POLITYKA PRYWATNOŚCI KME

Kawasaki Motors Europe N.V. („KME”) stara się zapewnić użytkownikowi strony możliwie pełną kontrolę nad danymi osobowymi. Podczas odwiedzania naszych stron internetowych przez użytkownika może być konieczne zgromadzenie przez nas jego danych, takich jak imię, nazwisko, adres IP czy dane dotyczące lokalizacji.

KME poinformuje użytkownika przed zgromadzeniem jego danych osobowych na swoich stronach internetowych. Jeśli użytkownik decyduje się na udostępnienie poprzez naszą stroną internetową swoich danych osobowych, potrzebnych nam na przykład po to, aby umożliwić kontakt w celu dostarczenia usługi, produktu lub zamówionej subskrypcji – zostanie poinformowany, dlaczego gromadzimy takie dane i w jaki sposób będą one wykorzystywane.

Strony internetowe KME mogą zwierać linki do innych stron internetowych. KME nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności ani zawartość takich stron.

KME szanuje prywatność każdego odwiedzającego naszą stronę internetową. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób KME gromadzi i wykorzystuje przekazywane przez użytkowników dane osobowe.

1. Co obejmują postanowienia polityki prywatności?

Postanowienia polityki prywatności mówią o wykorzystaniu danych osobowych użytkownika pozyskanych w związku z korzystaniem ze stron internetowych KME. Do danych osobowych, które mogą być gromadzone należą: nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail.

KME nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności ani praktyki innych stron internetowych nawet w przypadku:

a) uzyskania dostępu do zewnętrznej strony internetowej za pośrednictwem linku zamieszczonego na naszej stronie internetowej; lub
b) przekierowania na naszą stronę internetową za pośrednictwem linku zamieszczonego na zewnętrznej stronie internetowej.

KME zaleca sprawdzenie polityki prywatności poszczególnych odwiedzanych stron i skontaktowanie się z właścicielem lub administratorem konkretnej strony w razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań.

2. Kto odpowiada za dane osobowe zbierane na stronach internetowych KME?

KME zarządza danymi osobowymi zbieranymi na stronach internetowych KME. W związku z tym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, firma KME jest administratorem danych przekazywanych przez użytkownika.

3. W jaki sposób wykorzystywane są dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe, które KME gromadzi na swoich stronach internetowych, mogą być wykorzystywane do realizacji naszych zobowiązań wynikających z umów, które wiążą nas z użytkownikiem strony, takich jak:

  • udzielanie odpowiedzi na przesyłane przez użytkownika zapytania i prośby;

  • przetwarzanie zamówień i wniosków przesyłanych przez użytkownika;

  • zarządzanie lub realizowanie w inny sposób naszych zobowiązań wynikających z umów wiążących nas z użytkownikiem;

  • przewidywanie i rozwiązywanie trudności związanych z dostarczanymi użytkownikowi strony produktami i usługami.

Po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody użytkownika, okazjonalnie chcielibyśmy wykorzystywać dane przekazywane przez użytkownika do:

a) badania rynku i śledzenia danych o sprzedaży;
b) informowania użytkownika o naszych produktach i usługach, w tym przez kontakt telefoniczny lub przekazanie danych osobowych użytkownika do biur i firm powiązanych z KME, które mogą być zlokalizowane poza krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (i które podlegają niżej określonym ograniczeniom w zakresie przekazywania danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), po to, by umożliwić im wysyłanie do użytkownika informacji, które mogą być dla niego interesujące;
c) tworzenia produktów lub usług spełniających potrzeby użytkownika. W związku z tym KME może okazjonalnie pytać użytkownika o chęć udziału w przeprowadzanym badaniu.

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zaprzestania wykorzystywania przez KME danych do wszystkich lub niektórych wymienionych wyżej celów poprzez przesłanie wiadomości na adres: [email protected]. KME zaprzestanie wykorzystywania danych użytkownika do tych celów w najszybszym realnie możliwym terminie.

4. Czy dane użytkownika są przekazywane stronom trzecim?

W ramach usług i produktów oferowanych użytkownikowi za pośrednictwem naszych stron internetowych podawane przez użytkownika dane mogą być przekazywane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy jeden z naszych serwerów okresowo znajduje się w kraju poza EOG lub nasz dostawca usług znajduje się w kraju poza EOG.

W związku z faktem, że KME jest spółką zależną Organizacji Globalnej, Kawasaki Heavy Industries, może być konieczne przekazanie danych użytkownika do naszej centrali lub innych spółek zależnych zlokalizowanych poza EOG. W przypadku, gdy ujawniane przez użytkownika informacje są przekazywane przez KME do kraju poza EOG, podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby prywatność użytkownika nadal była chroniona oraz dbamy o zapewnienie stosownych środków zabezpieczających. KME przekazuje dane osobowe użytkownika do krajów poza EOG wyłącznie w przypadku, gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna, na przykład gdy użytkownik udzielił KME wyraźnej zgody na takie działanie lub przekazanie danych jest konieczne do realizacji umowy.

Pomijając przypadki, o których mowa w niniejszej polityce prywatności, firma KME nie ujawni żadnej informacji o charakterze prywatnym bez zgody użytkownika, chyba, że będzie do tego prawnie upoważniona lub zobowiązana (na przykład w razie konieczności wypełnienia obowiązku prawnego lub zapobieżenia nadużyciu lub innemu przestępstwu) albo jeśli w naszym przekonaniu będzie to niezbędne do ochrony żywotnych interesów użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby.

