Правна информация

Увод

Добре дошли на уебсайта на Kawasaki Motors Europe N.V. Този уебсайт е собственост и се управлява от Kawasaki Motors Europe N.V.  Посетителите на този уебсайт са задължени да спазват следните правила и условия, които следва да прочетете внимателно, преди да продължите. За целите на тези правила и условия, "този уебсайт" представлява порталният сайт на the Kawasaki Motors Europe N.V., който съдържа линкове към други сайтове на Kawasaki Motors Europe N.V. и на нейните филиали. Други сайтове на Kawasaki Motors Europe N.V. и неговите филиали могат да съдържат правила и условия, които са различни от обявените тук правила и условия. При Вашето сърфиране в сайтовете на Kawasaki Motors Europe N.V., моля, проверявайте правилата и условията на всеки уебсайт, който посещавате и не приемайте, че тези правила и условия се отнасят за всякя уеб страница (всички уеб страници) на Kawasaki Motors Europe N.V.
(Назад към началото)

Отказ от отговорност и препоръки

Този уебсайт може да съдържаа линкове към външни сайтове (сайтове, които не са притежавани и / или управлявани от Kawasaki Motors Europe N.V.). Когато следвате такива линкове, външният сайт може да се появи на пълен екран (в такъв случай трябва да използвате бутона "Назад" на браузъра си, за да се върнете към този сайт) или в някои случаи той може да се появи в рамките на този сайт (в такъв случай можете да се върнете към този сайт с употребата на навигационните бутони в рамката). Когато външен сайт се появи в рамките на този сайт, това се прави просто за улесняване на навигацията назад към този сайт и не означава, че ние поемаме отговорност за въпросния външен сайт даже, ако това е сайт, който е притежаван и управляван от друга компания на Kawasaki. Тези линкове се предоставят, за да Ви помогнат да намерите бързо и лесно съответните сайтове, услуги и/или продукти, които може да Ви интересуват. Вие поемате отговорността да решите дали всички услуги и/или продукти, достъпни чрез някой от тези сайтове, са подходящи за Вашите цели. Kawasaki Motors Europe NV не поема отговорност за собствениците или операторите на тези сайтове или за каквито и да било стоки или услуги, които те предоставят, както и за съдържанието на интернет страниците им и не поставя, и не предоставя никакви условия, гаранции или други правила, или представителства във връзка с когото и да било от тях; осен това не поема каквато и да било отговорност по отношение на когото и да било от тях (включително отговорност, произтичаща от претенции, че съдържанието на външни интернет страници, към които този сайт препраща с линк, нарушава правата на интелектуалната собственост на трети лица).

Цялата информация и съвети, предоставени в този сайт, имат общ характер и не трябва да се разчита на тях при взимането на каквото и да било решение. Kawasaki Motors Europe N.V. се старае да гарантира, че цялата информация, която се съдържа на този уебсайт, е вярна към момента на нейното представяне на уеб страницата, но не гарантира нейната точност. Kawasaki Motors Europe N.V. не носи отговорност за каквото и да било действие, което може да предприемете като се основавате на тази информация или съвет, или за каквито и да било загуби или щети, понесени от Вас в резултат на предприетото от Вас действие. Всички материали, включени в сайтове на Kawasaki Motors Europe N.V., имат изцяло информативен характер и не трябва по никакъв начин да се приемат като индикация за бъдещи резултати. Материалът, предоставен тук, не се предлага като правно или някакво друго мнение по какъвто и да било конкретен въпрос. Kawasaki Motors Europe N.V. изрично отхвърля всяка отговорност по отношение на което и да било лице, за всичко, както и по отношение на последствията от нещо, което сте направили или сте пропуснали да направите , изцяло или частично, като сте се позовавалина цялото съдържание или на част от съдържанието на сайтовете на Kawasaki Motors Europe N.V. 

Запазваме си правото на промяна на спецификациите на нашите продукти без предизвестие. 

