromia sa vzťahuje na používanie vašich osobných údajov, ktoré sa zbierajú na internetových stránkach KME alebo v súvislosti s nimi. Zbierané osobné údaje môžu byť nasledujúcich typov: meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

KME nezodpovedá za oznámenia o ochrane súkromia a prax iných internetových stránok, a to ani vtedy, ak:

a) na stránku tretej strany prejdete pomocou odkazu z našej internetovej stránky; alebo
b) ste na našu internetovú stránku prišli pomocou odkazu zo stránky tretej strany.

Odporúčame vám, aby ste sledovali oznámenia všetkých stránok, ktoré navštevujete, a v prípade obáv alebo otázok kontaktovali vlastníka alebo prevádzkovateľa príslušnej internetovej stránky.

2. Kto zodpovedá za osobné údaje zozbierané na internetových stránkach KME?

Osobné údaje zozbierané na internetových stránkach KME má pod kontrolou KME. Podľa ustanovení Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je preto prevádzkovateľom údajov, ktoré ste poskytli, KME.

3. Ako sa vaše osobné údaje budú používať?

Osobné údaje, ktoré KME zozbiera na internetových stránkach KME, možno použiť na účely plnenia našich záväzkov vyplývajúcich zo všetkých zmlúv uzavretých medzi vami a KME, vrátane:

  • odpovedania na otázky a žiadosti, ktoré predložíte,

  • spracovania objednávok a žiadostí, ktoré podáte,

  • administrácie alebo iného plnenia našich záväzkov vo vzťahu ku každej dohode, ktorú ste s nami uzavreli,

  • predpokladania a riešenia problémov s tovarom a službami, ktoré sme vám dodali.

Ak na to vopred poskytnete súhlas, spoločnosť KME by údaje, ktoré nám poskytnete, z času na čas rada použila:

a) na prieskum trhu a sledovanie údajov o predaji,
b) na to, aby vás informovala o našich výrobkoch a službách, vrátane toho, že vás môže telefonicky kontaktovať alebo poskytnúť vaše osobné údaje pridruženým pracoviskám KME a spoločnostiam, ktoré sa môžu nachádzať mimo EHP (s prihliadnutím na nižšie uvedené obmedzenia týkajúce sa prenosov osobných údajov mimo EHP), aby vám mohli zaslať informácie, ktoré by vás mohli zaujímať,
c) na vytváranie výrobkov a služieb, ktoré by mohli spĺňať vaše potreby, preto sa vás KME môže z času na čas spýtať, či by ste sa chceli zúčastniť jedného z našich prieskumov.

Ak si kedykoľvek budete priať, aby KME prestala používať vaše informácie na ktorýkoľvek z horeuvedených účelov alebo na všetky tieto účely, prosíme, oznámte nám to e-mailom na adresu [email protected] KME prestane používať vaše údaje na tieto účely, len čo to bude primerane možné.

4. Prenesú sa vaše údaje tretím stranám?

V rámci výrobkov a služieb, ktoré vám ponúkame prostredníctvom našich internetových stránok, môže byť potrebné preniesť vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). To sa môže stať napríklad vtedy, ak sa niektorý z našich serverov v príslušnom čase nachádza v krajine mimo EHP, alebo sa v takejto krajine nachádza jeden z našich poskytovateľov služieb.

Keďže KME je dcérskou spoločnosťou Globálnej organizácie Kawasaki Heavy Industries, môže byť potrebné, aby sme vaše osobné údaje preniesli do nášho sídla alebo iným dcérskym spoločnostiam, ktoré sa nachádzajú mimo EHP. Ak bude mať KME úmysel takto vaše údaje preniesť mimo EHP, KME prijme opatrenia, ktorými zabezpečí, aby boli vaše práva na súkromie naďalej chránené a aby boli zavedené primerané ochranné opatrenia. Spoločnosť KME vaše osobné údaje prenesie mimo EHP len vtedy, ak bude mať na takéto konanie právny základ, napríklad vtedy, ak získa váš výslovný súhlas, alebo vtedy, ak je prenos potrebný na plnenie zmluvy.

Ak v tejto politike ochrany súkromia nie je uvedené inak, KME nesprístupní žiadne osobne identifikovateľné údaje bez vášho súhlasu, okrem prípadov, v ktorých na to KME bude mať zákonné právo alebo zákonnú povinnosť (napríklad keď bude povinná splniť zákonnú povinnosť alebo na účely predchádzania podvodom a inej trestnej činnosti), a prípadov, v ktorých bude KME presvedčená, že takéto konanie je potrebné na ochranu vašich kľúčových záujmov alebo kľúčových záujmov akejkoľvek inej osoby.

Pri prihlasovaní na odber nášho informačného listu (Newsletter) môže byť potrebné, aby sme osobné informácie, ktoré nám poskytnete, preniesli tretím stranám za účelom poskytnutia požadovanej služby alebo výrobku. V takých prípadoch KME vykoná všetky potrebné kroky na to, aby zaistila pokračovanie ochranu vašich práv na súkromie, a zabezpečí, aby boli zavedené primerané ochranné opatrenia.

