Pravno obvestilo

Uvod

Dobrodošli na spletnem mestu družbe Kawasaki Motors Europe N.V. To spletno mesto je last družbe Kawasaki Motors Europe N.V., ki ta ga tudi upravlja.  Za obiskovalce tega spletnega mesta veljajo naslednji pogoji in določila, zato natančno preberite spodnje besedilo. Za namene teh pogojev in določil „to spletno mesto‟ pomeni spletni portal družbe Kawasaki Motors Europe N.V., ki vsebuje povezave do drugih spletnih mest družbe Kawasaki Motors Europe N.V. in njenih podružnic. Druga spletna mesta družbe Kawasaki Motors Europe N.V. in njenih podružnic lahko vsebujejo pogoje in določila, ki se razlikujejo od tukaj navedenih pogojev in določil. Ob obisku spletnih mest družbe Kawasaki Motors Europe N.V. preverite pogoje in določila za vsako posamezno spletno mesto, pri čemer ne predpostavljajte, da ti pogoji in določila veljajo za vsa spletna mesta družbe Kawasaki Motors Europe N.V.
(Nazaj na vrh)

Zavrnitve odgovornosti in priporočila

To spletno mesto morda vsebuje povezave do zunanjih spletnih mest (spletnih mest, ki niso v lasti družbe Kawasaki Motors Europe N.V. in jih ta družba ne upravlja). Če boste takšne povezave uporabili, se bo zunanje spletno mesto morda prikazalo na celotnem zaslonu (v tem primeru za vrnitev na to spletno mesto uporabite gumb nazaj v brskalniku) ali znotraj okvirja tega spletnega mesta (v tem primeru za vrnitev na to spletno mesto uporabite gumbe za krmarjenje znotraj okvirja). Prikaz zunanjega spletnega mesta znotraj okvirja tega spletnega mesta je namenjen izključno lažji vrnitvi na to spletno mesto in ne označuje nobene odgovornosti naše družbe do zadevnega zunanjega spletnega mesta, tudi če je takšno spletno mesto v lasti druge družbe Kawasaki ali jo ta upravlja. Te povezave služijo kot pomoč pri hitrem in preprostem iskanju pomembnih spletnih mest, storitev in/ali izdelkov, ki vas morda zanimajo. Odgovornost glede primernosti storitev in/ali izdelkov, ki so na voljo prek katere koli od teh spletnih mest, je izključno vaša. Družba Kawasaki Motors Europe N.V. ni odgovorna za lastnike ali upravljavce teh spletnih mest, za katero koli blago ali storitve, ki jih dobavljajo, ali za vsebino njihovih spletnih mest, ter ne podaja niti ne soglaša z nobenimi določbami, garancijami ali drugimi pogoji ali zastopstvi, povezanimi z njimi, niti ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z njimi (vključno s kakršno koli odgovornostjo, ki izhaja iz kakršnega koli zahtevka, da vsebina katere koli zunanjega spletnega mesta, do katerega to spletno mesto vsebuje povezavo, krši pravice intelektualne lastnine katere koli tretje osebe).

Vse informacije ali nasveti, podani v okviru tega spletnega mesta, so mišljeni kot splošni, zato se pri sprejemanju odločitev ni priporočljivo zanašati nanje. Družba Kawasaki Motors Europe N.V. si prizadeva, da so vse informacije, zagotovljene v okviru tega spletnega mesta, v času njihove vključitve v to spletno mesto pravilne, vendar ne jamči za njihovo točnost. Družba Kawasaki Motors Europe N.V. ni odgovorna za nobeno vaše morebitno dejanje, ki izhaja iz takšnih informacij ali nasvetov, ali za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo utrpite zaradi takšnega dejanja. Gradivo, vključeno v spletna mesta družbe Kawasaki Motors Europe N.V., je izključno informativne narave in nikakor ne prikazuje rezultatov v prihodnosti. Tukaj vključeno gradivo ni zagotovljeno kot pravni ali drugi nasvet v zvezi s katero koli temo. Družba Kawasaki Motors Europe N.V. izrecno zavrača vso odgovornost do katere koli osebe v zvezi s čemer koli in v zvezi s posledicami katerega koli dejanja ali nedejanja, ki v celoti ali delno izhaja iz celotne vsebine spletnih mest družbe Kawasaki Motors Europe N.V. ali iz njihovega dela. 

