• 2χρονοι 2χρονοι
 • Κάθετος άξονας Κάθετος άξονας
 • Μονού κυλίνδρου Μονού κυλίνδρου
 • Αερόψυκτοι Αερόψυκτοι
 • mίγμα καυσίμου 50:1
 • Σύστημα Κawasaki στρωματοποιημένου καθαρισμού
 • Πλήρης σχεδιασμός καλύμματος
 • Ηλεκτρονική ανάφλεξη σπινθήρων
 • Εκκίνηση ΚΑR
 • Τσόχινο φίλτρο αέρος
 • Καρμπιρατέρ διαφράγματος
Εμφάνιση περισσότερων
Υποστήριξη
 • Επισκόπηση
 • Επιλογές
 • Προδιαγραφές διαστάσεων
 • Σχετικά μοντέλα
 • Related Applications
Εύρεση εμπόρου
Επισκόπηση

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος κινητήρα Air-cooled, 2-stroke, Single cylinder, Vertical shaft
Αριθμός κυλίνδρων 1
Διάμετρος x διαδρομή 32 x 28 mm
Κυβισμός 22.5 cm³
Μέγ. ισχύς 0.63 kW (0.84 hp) / 8000 rpm
Μέγ. ροπή 0.94 Nm (0.69ft.lbs) / 5000 rpm
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) 0.4 litres
Βάρος εν ξηρώ 2.3 kg
Διαστάσεις (Μ x Υ x Π) (mm) 223 x 258 x 186 mm

Καμπύλες απόδοσης

Η ονομαστική ισχύς αυτού του κινητήρα είναι η πραγματική τιμή ισχύος που ελέγχθηκε σε έναν κινητήρα παραγωγής και υπολογίστηκε σύμφωνα με το SAE J1349.

Η πραγματική απόδοση ισχύος θα διαφέρει βάσει πολλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά της ταχύτητας λειτουργίας του κινητήρα κατά τη χρήση, των περιβαλλοντικών συνθηκών, της συντήρησης και άλλων μεταβλητών.

Καμπύλες απόδοσης
Επιλογές
 • Μπροστινή εξάτμιση
 • Centrifugal clutch
Προδιαγραφές διαστάσεων Σχετικά μοντέλα
No models found.
Related Applications Εύρεση εμπόρου