Vår värld

Som en del av Kawasaki Heavy Industries Group, strävar vi efter att uppfylla Kawasaki-gruppens verksamhetsidé.

Kawasaki, arbetar för vår planets bästa

(Berikar livsstilar och hjälper till att skydda miljön: Globala Kawasaki).

Vi är medvetna om att vi har ett ansvar att bidra och agera för olika miljöbehov och miljölagstiftningar, både idag och i framtiden.

Som ett led i detta ansvar har vi tagit följande steg:

  • Vid konstruktion och utveckling av våra motorer är mer än 90 % av de material vi använder återvinningsbara.

  • Vi uppfyller till fullo utsläppskraven för EU, i enlighet med rådets direktiv 97/68/EG (ändrat genom 2012/46/EU).

  • Vi utnyttjar skiktad evakueringsteknik för att uppnå låga utsläpp från våra motorer i TJ-E-serien.

  • Vi har helt fasat ut användning av bly, kvicksilver och kadmium under 2007 och sexvärdigt krom under 2008.

  • Vi uppfyller kraven enligt REACH-förordningen.

Hållbarhet inom Kawasaki Heavy Industries Group

Visa mer