W przypadku zamówienia subskrypcji naszego Newslettera podane nam przez użytkownika dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim w celu dostarczenia użytkownikowi zamówionej usługi lub produktu. W takich przypadkach podejmiemy wszelkie możliwe kroki, aby prywatność użytkownika nadal była chroniona oraz zadbamy o zapewnienie stosownych środków zabezpieczających.

5. Czy KME korzysta z plików „cookie”?

KME może przechowywać niektóre informacje (powszechnie znane jako "cookie") w komputerze użytkownika, który odwiedza nasze strony internetowe. KME ma możliwość odczytywania plików „cookie” do celów informacyjnych, gdy użytkownik ponownie odwiedza stronę. Gromadzone przez KME informacje na skutek akceptacji plików „cookie” przez użytkownika to cechy jego komputera. Do informacji tych należą: adres IP, data i godzina wejścia na strony z komputera, oglądane elementy strony i skuteczność prezentacji wywoływanych w ramach strony poszczególnych adresów.

Informacje z plików „cookie” wykorzystujemy do wzbogacenia wiedzy o użytkowaniu naszej strony i zapewnienia jej optymalnego funkcjonowania. Dzięki temu możemy udoskonalić naszą ofertę internetową, jej innowacyjność i atrakcyjność.

Z jakich plików „cookie” korzystamy?

_ga, _gid, _gat_UA-41303640-1:
Te pliki „cookie” wykorzystywane są przez Google do rejestrowania działań podejmowanych przez użytkownika na stronie.  Są one całkowicie anonimowe i nie zapisują ani nie przesyłają żadnych informacji o charakterze prywatnym. Dowiedz się więcej…

__cfduid:
Używane w celu zniesienia wszelkich ograniczeń bezpieczeństwa na podstawie adresu IP, z którego użytkownik wchodzi na stronę.

ARRAffinity:
Umożliwia serwisowi wybór właściwej wersji, z której użytkownik korzystał, do obsługi kolejnych żądań zgłaszanych przez użytkownika.

__RequestVerificationToken:
Zapobiega fałszowaniu linków i ich aktywacji przez zdolnego do tego użytkownika.

yourAuthCookie:
Ten plik utrzymuje zalogowanie użytkownika do sekcjach strony internetowej wymagających logowania, aby zapobiec konieczności wprowadzania przez użytkownika danych logowania więcej niż jeden raz podczas danej wizyty na stronie. Plik traci ważność wraz z zamknięciem przeglądarki.

ASP.NET_SessionId:
Plik „cookie” używany do identyfikowania sesji użytkownika na serwerze. Sesja stanowi obszar na serwerze, który może być wykorzystywany do przechowywania danych między żądaniami http.

cookieconsent_status:
Śledzi wybór użytkownika dotyczący komunikatu na temat zgody na wykorzystywanie plików „cookie”.

agreedTerms:
Śledzi wybór użytkownika dotyczący akceptacji regulaminu.

Czy użytkownik może wyłączyć pliki „cookie”?
Oczywiście, że tak. Zazwyczaj możliwe jest wyłączenie akceptowania plików „cookie” przez przeglądarkę lub wyłączenie akceptowania plików „cookie” konkretnej strony internetowej. Jednak wpłynie to prawdopodobnie na doświadczenia użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej; na przykład bez zgody na użycie plików „cookie” nie będziemy mogli stwierdzić, czy użytkownik jest zalogowany.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki umożliwiają zmianę ustawień plików „cookie”. Te ustawienia znajdują się zwykle w menu „opcji” lub „preferencji” danej przeglądarki. Poniższe linki mogą być pomocne w zrozumieniu tych ustawień. Można także skorzystać z sekcji „Pomocy” w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się więcej.

Ustawienia plików „cookie” w przeglądarce Internet Explorer
Ustawienia plików „cookie” w przeglądarce Firefox
Ustawienia plików „cookie” w przeglądarce Chrome
Ustawienia plików „cookie” w przeglądarce Safari

6. Jakie prawa ma użytkownik w związku z danymi osobowymi przekazywanymi KME?

Na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych użytkownik ma wiele praw dotyczących wykorzystywania jego danych osobowych. KME przestrzega tych przepisów i dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować ochronę danych.  Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach, prosimy kliknąć następujący link: https://www.eugdpr.org

7. Czy treść polityki prywatności może ulec zmianie?

Od czasu do czasu KME może wprowadzać zmiany w zapisach dotyczących polityki prywatności. Istotne modyfikacje w zasadach wykorzystywania przez KME danych osobowych użytkownika będą zawsze umieszczane na tej stronie, dając użytkownikowi możliwość dostosowania swoich preferencji w razie potrzeby. Prosimy o regularne sprawdzanie treści polityki prywatności.

8. Z kim należy się kontaktować w razie pytań lub skarg?

W przypadku pytań, uwag, wniosków i skarg dotyczących niniejszej polityki prywatności lub wykorzystania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem korespondencyjnym: Kawasaki Motors Europe N.V. Engine Department, 1 Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Bucks, SL8 5XF lub pod adresem e-mail: [email protected]