4χρονος οριζόντιου άξονα

Επιλογές αερόψυκτου μονοκύλινδρου ή δικύλινδρου σε σχήμα V, καθώς και υδρόψυκτα μοντέλα για βαριές εφαρμογέ