Specifikacije naših izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 

(Nazaj na vrh)

Pogoji in določila

Obvestilo o avtorskih pravicah in blagovni znamki

To spletno mesto vsebuje gradivo, vključno z besedilom, fotografijami, filmi, datotekami PDF ter drugimi slikami in zvokom, ki je zaščiteno z avtorskimi pravicami in/ali drugimi pravicami intelektualne lastnine. Vse avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine v tem gradivu so last družbe Kawasaki Motors Europe N.V. oz. so jih tej družbi za namen vključitve v to spletno mesto licencirali njihovi lastniki. 
To spletno mesto vsebuje tudi blagovne znamke. Vse blagovne znamke, vključene v to spletno mesto, so last družbe Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries, Ltd oz. so jih tej družbi za namen uporabe na tem spletnem mestu licencirali njihovi lastniki. 

Dovoljeno vam je:
dostopati do katerega koli dela tega spletnega mesta;
natisniti eno kopijo katerega koli mesta ali vseh mest za osebno evidenco.
Ne smete: 
kopirati (natisniti na papir, shraniti na disk, prenesti itd.), distribuirati (vključno z distribucijo kopij), razširjati, spreminjati ali na kakršen koli način posegati oz. drugače uporabiti katero koli gradivo iz teh spletnih mest, razen za namene, navedene pod razdelkom „Dovoljeno vam je“. Te omejitve veljajo za vse gradivo na spletnem mestu ali za posamezne dele gradiva;
odstraniti nobenega obvestila o avtorskih pravicah, blagovni znamki ali drugi intelektualni lastnini, vključenega v izvorno gradivo, iz katerega koli gradiva, ki ste ga kopirali ali natisnili iz spletnega mesta;
ustvariti povezave do tega spletnega mesta brez našega izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja.

Če želite ustvariti hiperpovezavo ali drugo povezavo do tega spletnega mesta, pošljite e-poštno sporočilo na naslednji e-poštni naslov: [email protected], pri čemer navedite podrobnosti o:

  • URL-jih spletnih mest, s katerih želite ustvariti povezavo do tega spletnega mesta;
  • URL-jih spletnih mest na tem spletnem mestu, do katerih želite ustvariti povezavo.

Vašo zahtevo bomo preučili. Pridržujemo si izključno pravico do odločitve o vaši zahtevi, za katero nam ni treba podati pozitivnega odgovora.

Prenos informacij

Informacije so pripravljene za namen pregleda priročnikov „Navodila za uporabo“ in servisnih podatkov izdelkov Kawasaki, ki jih proizvaja družba Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Vsebina informacij se lahko redno posodablja brez predhodnega obvestila.

Vedno upoštevajte priročnik, ki je bil priložen izdelku ob času nakupa.

Družba Kawasaki Motors Europe N.V. ne sprejema nobene odgovornosti in zahtevkov glede negativnih učinkov ali škode, do katere je prišlo zaradi uporabe zagotovljenih informacij.

Informacij, pridobljenih in/ali prenesenih s tega spletnega mesta, se nikakor ne sme reproducirati za namen komercialne prodaje.

Spremembe pogojev in določil

Družba Kawasaki Motors Europe N.V. lahko občasno spremeni zgornje pogoje in določila ter zavrnitev odgovornosti. Z brskanjem po tem spletnem mestu sprejemate trenutno veljavne pogoje in določila ter zavrnitev odgovornosti, zato je priporočljivo, da jih preberete ob vsakem ponovnem obisku spletnega mesta.

Spremembe/delovanje spletnega mesta

Družba Kawasaki Motors Europe N.V. lahko kadar koli spremeni obliko in vsebino te spletnega mesta.
Družba Kawasaki Motors Europe N.V. lahko za namen podpore ali vzdrževalnih del začasno ustavi delovanje tega spletnega mesta, da posodobi njeno vsebino ali iz drugega razloga.
Družba Kawasaki Motors Europe N.V. si pridržuje pravico do prekinitve dostopa do tega spletnega mesta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Veljavna zakonodaja in pristojno sodišče

Te pogoje in določila ureja ter razlaga nizozemska zakonodaja. V primeru kakršnega koli spora v zvezi s temi pogoji in določili oz. kakršnega koli spora v zvezi s spletnim mestom, po pogodbi, zaradi odškodninske odgovornosti ali kako drugače, so za takšne spore pristojna nizozemska sodišča. 
(Nazaj na vrh)