PERSONVERNERKLÆRING FOR KME

Vi hos Kawasaki Motors Europe N.V. ("KME") har til hensikt å gi deg så mye kontroll som mulig over personopplysningene dine. Når du besøker ett av nettstedene våre, kan det hende vi må samle inn informasjon fra deg. Det kan være navn, e-postadresse, IP-adresse eller stedsdata.

KME vil si ifra før vi samler inn personopplysninger fra deg på nettstedene våre. Hvis du velger å gi oss personopplysninger via nettstedene våre som vi kan ha behov for, for eksempel for å korrespondere med deg i forbindelse med levering av en tjeneste, et produkt eller et abonnement som du har bestilt, forteller vi deg hvorfor vi samler inn slik informasjon, og hvordan vi vil bruke den.

KME-nettstedene kan inneholde koblinger til andre nettsteder. KME er ikke ansvarlig for personvernerklæringene eller innholdet på slike nettsteder.

KME respekterer personvernet til alle som besøker nettstedet vårt. Les denne personvernerklæringen nøye, slik at du forstår hvordan KME samler inn og bruker personopplysningene du gir oss.

1. Hva dekker denne personvernerklæringen?

Denne personvernerklæringen dekker bruken av personopplysningene som samles inn gjennom eller i forbindelse med KMEs nettsteder. Typen personopplysninger som samles inn, kan være: navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

KME har ikke ansvar for personvernerklæringene og rutinene på andre nettsteder, selv om

a) du brukte koblinger fra nettstedet vårt til å gå til tredjepartsnettstedet eller
b) du koblet til nettstedet vårt fra et tredjepartsnettsted

KME anbefaler at du kontrollerer personvernerklæringen på hvert nettsted du besøker, og tar kontakt med eieren av slikt nettsted hvis du har spørsmål eller er bekymret for noe.

2. Hvem er ansvarlig for personopplysningene som samles inn på KMEs nettsteder?

KME kontrollerer personopplysningene som samles inn på KMEs nettsteder. I henhold til personvernforordningen er derfor KME behandlingsansvarlig for dataene du har oppgitt.

3. Hvordan vil personopplysningene bli brukt?

Personopplysningene KME samler inn på KMEs nettsteder, kan bli brukt ved utførelsen av forpliktelser som følge av kontrakter inngått mellom deg og KME, inkludert følgende:

  • svare på spørsmål eller forespørsler som du har sendt oss

  • behandle bestillinger eller søknader du har sendt oss

  • administrere eller på annen måte utføre forpliktelsene våre i forbindelse med eventuelle avtaler du har med oss

  • imøtegå og løse eventuelle problemer med varer eller tjenester vi har levert til deg

Hvis det tidligere er godtatt av deg, kan KME fra tid til annen ønske å bruke informasjonen du har gitt oss, til følgende:

a) markedsanalyse og sporing av salgsdata
b) informere deg om produktene og tjenestene våre; dette kan omfatte at vi tar kontakt med deg via telefon eller gir personopplysningene til KME-tilknyttede kontorer og selskaper som kan befinne seg utenfor EØS-området (underlagt begrensningene nedenfor relatert til overføring av personopplysninger utenfor EØS), slik at de kan sende deg informasjon som kan være interessant for deg
c) lage produkter eller tjenester som kan oppfylle dine behov; derfor kan KME fra tid til annen spørre deg om du vil delta i en av undersøkelsene våre

Hvis du på et tidspunkt ønsker at KME slutter å bruke opplysningene dine til ett av eller alle de ovennevnte formålene, kan du gi oss beskjed ved å sende e-post til [email protected]. KME vil slutte å bruke opplysningene dine til slike formål så snart det er mulig innen rimelighetens grenser.

4. Vil opplysningene dine bli overført til tredjeparter?

Som en del av produktene og tjenestene som tilbys deg via nettstedene våre, kan det hende at personopplysningene du gir oss, må overføres til land som ligger utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Eksempelvis kan dette skje hvis noen av serverne våre fra tid til annen befinner seg i et land som ligger utenfor EØS, eller hvis en av tjenesteleverandørene våre befinner seg i et land utenfor EØS.

Fordi KME er datterselskap av den globale organisasjonen Kawasaki Heavy Industries, kan det hende vi må overføre dataene dine til hovedkontoret eller andre datterselskaper som er lokalisert utenfor EØS. Hvis KME har til hensikt å overføre personopplysningene utenfor EØS på denne måten, vil KME iverksette tiltak for å sikre at personvernrettighetene dine fortsatt er beskyttet, og sørge for at tilstrekkelige sikkerhetsforanstaltninger blir gjennomført. KME vil bare overføre personopplysningene utenfor EØS der KME har gyldig rettsgrunnlag til å gjøre det, for eksempel der KME har innhentet uttrykkelig samtykke fra deg eller der overføring er nødvendig for gjennomføringen av kontrakten.