5. Používa KME súbory cookies?

Keď si prehliadate naše internetové stránky, spoločnosť KME môže ukladať určité informácie (bežne označované ako súbor „cookie“) do vášho počítača. KME je na informačné účely schopná tieto súbory cookies čítať, keď naše stránky navštívite znova. Typ informácií, ktoré KME zbiera, keď odsúhlasíte súbor cookie, závisí od vášho počítača a obsahuje IP adresu, dátum a čas, kedy počítač internetové stránky navštívil, časti našej internetovej stránky, na ktoré ste sa pozreli, a informáciu, či sa požadované internetové stránky úspešne doručili.

KME používa informácie zo súborov cookies na to, aby sme lepšie poznali používanie našej internetovej stránky a aby sme dokázali určiť, či internetová stránka pracuje optimálne. To spoločnosti KME umožňuje rozširovať naše internetové ponuky pre vás a poskytovať príjemný a inovatívny zážitok online.

Aké súbory cookies používame?

_ga, _gid, _gat_UA-41303640-1:
Tieto súbory cookies používa Google na zaznamenávanie toho, čo robíte na internetovej stránke.  Súbory sú úplne anonymné a neukladajú ani neodosielajú žiadne osobne identifikovateľné údaje. Viac informácií…

__cfduid:
Používa sa na obídenie prípadných bezpečnostných obmedzení vychádzajúcich z IP adresy, z ktorej návštevník prichádza.

ARRAffinity:
Umožňuje službe vybrať správnu inštanciu, ktorú užívateľ používal, pri obsluhe ďalších požiadaviek toho istého používateľa.

__RequestVerificationToken:
Bráni iným subjektom podsúvať odkazy a dávať ich aktivovať užívateľom s rozšírenými právomocami.

yourAuthCookie:
Tento súbor cookie vás udržiava prihláseného v častiach našich internetových stránok, do ktorých sa vyžaduje prihlásenie, aby ste svoje prihlasovacie údaje počas návštevy stránky nemuseli zadávať viac ako jedenkrát. Keď svoj prehliadať zavriete, platnosť tohto súboru cookie vyprší.

ASP.NET_SessionId:
Súbor cookie, ktorý sa používa na identifikáciu relácie užívateľa na serveri. Relácia je oblasť na serveri, ktorá sa môže použiť na ukladanie údajov medzi požiadavkami prijatými protokolom http.

cookieconsent_status:
Ukladá voľbu, ktorú si užívateľ vybral v správe so žiadosťou o súhlas so súbormi cookies.

agreedTerms:
Ukladá voľbu, ktorú si užívateľ vybral pri súhlase so všeobecnými podmienkami.

Môžem súbory cookies vypnúť?
Samozrejme. Zvyčajne je možné vypnúť prijímanie súborov cookies vo vašom prehliadači alebo vypnúť prijímanie súborov cookies z konkrétnej internetovej stránky. Pravdepodobne to však bude mať vplyv na váš zážitok z internetových stránok; bez použitia súborov cookies napríklad nevieme rozoznať, či ste prihlásení.

Všetky moderné prehliadače vám umožňujú zmeniť nastavenie prijímania súborov cookies. Toto nastavenie sa zvyčajne nachádza v menu „možnosti“ alebo „preferencie“ vášho prehliadača. Na pochopenie týchto nastavení môžu byť užitočné nasledujúce odkazy, alebo vyhľadajte viac informácií v časti „Pomocník“ vášho prehliadača.

Nastavenie súborov cookies v prehliadači Internet Explorer
Nastavenie súborov cookies v prehliadači Firefox
Nastavenie súborov cookies v prehliadači Chrome
Nastavenie súborov cookies v prehliadači Safari

6. Aké sú vaše práva vo vzťahu k osobným údajom, ktoré ste poskytli spoločnosti KME?

Podľa platného práva o ochrane osobných údajov máte viacero práv týkajúcich sa používania vašich osobných údajov. KME tieto práva rešpektuje a na ich zaručenie robí maximum.  Ak máte záujem o viac informácií o svojich právach, prosíme, pozrite si nasledujúci odkaz: https://www.eugdpr.org

7. Zmenia sa tieto informácie o ochrane súkromia?

Spoločnosť KME môže túto politiku ochrany súkromia kedykoľvek zmeniť. Ak KME podstatne zmení spôsob, ktorým vaše osobné údaje používa, KME tieto zmeny zverejní na tejto stránke a poskytne vám možnosť podľa potreby upraviť, čo uprednostňujete. Prosíme, kontrolujte našu politiku ochrany súkromia pravidelne.

8. Koho máte kontaktovať, ak máte otázky alebo sťažnosti?

Ak máte vo vzťahu k tejto politike ochrany súkromia alebo k používaniu vašich osobných údajov akékoľvek otázky, pripomienky, požiadavky, či sťažnosti, prosíme, kontaktujte Kawasaki Motors Europe N.V. Engine Department, 1 Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Bucks, SL8 5XF, alebo pošlite e-mail na adresu [email protected]