(Назад към началото)

Правила и условия

Забележка относно авторското право и търговската марка

Този уебсайт съдържа материали, включително текст, снимки, филми, PDF файлове и други изображения и звук, които са защитени от законите за авторското право и/или други права на интелектуална собственост. Всички авторски права и други права на интелектуална собственост в този материал принадлежат на Kawasaki Motors Europe N.V. или са лицензирани от собственика (собствениците) на тези права, така че този материал да може да бъде използван, като част от уеб страницата. 
Тази уеб страница съдържа и търговски марки. Всички търговски марки, включени в тази уеб страница принадлежат на Kawasaki Motors Europe NV, Kawasaki Heavy Industries, Ltd или са лицензирани от собственика (собствениците) на съответните търговски марки за използването им на този уебсайт. 

Вие можете:
да получите достъп до всяка част на този уебсайт;
да отпечатвате или копирате която и да било от страниците или всички страници за своя собствена лична справка.
Вие нямате право: 
да копирате (независимо дали чрез отпечатване върху хартия, съхранение на диск, изтегляне или по друг начин), да разпространявате (включително разпространение на копия), излъчвате, променяте или манипулирате по какъвто и да било начин или да използвате по друг начин материали, включени в интернет страницата, освен както е посочено във "Вие можете". Тези ограничения се прилагат по отношение на целия материал, както и на части от него на интернет страницата, 
премахването на каквото и да било авторско право, търговска марка или други бележки за права на интелектуална собственост, съдържащи се в оригиналния материал, копиран или отпечатан от сайта,
препратката към този сайт, без нашето изрично предварително писмено съгласие.

Ако желаете да включите хипертекстов или друга линк към този сайт, моля изпратете имейл на следния имейл адрес: [email protected] с подробности за:

  • URL(и) на уеб страницата(ите), от които предлагате да се свържете към този сайт
  • URL(и) на уеб страницата(ите) на този сайт, към които предлагате да се създаде линк

и ние ще разгледаме молбата Ви. Ние сме тези, които решават дали сме съгласни да приемем молбата Ви, като не сме длъжни да го направим.

Изтегляне на информация

Предоставена е информация, която можете да разгледате в ръководствата за работа "Инструкции за употреба" и сервизни данни за продуктите на Kawasaki, произведени от Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Възможно е съдържанието на информацията да бъде периодично обновявано без предизвестие.

Винаги правете справка в ръководството, което е било доставено първоначално с Вашия продукт по време на покупката.

Kawasaki Motors Europe N.V. не поема отговорност или претенции за недостатък или повреда, причинени от използването на каквато и да било представена информация.

Не се разрешава при никакви обстоятелства информацията, получена от този сайт и/или изтеглена от него да бъде възпроизвеждана с цел търговска продажба.

Промени на правилата и условията

Kawasaki Motors Europe N.V. може периодично да променя правилата и условията, както и отказа от отговорност, посочени по-горе. Чрез посещението на този уебсайт Вие потвърждавате, че настоящите правила и условия, както и отказа от отговорност са валидни и за Вас, и че трябва да ги проверявате всеки път, когато посещавате отново сайта.

Промени на/действие на сайта

Kawasaki Motors Europe N.V. може да променя формата и съдържанието на този уебсайт по всяко време.
Kawasaki Motors Europe N.V. може да прекрати действието на този уебсайт за поддръжка или работи по техническото обслужване, за да актуализира съдържанието му или по някаква друга причина.
Kawasaki Motors Europe N.V. си запазва правото да прекрати достъпа до този сайт по всяко време и без предизвестие.

Приложимо право и компетентен съд

Тези правила и условия се уреждат от и трябва да се тълкуват в съответствие с холандското законодателство, като в случай на спор, възникнал във връзка с тези правила и условия или при всеки друг спор, възникнал във връзка с уебсайта, независимо дали става въпрос за договор или в следствие на непозволено действие, или по друга причина, холандските съдилища са компетентни да се произнесат със съдебно решение. 
(Назад към началото)