Vår värld

Kawasaki Engines är en del av Kawasaki Heavy Industries Group.

Företaget bildades 1878, när grundaren Shozo Kawasaki öppnade ett varv för att bygga oceangående stålfartyg, och har diversifierats och växt i över 100 år till dagens stora globala teknikbolag med ca 100 företag inom gruppen.

Denna unika och breda verksamhet strävar efter att skapa nya värden genom att lösa de problem som dagens kunder och samhälle ställs inför. Kawasaki-produkter har en viktig roll i många människors liv, genom att de tillhandahåller lösningar för kraft, tillverkning och transport inom en mängd olika branscher.

 • Varvsindustrin

 • Rymd- och flygindustrin

 • Jetmotorer

 • Kraftverk och anläggningar

 • Tåg

 • Robotteknik

 • Industriell utrustning

 • Infrastruktur

 • Konsumentprodukter

Kawasaki Engines har en lång historia av att fokusera på spetskompetens och innovation, och ett rykte om sig att tillhandahålla några av de bästa och mest pålitliga motorerna i världen.

I mer än 60 år har vi utvecklat och förfinat våra motorer, och hela tiden flyttat 2- och 4-taktsteknikens gränser.

Som en del av Kawasaki Heavy Industries Group drar våra motorer nytta av expertis i världsklass från en mängd olika tekniska discipliner, men vårt huvudfokus ligger på våra kunders behov.

Vi konstruerar och tillverkar våra motorer med inriktning på professionella användare, och vår målsättning är att ge tillförlitlig kraft under maskinens hela livstid, för alla kunder och alla slutanvändare.

Vi specialiserar oss på att leverera motorer till en mängd olika marknader, bland annat följande:

 • Grönyteskötsel

 • Gräsmatta och trädgård

 • Industri

 • Lantbruk

Visa mer

Varför Kawasaki?

Kawasaki Engines har en lång historia av att fokusera på spetskompetens och innovation, och ett rykte om sig att tillhandahålla några av de bästa och mest pålitliga motorerna i världen.

I mer än 60 år har vi utvecklat och förfinat våra motorer, och hela tiden flyttat 2- och 4-taktsteknikens gränser.

Powered by Kawasaki

Vi är stolta över att driva produkter som tillverkas av många av de världsledande namnen på grönyteskötsel-, markunderhålls- och industrimarknaderna.

Vi har ett nära samarbete med OEM så att våra motorer kan prestera optimalt i deras produkter, och de genomgår omfattande tester innan de monteras.

Ta reda på mer