Menu

Motorns CO2-utsläpp

Bäste kund,

I enlighet med EU-förordning 2016/1628, artikel 43, ska följande meddelande om CO2-värden förses till slutkunden:

”I enlighet med EU-förordning 2016/1628 och EU-förordning 2017/654 förser vi nedan de värden för koldioxidutsläpp som har fastställts för vår motor med EU:s typgodkända process.”

Värdet ska förses till slutkunden med följande meddelande:
”Dessa CO2-mätningar baseras på tester av en motor som representerar motortypen (motorfamiljen) som har utförts under en fast testcykel i laboratorieförhållanden och betyder inte att någon form av garanti ges för prestandan i en specifik motor.”

4-taktsmotorer

Familj

Modell Typens godkännandenr. Testförhållande CO2 (g/kWh)
KAXS.179S1CA FJ180V e13*2016/1628*2017/656SRA3/P*0119*00 NRSC G2 cycle 1068
KAXS.401S2CA FJ400D e13*2016/1628*2017/656SRB3/P*0102*00 NRSC G2 cycle 668
KAXS.603S2CA FX600V FX541V FX481V
FS600V FS541V FS481V
FR600V FR541V
e13*2016/1628*2017/656SRB3/P*0113*00 NRSC G2 cycle 851
KAXS.726S2CA FX730V FX691V FX651V
FS730V FS691V FS651V
FR730V FR691V FR651V
e13*2016/1628*2017/656SRB3/P*0112*00 NRSC G2 cycle 792
KAXS.726S2IA FT730V FT691V FT651V
FS730V
FX730V FX691V FX651V
e13*2016/1628*2017/656SRB3/P*0150*00 NRSC G2 cycle 791
KAXS.764S2CA FH770D e13*2016/1628*2017/656SRB3/P*0118*00 NRSC G2 cycle 810
KAXS.852S2CA FX850V FX801V FX751V e13*2016/1628*2017/656SRB3/P*0104*00 NRSC G2 cycle 873
KAXS.852S2IA FX801V e13*2016/1628*2017/656SRB3/P*0151*00 NRSC G2 cycle 905
KAXB.852S5IA FX850V e13*2016/1628*2017/656SVA3/P*0152*00 NRSC G2 cycle 881
KAXB.999S5CA FXT00V FX921V e13*2016/1628*2017/656SVA3/P*0154*00 NRSC G2 cycle 809
KAXB.999S5IA FXT00V e13*2016/1628*2017/656SVA3/P*0153*00 NRSC G2 cycle 755
  FH721D FH680D FH601D UNDER APPROVAL PROCEDURE    
  FD851D UNDER APPROVAL PROCEDURE    

 

2-taktsmotorer

Familj

Modell Typens godkännandenr. Testförhållande CO2 (g/kWh)
KAXS.023H4DA TJ023V e13*2016/1628*2017/656SHA3/P*0028*01 NRSC G3 cycle 1480
KAXS.023H4DB TJ023E e13*2016/1628*2017/656SHA2/P*0049*01 NRSC G3 cycle 1259
KAXS.026H4DA TJ027E e13*2016/1628*2017/656SHA3/P*0048*01 NRSC G3 cycle 1051
KAXS.034H4DA TJ035E e13*2016/1628*2017/656SHA3/P*0082*01 NRSC G3 cycle 1193
KAXS.045H4DA TJ045E e13*2016/1628*2017/656SHA3/P*0083*01 NRSC G3 cycle 992
KAXS.053H5CA TJ053E e13*2016/1628*2017/656SHB3/P*0084*00 NRSC G3 cycle 832
KAXS.053H5CB TK053D e13*2016/1628*2017/656SHB3/P*0047*00 NRSC G3 cycle 756
KAXS.065H5CA TK065D e13*2016/1628*2017/656SHB3/P*0046*00 NRSC G3 cycle 715

 

Hitta motorns serienummer             Kundtjänst – motorer