Menu

Staňte sa predajcom

V spoločnosti Kawasaki Engines rozumieme, že naši predajcovia sú rovnako kvalitní ako naše motory a diely. Pre autorizovaných predajcov, ktorí pomáhajú profesionálnym koncovým spotrebiteľom, ponúkame množstvo príležitostí dosiahnuť zisk vrátane:

  • predaja originálnych dielov,
  • servisu motorov,
  • predaja náhradných motorov,
  • záručných prác.

Ďalšie výhody pre autorizovaných predajcov spoločnosti Kawasaki Engines sú:

  • uvedenie v zozname webového nástroja Vyhľadať predajcu,
  • prístup k technickej podpore, materiálom ku školeniam a marketingovým materiálom (prostredníctvom vášho národného predajcu),
  • spojenie s globálnou značkou uznávanou pre jej technickú kvalitu a spoľahlivosť,