Med unntak av det som er beskrevet i denne personvernerklæringen, vil ikke KME videreformidle noen personlig identifiserbar informasjon uten tillatelse fra deg med mindre KME er juridisk berettiget eller pålagt å gjøre det (for eksempel hvis det er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse eller for å hindre svindel eller annen kriminalitet) eller hvis KME mener at slik handling er nødvendig for å beskytte dine eller andres vitale interesser.

Når du melder deg på nyhetsbrevet vårt, kan det bli nødvendig å overføre personopplysningene du gir oss, til tredjeparter for å levere deg bestilt tjeneste eller produkt. I slike tilfeller vil KME ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at personvernet ditt fortsatt blir ivaretatt, og sikre at tilstrekkelige sikkerhetsforanstaltninger er på plass.

5. Bruker KME informasjonskapsler?

KME kan lagre noe informasjon (allment kjent som en informasjonskapsel) på datamaskinen din når du besøker nettstedene våre. KME kan bruke disse informasjonskapslene til informasjonsformål neste gang du besøker nettstedene våre. Den typen informasjon KME samler inn som resultat av at du har godtatt informasjonskapsler, er spesifikk for datamaskinen din og inkluderer IP-adresse, datoen og klokkeslettet datamaskinen besøkte nettstedet, hvilke deler av nettstedet det ble sett på og om nettsidene som ble ønsket, også ble riktig levert.

KME bruker dataene i informasjonskapslene til å forbedre kunnskapene om bruken av nettstedet vårt, og til å sikre at nettstedet fungerer optimalt. Dette setter KME i stand til å forbedre nettilbudene til deg, og til å gi deg en positiv og innovativ erfaring på nettet.

Hvilke informasjonskapsler bruker vi?

_ga, _gid, _gat_UA-41303640-1:
Dette er informasjonskapsler som brukes av Google til å registrere hva du gjør på nettstedet.  De er helt anonyme og verken lagrer eller sender noen personlig identifiserbar informasjon i det hele tatt. Les mer…

__cfduid:
Brukes til å overstyre eventuelle sikkerhetsrestriksjoner basert på IP-adressen den besøkende kommer fra.

ARRAffinity:
Gjør det mulig for tjenesten å velge riktig forekomst som brukeren brukte, for å betjene påfølgende forespørsler fra denne brukeren.

__RequestVerificationToken:
Hindrer at noen forfalsker en kobling og får den aktivert av en bruker.

YourAuthCookie:
Denne informasjonskapselen holder deg pålogget i påloggingsdelen av nettstedet, slik at du ikke trenger å oppgi påloggingsopplysningene flere enn én gang under besøket på nettstedet. Den utløper når nettleseren lukkes.

ASP.NET_SessionId:
En informasjonskapsel som brukes til å identifisere brukerøkter på serveren. Økten er i et område på serveren som kan brukes til lagring av data mellom http-forespørsler.

cookieconsent_status:
Holder oversikt over brukerens svar på meldingen om samtykke til informasjonskapsler.

agreedTerms:
Holder oversikt over brukerens valg i forbindelse med å godta vilkår.

Kan jeg slå av informasjonskapsler?
Absolutt. Det er vanligvis mulig å hindre at nettleseren godtar informasjonskapsler generelt, eller hindre at den godtar informasjonskapsler fra et bestemt nettsted. Men dette vil trolig påvirke nettstedets virkemåte. Vi kan for eksempel ikke se om du er logget på, uten informasjonskapsler.

Alle moderne nettlesere tillater at du endrer innstillingene for informasjonskapsler. Disse innstillingene finnes vanligvis under menyen for alternativer eller innstillinger i nettleseren. Koblingene nedenfor kan være nyttige hvis du vil forstå disse innstillingene. Du kan også bruke Hjelp-alternativet i nettleseren til å få mer informasjon.

Innstillinger for informasjonskapsler i Internet Explorer
Innstillinger for informasjonskapsler i Firefox
Innstillinger for informasjonskapsler i Chrome
Innstillinger for informasjonskapsler i Safari

6. Hvilke rettigheter har du når det gjelder personopplysningene du har gitt til KME?

I henhold til gjeldende personvernlover har du flere rettigheter når det gjelder bruken av personopplysninger. KME respekterer disse rettighetene og gjør sitt ytterste for å sikre at de overholdes.  Hvis du vil vite mer om rettighetene dine, kan du klikke på denne koblingen: https://www.eugdpr.org

7. Vil denne personvernerklæringen bli endret?

Fra tid til annen kan KME foreta endringer i denne personvernerklæringen. Hvis KME gjør noen vesentlige endringer i måten KME bruker personopplysningene dine på, vil KME publisere disse endringene på denne siden, og gi deg mulighet til å justere innstillingene dine om nødvendig. Du bør gå tilbake og sjekke personvernerklæringen fra tid til annen.

8. Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål eller klager?

Hvis du har spørsmål, kommentarer, forespørsler eller klager til denne personvernerklæringen eller bruken av personopplysninger, kan du kontakte Kawasaki Motors Europe N.V. Engine Department, 1 Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Bucks, SL8 5XF eller sende e-post til [email protected]